Pracownia Poetyki Historycznej

Zainteresowania badawcze członków pracowni wiążą się z problematyką historycznie zmiennych form języka artystycznego w relacji do zagadnień genologii, stylistyki, retoryki, literackich programów i poetyk, form krytyki literackiej i recepcji jak również metodologicznych problemów historii oraz teorii literatury. Indywidualne badania realizowane w pracowni obejmują wszystkie rodzaje literackie (poezja, dramat, proza, eseistyka, formacje międzyrodzajowe) oraz różne gatunki (literackie i paraliterackie), analizowane na materiale pochodzącym z różnych epok (głównie XIX, XX oraz XXI wieku).

 

Wiadomości Pracowni Poetyki Historycznej

27 listopada 2014, godz. 12.30 - spotkanie inaugurujące prace seminarium „Empiryczne badania nad literaturą i odbiorem literackim"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące prace seminarium „Empiryczne badania nad literaturą i odbiorem literackim”, które odbędzie się 27 XI 2014 o godz. 12.30.

Wystąpienia w Pracowni Poetyki Historycznej 2015 / 2016

 

7 października
dr Piotr Sobolczyk
 
Two psychoanalitic scenarios in Witold Gombrowicz
4 listopada
prof. Ryszard Nycz
 
Kultura afektu
18 listopada
dr Agnieszka Kluba
 
Archiwum Zbigniewa Herberta

25 listopada
dr Magdalena Śniedziewska

 

Być jak Leonardo Sciascia

2 grudnia
dr Andrzej Karcz

 

Krytyka literacka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

9 grudnia
prof. Zdzisław Łapiński
 

 Włoskie źródła rzeźbiarskiej wyobraźni Norwida

16 grudnia

 

wigilia w PPH

 20 stycznia
mgr Maciej Kidawa
 

 Recepcja powieści Barbary Toporskiej

2 marca
dr Andrzej Karcz

 

(artykuł o Gustawie Herlingu-Grudzińskim)
 

 6 kwietnia
mgr Marta Bukowiecka


Świat jako język. Formy i funkcje groteski lingwistycznej w prozie Doroty Masłowskiej

 13 kwietnia
prof. Jacek Leociak


Nie-most nad nie-ulicą. O drewnianym moście dla pieszych nad ul. Chłodną w getcie warszawskim

 27 kwietnia
prof. Danuta UlickaJak być dobrym historykiem nauki o literaturze polskiej?

 

1 czerwca
dr Magdalena Śniedziewska


29 czerwca
mgr Marta Bukowiecka
 

Zawierzyć Rembrandtowi. "Batszeba" według Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45