Department of Renaissance and Baroque Literature - Current projects

Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

Dear Colleagues,

On behalf of the Historical Poetics Department of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Board of the Foundation "Center for International Polish Studies," we would like to invite you to participate in an international interdisciplinary conference "Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication." The conference will take place on December 7-8, 2017 at the Institute of Literary Research (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica) in Warsaw, Poland.

We are interested primarily in exploring the positive aspects of misunderstandings in communication – unlike the approaches that have traditionally emphasized the destabilizing and destructive impact of such interferences. Together with you, we would like to show the mistakes and misunderstandings in communication as an undervalued source of innovation in culture. We treat misunderstanding and various semantic shifts as mechanisms of intercultural contact that are permanent, inherent, and impossible to eliminate; they are inscribed in the broadly defined translation process.

We want to reflect upon communication that is para-, between-, and beyond language; that is (inter)cultural, literary and artistic. We would be particularly interested in approaches within the areas of literary criticism, anthropology, cultural and translation studies. We treat all philosophical, sociological, communication, and cognitive perspectives as a context for issues in the fields of literature, culture, and translation.

Trwają zapisy na Studia Podyplomowe i Kursy Instytutu Badań Literackich PAN!

Trwają zapisy na Studia Podyplomowe i Kursy Instytutu Badań Literackich PAN!

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na kierunku Zarządzanie Kulturą (formuła online) oraz na Kursie Retoryki Praktycznej (tryb stacjonarny).
Zapraszamy także na:
Kurs Poprawnej Polszczyzny (formuła online),
Kurs praktyczny "Pisanie jako proces" – rusza I edycja! (tryb stacjonarny),
Warsztaty pisania scenariusza i dramatu – kursy dla grupy podstawowej oraz grupy II stopnia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w opisie poszczególnych kierunków i kursów na stronie internetowej: https://ibl.waw.pl/pl/edukacja/kursy.

Liczba miejsc ograniczona!

OPERAS Innovation Lab: innowacje w komunikacji naukowej, badania, prototypy

05.08.2021


W trakcie zakończonego w czerwcu projektu OPERAS-P uruchomione zostało laboratorium innowacji, którym w ramach europejskiego konsorcjum OPERAS kieruje Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN).

Główne zadania OPERAS Innovation Lab obejmują badania użytkowników i użytkowniczek – głównie badaczy i badaczek specjalizujących się w humanistyce i naukach społecznych (HS), lecz również innych członków społeczności akademickiej, w tym wydawców, redaktorów i redaktorek naukowych – w celu poznania ich potrzeb w zakresie komunikacji naukowej. Badania pozwalają na projektowanie usług konsorcjum OPERAS w taki sposób, by odpowiadały tym potrzebom i rozwiązywały rzeczywiste problemy. W ramach laboratorium innowacji powstają również prototypy nowych rozwiązań np. dostosowanie koncepcji żywej książki – living book – do potrzeb grup roboczych OPERAS; prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla edycji cyfrowych w humanistyce.

Chociaż rozmowy o OPERAS Innovation Lab trwały już od jakiegoś czasu, inicjatywa oficjalnie narodziła się w ramach OPERAS-P, dwuletniego projektu, który zakończył się w czerwcu 2021 r. IBL PAN kierował pakietem roboczym nr 6 poświęconym innowacji w komunikacji naukowej dla nauk HS. Badania w OPERAS Innovation Lab dotyczyły różnych jej aspektów: zarządzania otwartą infrastrukturą badawczą, modeli biznesowych dla publikacji w otwartym dostępie, zasad FAIR Data dla HS, wielojęzyczności, pisarstwa naukowego oraz ewaluacji i systemu recenzowania badań i publikacji naukowych.

W sumie zespół przebadał 655 osób (57 z nich udzieliło wywiadów, 134 wypełniło ankiety, a 464 uczestniczyło w warsztatach). W lutym 2021 r. odbyła się trzydniowa konferencja “The Future of Scholarly Communication" współorganizowana przez IBL PAN i konsorcjum OPERAS. Przedstawiono wstępne wyniki badań i zaproszono do dyskusji społeczność akademicką. W seminariach dotyczących najważniejszych problemów związanych z transformacją cyfrową w naukach humanistycznych i społecznych uczestniczyły 342 osoby.

Wyniki prac powstałych w ramach projektu OPERAS-P, w tym raport końcowy “Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities", który poza podsumowaniem badań przedstawia także rekomendacje dla konkretnych grup zaangażowanych w komunikację naukową – infrastruktur badawczych jak OPERAS, badaczy i badaczek HS, wydawców naukowych, bibliotek, instytucji naukowych, instytucji finansujących badania oraz decydentów politycznych – odnajdą Państwo w repozytorium Zenodo

Obecnie OPERAS Innovation Lab pracuje nad kolejnymi pomysłami i prototypami usług, które ułatwią przedstawicielom i przedstawicielkom HS sprawniejszą komunikację naukową, ze szczególnym uwzględnieniem edycji cyfrowych.

                  Marta Błaszczyńska (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN)

OPERAS na europejskiej liście infrastruktur badawczych

Z ogromnym entuzjazmem zawiadamiamy, że 30 czerwca europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski. OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r.  za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej.

Webinar for PASIFIC Call-2 Applicants

If you are interested in applying for the PASIFIC Postdoctoral Fellowship, do not miss the live Webinar for Call 2 Applicants! It will take place on 28 October 2021 (Thursday) from 10:00 AM to 12:00 PM (CEST). During the event, we will introduce you to the details regarding the application process, what steps you should undertake before preparing your proposal, as well as guide you through the registration procedure in the SEA system. We will also show you what are the necessary documents you should enclose in your application.

The deadline for registration is 25 October 2021 at 10:00 AM (CEST).

In order to enroll in the event, you need to fill in the registration form.  
20-22 October 2021: INTERNATIONAL CONFERENCE "THE SUN AND HER PLANETS. AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE"

20-22 October 2021: INTERNATIONAL CONFERENCE "THE SUN AND HER PLANETS. AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE"

In Poland and Central and Eastern Europe, critics and historians have rarely addressed the question of a serious impact of George Sand on the literatures of these regions, nor have they bothered to list possible references to her works. This is surprising, given that she was an author whose work, as it is well known, was explicitly present in different spheres of readership for a few decades at least, and it seems therefore impossible that she should have had no influence at all on the ideosphere, as well as on the aesthetic and cultural models of these places.
This conference intends to fill this gap, and in this sense, it is a first one in Poland. It would like to pay tribute to George Sand in two ways: on one hand, it aims to highlight her role as a producer of culture, and thus examine the phenomenon of “sandism" and its dissemination in Poland and in Central and Eastern Europe; on the other hand, the conference aims to examine as systematically as possible the way in which the works of the French writer have been received, read and understood in these regions. This approach acknowledges the intense development of Sand reception studies in other countries.
 

For more information, please visit the website: https://georgesand.ibl.waw.pl/.

Organisers:
Women’s Archive of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences
Department of Comparative Studies, Institute of Polish Literature, University of Warsaw
Foundation Womens’ Archive
Institute of the History of Science, Polish Academy of Sciences
Institute of French language and Literature, University of Bern (Switzerland)
Cultural and Tourist Association Women Writers Route
 
Scientific Committee:
Regina Bochenek-Franczakowa, Jagiellonian University, Kraków
Katarzyna Czeczot, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), Warsaw
Corinne Fournier Kiss, University of Bern (Switzerland)
Emilia Kolinko, IBL PAN, Warsaw
Michał Kuziak, University of Warsaw
Katja Mihurko, University of Nova Gorica (Slovenia)
Katarzyna Nadana-Sokołowska, IBL PAN, Warsaw
Anna Nasiłowska, IBL PAN, Warsaw
Iwona Puchalska, Jagiellonian University, Kraków
Monika Rudaś-Grodzka, IBL PAN, Warsaw
Alicja Urbanik-Kopeć, IHN PAN, Warsaw
Danuta Zawadzka, University of Białystok
 
Organising Committee:
Katarzyna Nadana-Sokołowska
Monika Rudaś-Grodzka
Michał Kuziak
Corinne Fournier Kiss
Emilia Kolinko
Alicja Urbanik-Kopeć
Anna Pawlik
22-24 November 2021: 1st TRIPLE International Conference (Virtual Event): Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities

22-24 November 2021: 1st TRIPLE International Conference (Virtual Event): Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities

The goal of the conference is to create space for discussing the impact, benefits and challenges of discovery services for the social sciences and humanities (SSH) in the European research ecosystem.

We would like to bring together members of the Open Science and SSH communities (researchers, university and library staff) as well as other TRIPLE stakeholders such as publishers, science journalists, SMEs, public authorities and policy makers.

Topics include the nascent GoTriple platform – the innovative multilingual and multicultural discovery solution for the SSH –, crowdfunding in science, business models for Open Science and the role of SSH in the European Open Science Cloud (EOSC).

Link to the programme: https://project.gotriple.eu/triple-international-conference-2021/

Link to the registration: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOmgqDwoEtUST8PTisW_aBmqpmjGipiL

#TRIPLEConference @TripleEU

The second call for the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme is now open!

Call-2 for the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme was opened on 15 September 2021. The PASIFIC Programme is coordinated by the Polish Academy of Sciences and co-financed by the European Union under the MSCA COFUND scheme (Horizon 2020). In the second call, 15 researchers of any nationality and representing all research disciplines will be offered a possibility to pursue their research for two years at one of the Polish Academy of Sciences institutes and the International Institute of Molecular and Cell Biology. The deadline for applications is 30 December 2021.

PASIFIC fellows will be offered a monthly allowance of approx. €2,500 net. Those, who decide to come to Poland together with their families, will be entitled to an additional family allowance. In addition, they will be granted a research budget of up to €60,000 for direct costs related to the project implementation.

To apply for the PASIFIC fellowships, candidates must be in possession of at least a doctoral degree or have 4 years of full-time equivalent research experience. Also, they must comply with the MSCA Mobility Rule and have not carried out their main activities in Poland for more than 12 months during the three years prior to the call’s deadline (31 December 2018 – 30 December 2021).  

Please find more information about the application procedures as well as templates of the necessary documents on website PASIFIC: https://pasific.pan.pl/call-2/.
 

10 października 2017 r., Kraków: uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2017

Więcej informacji w załączeniu

 

Nauki humanistyczne i społeczne potrzebują więcej otwartości. (Sprawozdanie ze spotkania "OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych")

– To, co dzieje się w Centrum Humanistyki Cyfrowej ma olbrzymie znaczenie dla całej humanistyki i nauk społecznych – mówił na spotkaniu “OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych" prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

17 czerwca Centrum Humanistyki Cyfrowej (CHC) Instytutu Badań Literackich PAN przedstawiło nową inicjatywę OPERAS-PL, skierowaną do nauk humanistycznych i społecznych (HS), która stawia sobie za cel rozwijanie i umiędzynarodowienie polskich czasopism i wydawnictw w otwartym dostępie (OA) oraz upowszechnianie w polskim środowisku naukowym infrastruktury badawczej, budowanej przez europejskie konsorcjum OPERAS. 


Tematem spotkania był stan otwartej komunikacji w HS w Polsce, potrzeby środowiska naukowego związane z transformacją cyfrową oraz działania, jakie powinien realizować OPERAS-PL, aby na te potrzeby odpowiedzieć. Jak podkreślił dr Maciej Maryl, kierownik CHC, pierwszym celem OPERAS-PL jest zbudowanie społeczności osób, zaangażowanych w rozwój otwartej komunikacji naukowej w tychże naukach w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ponad 65 gości, przede wszystkim badaczy i badaczek, nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz pracowników i pracowniczek bibliotek.
 

3 października 2017 r., Warszawa: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Cybulskiego

25 września 2017 r., Warszawa; Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej

Zapraszamy na otwarte zebranie CHC, podczas którego Pani Marta Tomakhiv zaprezentuje wybrane ukraińskie projekty cyfrowe z zakresu humanistyki. Prezentacja będzie poświęcona zasobom leksykograficznym, biograficznym oraz projektom digitalizacyjnym (teksty, obrazy, architektura). Marta Tomakhiv jest doktorantką Centrum Badań i Nauczania Języków Obcych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, gdzie złożyła rozprawę doktorską poświęconą analizie genologicznej wykładów internetowych. We wrześniu 2017 przebywa na stażu w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach programu współpracy między PAN a NANU. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 25 IX 2017 o 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica). Prezentacja będzie w języku angielskim (pytania można zadawać po polsku).

18 maja 2021, godz.13: Karolina Przysiecka: Dane bibliograficzne w badaniach literackich / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Dynamiczny rozwój rynku książki powoduje, że nikt nie jest w stanie przeczytać i przestudiować wszystkich książek. Z kolei analiza i interpretacja kanonu literackiego nie pozwala na scharakteryzowanie i zrozumienie systemu literackiego. Aby uzyskać jego pełny obraz, należy przeanalizować zarówno ważne dzieła badane przez literaturoznawców, jak i te, które nie są czytane, komentowane lub zostały zapomniane. To zadanie przekracza możliwości jednego naukowca lub nawet grupy naukowców. Z pomocą przychodzą nowe technologie dające możliwość prowadzenia analiz dużych zbiorów zróżnicowanych danych.
Seminarium będzie poświęcone bibliograficznej bazie danych jako źródle dużych zestawów danych badawczych. Jego celem jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych bibliograficznych w badaniach literackich i odpowiedź na pytania: Jakie dane gromadzi bibliografia literacka? Jakich danych potrzebują badacze? Na jakie pytania badawcze można odpowiedzieć, wykorzystując dane bibliograficzne? Czy z analizy danych wyłonią się nowe perspektywy badawcze?
Szczegółowe informacje o planowanych webinariach Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN dostępne są w załączonym pliku (w formacie .pdf).
Webinaria będą nagrywane.
W celu zapisania się na webinaria, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza: https://forms.gle/4yQ3uNHZYVne5iTV9.
Kilka godzin przed rozpoczęciem poszczególnych spotkań otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem i kodem do spotkania.

TEST

Zaproszenie do złożenia oferty

Wyjazdy na wykłady lub szkolenia w Programie Erasmus: maj 2024 - lipiec 2025

Został otwarty kolejny nabór zgłoszeń (w trybie konkursowym) do udziału w programie mobilnościowym Erasmus+. W załącznikach znajdą Państwo zasady naboru i dokumenty do wypełnienia - można zgłaszać chęć wyjazdu na wykłady lub szkolenia w placówkach zagranicznych.

 

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku 2024

 

Nabór pracowników IBL PAN na wyjazdy na szkolenia w ramach programu Erasmus+ w roku 2024

 

Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility For Training

 

Termin składania zgłoszeń w tym roku - 30 kwietnia 2024. Wyjazdy można planować od połowy maja 2024 do lipca 2025 włącznie.

3 kwietnia 2024 r. zmarła dr Teresa Tyszkiewicz

3 kwietnia 2024 r. zmarła dr Teresa Tyszkiewicz, historyk literatury i bibliograf. Urodziła się 10 października 1929 r. w Bydgoszczy. Była córką Jerzego Tyszkiewicza i Leontyny z Janta-Połczyńskich. W 1946 r. podjęła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Jako studentka trzeciego roku uczestniczyła 27 listopada 1948 r. w zwołanym przez prof. UP Stefana Vrtela-Wierczyńskiego zebraniu organizacyjnym, uważanym za datę powstania Pracowni Bibliograficznej IBL (później: Pracownia Bibliografii Bieżącej IBL PAN).  Z placówką tą była związana przez całe swoje życie zawodowe. W roku 1951 uzyskała magisterium w zakresie filologii polskiej, w 1962 r. zdobyła stopień specjalizacyjny dyplomowanego pracownika dokumentacji naukowej, a w 1965 r. obroniła na UAM rozprawę doktorską Bibliografia twórczości Bolesława Prusa i opracowań o nim do roku 1890, napisaną pod kierunkiem prof. Zygmunta Szweykowskiego.
     Jako członek zespołu autorskiego uczestniczyła w opracowaniu 43 roczników Polskiej Bibliografii Literackiej,obejmujących łącznie lata 1944/1945-1986 (była redaktorem tomów za 1966, 1974/1975 wspólnie z Janiną Formanowicz i 1984), wydawanych w latach 1954-1995. Brała też udział w innych pracach zespołowych: Bibliografii literackiej zawartości czasopism wielkopolskich, śląskich i pomorskich za okres od 1800 r. do 1939 r. opracowanej pod kierunkiem prof. S. Vrtela-Wierczyńskiego (pozostającej w kartotece) oraz Bibliografii nauki o literaturze polskiej i innych literaturach słowiańskich w Polsce w 1958-1962 („Biuletyn Polonistyczny” 1963 nr 18).
     Do prac indywidualnych dr Teresy Tyszkiewicz należą: „Sobótka” 1869-1871, „Tygodnik Wielkopolski” 1870-1874. Zarys historyczny i bibliografia zawartości, Poznań 1961; Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 17, vol. 1: Bolesław Prus (Aleksander Głowacki), oprac. pod kierunkiem Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa 1981; Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. [Współautorki:] Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, t. 1-3, Wrocław 1983, 1984, 1986. Nadto liczne prace historycznoliterackie. Od roku 1988 do przejścia na emeryturę w 1990 była kierownikiem Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu. Za udział  w opracowywaniu kolejnych roczników Polskiej Bibliografii Literackiej dwukrotnie otrzymała nagrody zespołowe: sekretarza naukowego PAN w 1975 r. i Rady Funduszu Literatury w 1987 r.
     Po roku 1990 związała się m.in. z wydawanym przez Towarzystwo Chrystusowe dwumiesięcznikiem „Miłujcie się”, (którego kontynuacją od grudnia 2022 r. jest dwumiesięcznik „Trwajcie w miłości”), zarówno jako członek redakcji, jak i autorka zamieszczanych publikacji. W serii „Biblioteka »Wołania z Wołynia«” opublikowała pracę Archipelag śladów Boga, Biały Dunajec-Ostróg 2007.
     Z głębokim żalem żegnamy dr Teresę Tyszkiewicz.
 
                                                                 Zespół Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN

                                                                                               w Poznaniu

 

 

 

Seminarium otwarte „Teorie ugruntowane w uwarunkowaniach socjalistycznej Polski - po co do nich wracać i jak je wynaleźć na nowo?”

Tomasz Załuski zdjęcieOśrodek Studiów Kulturowych i literackich IBL PAN zaprasza 17 kwietnia  (środa) o godzinie 11 w Sali 144 Pałacu Staszica (Nowy Świat 72) na seminarium otwarte

 
„Teorie ugruntowane w uwarunkowaniach socjalistycznej Polski - po co do nich wracać i jak je wynaleźć na nowo?”
 
Seminarium będzie dotyczyło dwóch koncepcji teoretyczno-badawczych stworzonych w PRL-u i wyrastających z uwarunkowań państwowego socjalizmu. Kultura artystyczna była obiegowym pojęciem należącym do leksykonu estetyki, historii sztuki i socjologii sztuki. W latach 70. i 80. poddano je teoretycznemu opracowaniu w środowisku badaczy i badaczek związanych z tzw. szkołą poznańską oraz Instytutem Kultury działającym przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Przestrzenny układ kultury to z kolei idea zaproponowana w latach 60. przez Aleksandra Wallisa i wykorzystywana jako rama badań empirycznych prowadzonych przez niego do początku lat 80.
 
Oba lokalne modele epistemiczne stanowią cenne, lecz zapoznane potencjalności, niewykorzystane w pełni i porzucone sposoby konceptualizacji badań, dlatego warto je dziś odzyskać i wynaleźć na nowo. Szczególne przydatne mogą być w badaniach zjawiska, które rozwijało się równolegle z nimi i było osadzone w tym samych uwarunkowaniach: neoawangardy lat 70., jej kultury i geografii artystycznej oraz ruchliwości przestrzennej.
 
Naszym gościem będzie dr Tomasz Załuski, który jest historykiem sztuki i filozofem, pracuje w Katedrze Badań Kulturowych Uniwersytetu Łódzkiego i w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Jego badania skupiają się na XX-wiecznych i współczesnych praktykach artystycznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, rozpatrywanych w kontekstach kulturowych, ekonomicznych,  społecznych i politycznych. W szerszych ramach historii społeczno-kulturowej osadza szczegółowe analizy materialnych uwarunkowań produkcji i dystrybucji artystycznej; historii wystaw, instytucji i infrastruktur sztuki; polityk kulturalnych i artystycznej samoorganizacji; praktyk dokumentacyjnych, archiwistycznych i historyzacyjnych; translokalnych oraz transnarodowych sieci kontaktów i współpracy.
 
Jako autor, redaktor i współredaktor opublikował między innymi książki: “Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji” (2008), “Sztuki w przestrzeni transmedialnej” (2010), “Skuteczność sztuki” (2014), “Socrealizmy i modernizacje” (2017), “Wideo w sztukach wizualnych” (2018), “Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017/Documents 1984-2017” (2019), “Marian Wimmer. Przestrzeń jako tworzywo sztuki” (2021).
 
Obecnie wspólnie z Magdaleną Saryusz-Wolską kieruje projektem badawczym „Infrastruktury pamięci”, skupiając się na uwarunkowaniach produkcji współczesnych wystaw sztuki odnoszących się do relacji polsko-niemieckich w kontekście historii II wojny światowej, Holokaustu i powojennych przymusowych wysiedleń powojennych. Pracuje też nad rozprawą habilitacyjną o roboczym tytule „Działania KwieKulik. Neoawangarda w uwarunkowaniach socjalistycznej Polski”.
 
 
W seminarium można również uczestniczyć online, po link do spotkania i związane z nim materiały proszę pisać na adres: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl najpóźniej na godzinę przed spotkaniem, 

Nagrania webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z webinariów: "Henryk Sienkiewicz w epoce cyfrowej" ("Henryk Sienkiewicz in the digital age") oraz "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii (“I got imprisoned for rock and roll": Andrzej Stasiuk and the Literature of Periphery).
Webinaria są częścią projektu realizowanego przez IBL PAN i Fundację Kościuszkowską. Szczegółowe informacje o spotkaniach dostępne są na stronie: https://www.thekf.org/kf/events/KF_Online_Programs/.

Prof. Włodzimierz Bolecki odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski

Włodzimierz BoleckiW dniu 19 marca br. prof. Włodzimierz Bolecki został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w popularyzowaniu literatury, za osiągnięcia w działalności naukowo–badawczej i publicystycznej".

 

Komunikat w tej sprawie mogą Państwo przeczytać na stronie: Zob. link.

 

Profesorowi Boleckiemu składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku