Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

 

Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, współpraca J. Axer, Warszawa 2017[w serii:] "Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości", t. 3.

 

Magdalena Górska, Zbawca Europy. O graficznych tezach gloryfikujących Jana III Sobieskiego / Der Retter Europas. Über barocke Thesenblätter zur Verherrlichung des König Jan III. Sobieski / The Protector of Europe. On Graphical Theses Glorifying Jan III Sobieski, przekład i konsultacja inskrypcji łacińskich B. Radomski, Warszawa 2017.

 

Więcej szczegółów w dziale Działalność Pracowni Oświecenia. Książki!

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45