Pracownia Poetyki Historycznej

pok.128
tel. (22) 657-27-01

Zebrania pracowni:
środa 12.30-14.30

Zainteresowania badawcze członków pracowni wiążą się z problematyką historycznie zmiennych form języka artystycznego w relacji do zagadnień genologii, stylistyki, retoryki, literackich programów i poetyk, form krytyki literackiej i recepcji jak również metodologicznych problemów historii oraz teorii literatury. Indywidualne badania realizowane w pracowni obejmują wszystkie rodzaje literackie (poezja, dramat, proza, eseistyka, formacje międzyrodzajowe) oraz różne gatunki (literackie i paraliterackie), analizowane na materiale pochodzącym z różnych epok (głównie XIX, XX oraz XXI wieku).

Członkowie Pracowni:

Emerytowani pracownicy uczestniczący w działalności pracowni:

  • prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
  • prof. dr hab. Aleksandra Okopień-Sławińska

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45