Pracownia Literatury Romantyzmu

pok. 112;  tel. (22) 6572-873
Członkowie pracowni:

Kierownik pracowni - dr hab. Marta Zielińska, prof. IBL PAN    
dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN 
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
dr hab. Elżbieta Kiślak, prof. IBL PAN   
dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. nadzw. IBL PAN
dr Grzegorz Marzec     
dr Dorota Siwicka     
dr Katarzyna Czeczot  
dr Teresa Rączka-Jeziorska   

Dyżur Pracowni:  czwartek 11.00-13.00

Emerytowani pracownicy uczestniczący w działaniach pracowni:
prof. dr hab. Alina Kowalczyk
prof. dr hab. Marta Piwińska-Tarn
prof. dr hab. Jarosław Marek Rymkiewicz

Pracownia prowadzi badania nad polską i europejską literaturą doby romantyzmu oraz nad literaturą współczesną wchodzącą w dialog z tradycją romantyczną. Tematy ostatnich prac to: twórczość Juliusza Słowackiego, poetyka śmiechu w utworach Aleksandra Fredry, poezja Bolesława Leśmiana, bohaterki kobiece w literaturze romantyzmu, melancholia romantyczna, romantyczne wyobrażenia przestrzeni.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45