Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
dr hab. Tomasz Chachulski, profesor instytutu
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

LITERATURA I HISTORIA

 

W czwartek 18 maja 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego miała miejsce dyskusja nad artykułem prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej pt.: Literatura i historia. O przedstawianiu przeszłości w dramatach drugiej połowy XVIII wieku

 

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

 

O JÓZEFIE ELSNERZE W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

23 marca 2017 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Tomasz Chachulski wygłosił referat pt.: "Pieśni Józefa Elsnera - problemy edycji tekstu literackiego, kłopoty z atrybucją..."

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Konferencja: "Oświecenie «nieoświecone»"

 

 Pracownia Literatury Polskiego Oświecenia

serdecznie zaprasza na konferencję z cyklu

Oświecenie "nieoświecone"

pt.:

CZŁOWIEK, NATURA I MAGIA

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych. Celem konferencji jest zweryfikowanie stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu.

Konferencja Człowiek, natura i magia jest pierwszą z cyklu trzech konferencji organizowanych przez Zakład Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu, Pracownię Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Więcej informacji można znaleźć w zaproszeniu oraz na stronie internetowej konferencji.

Konferencja: "Biblia Oświeconych"

 

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN

oraz

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji

BIBLIA OŚWIECONYCH

 

Stosunek ludzi oświecenia do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu charakteryzował się niespotykanym wcześniej zróżnicowaniem postaw. Mimo mnogości znakomitych nieraz prac dotyczących roli i znaczenia Biblii w kulturze, mniej uwagi przykładano, jak się wydaje, do szczegółowych badań poświęconych stosunkowi do niej ludzi Wieku Świateł. Tymczasem jest to zagadnienie niezwykle ważne dla kultury i duchowości tej epoki, niezależnie od tego, czy przedmiotem zainteresowania badacza będą kierunki i dynamika zmian, czy trwałość i kontynuacja pewnych postaw. Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym zapraszają do udziału w konferencji, której celem jest próba głębszego rozpoznania tej materii.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2017 r. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres Pracowni Literatury Oświecenia: oswiecenie.ibl@wp.pl

 

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, które ukazały się w Pracowni Literatury Oświecenia

 

Sprawozdanie z konferencji "Polski Grand Tour w XVIII wieku"

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji pt.: Polski Grand Tour w XVIII wieku, zorganizowanej przez Pracownię Literatury Oświecenia i Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym pod patronatem honorowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w dniach 12-13 listopada 2013 r.

Sprawozdanie znajduje się w dziale Wydarzenia na podstronie Działalność Pracowni Literatury Oświecenia.

Efektem obrad będzie tom pokonferencyjny, w którym ukażą się wygłoszone podczas spotkania referaty.

Sprawozdanie z konferencji "Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku"

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z interdyscyplinarnej konferencji pod tytułem: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, zorganizowanej przez Pracownię Literatury Oświecenia 22 i 23 października 2012 roku. Sprawozdanie znajduje się w dziale "Wydarzenia" na podstronie "Działalność Pracowni Literatury Oświecenia".

Efektem obrad ma być tom pokonferencyjny, w którym znajdą się przedstawione referaty (prace można przesyłać na adres Pracowni: oswiecenie.ibl@wp.pl, do 15 stycznia 2013 roku).

22-23 października 2012 - Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku"

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

05.03.2012

8 marca o godz. 9.30 w Pracowni Literatury Oświecenia (pokój 125) odbędzie się spotkanie poświęcone antykowi w kulturze oświecenia, podczas którego dr Magdalena Górska przedstawi referat Motywy antyczne i mitologiczne w sztuce polskiej drugiej połowy XVIII w. Zarys problematyki, a dr Agata Roćko omówi zagadnienie Podróży oświeconych śladami antyku.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45