Akty normatywne i uchwały IBL PAN

 

Akty normatywne

Regulamin Rady Naukowej IBL PAN przyjęty uchwałą Rady Naukowej dnia 28 października 2014 r. - pdf

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r. - fragment dotyczący Rady Naukowej, pdf

Statut Instytutu Badań Literackich  zatwierdzony 19 listopada 2012 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk  prof. Michała Kleibera 9 grudnia 2014 r. - treść statutu  w  pliku  pdf

Struktura Organizacyjna IBL stan na 14 października 2014 r. - wersja png

 

Uchwały Rady Naukowej IBL PAN

Uchwała Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podziela niepokój środowiska uczonych skupionych w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, wyrażony m. in. w liście skierowanym do Prezesa PAN przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki, a wywołany działaniami i propozycjami Prezydium PAN mającymi na celu przekształcenie naszych placówek w Uniwersytet.

Pełny tekst do pobrania tutaj.

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl