Department of Renaissance and Baroque Literature - Current projects

Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

Dear Colleagues,

On behalf of the Historical Poetics Department of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Board of the Foundation "Center for International Polish Studies," we would like to invite you to participate in an international interdisciplinary conference "Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication." The conference will take place on December 7-8, 2017 at the Institute of Literary Research (ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica) in Warsaw, Poland.

We are interested primarily in exploring the positive aspects of misunderstandings in communication – unlike the approaches that have traditionally emphasized the destabilizing and destructive impact of such interferences. Together with you, we would like to show the mistakes and misunderstandings in communication as an undervalued source of innovation in culture. We treat misunderstanding and various semantic shifts as mechanisms of intercultural contact that are permanent, inherent, and impossible to eliminate; they are inscribed in the broadly defined translation process.

We want to reflect upon communication that is para-, between-, and beyond language; that is (inter)cultural, literary and artistic. We would be particularly interested in approaches within the areas of literary criticism, anthropology, cultural and translation studies. We treat all philosophical, sociological, communication, and cognitive perspectives as a context for issues in the fields of literature, culture, and translation.

Trwają zapisy na Studia Podyplomowe i Kursy Instytutu Badań Literackich PAN!

Trwają zapisy na Studia Podyplomowe i Kursy Instytutu Badań Literackich PAN!

Są jeszcze ostatnie wolne miejsca na kierunku Zarządzanie Kulturą (formuła online) oraz na Kursie Retoryki Praktycznej (tryb stacjonarny).
Zapraszamy także na:
Kurs Poprawnej Polszczyzny (formuła online),
Kurs praktyczny "Pisanie jako proces" – rusza I edycja! (tryb stacjonarny),
Warsztaty pisania scenariusza i dramatu – kursy dla grupy podstawowej oraz grupy II stopnia.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w opisie poszczególnych kierunków i kursów na stronie internetowej: https://ibl.waw.pl/pl/edukacja/kursy.

Liczba miejsc ograniczona!

OPERAS Innovation Lab: innowacje w komunikacji naukowej, badania, prototypy

05.08.2021


W trakcie zakończonego w czerwcu projektu OPERAS-P uruchomione zostało laboratorium innowacji, którym w ramach europejskiego konsorcjum OPERAS kieruje Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN).

Główne zadania OPERAS Innovation Lab obejmują badania użytkowników i użytkowniczek – głównie badaczy i badaczek specjalizujących się w humanistyce i naukach społecznych (HS), lecz również innych członków społeczności akademickiej, w tym wydawców, redaktorów i redaktorek naukowych – w celu poznania ich potrzeb w zakresie komunikacji naukowej. Badania pozwalają na projektowanie usług konsorcjum OPERAS w taki sposób, by odpowiadały tym potrzebom i rozwiązywały rzeczywiste problemy. W ramach laboratorium innowacji powstają również prototypy nowych rozwiązań np. dostosowanie koncepcji żywej książki – living book – do potrzeb grup roboczych OPERAS; prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla edycji cyfrowych w humanistyce.

Chociaż rozmowy o OPERAS Innovation Lab trwały już od jakiegoś czasu, inicjatywa oficjalnie narodziła się w ramach OPERAS-P, dwuletniego projektu, który zakończył się w czerwcu 2021 r. IBL PAN kierował pakietem roboczym nr 6 poświęconym innowacji w komunikacji naukowej dla nauk HS. Badania w OPERAS Innovation Lab dotyczyły różnych jej aspektów: zarządzania otwartą infrastrukturą badawczą, modeli biznesowych dla publikacji w otwartym dostępie, zasad FAIR Data dla HS, wielojęzyczności, pisarstwa naukowego oraz ewaluacji i systemu recenzowania badań i publikacji naukowych.

W sumie zespół przebadał 655 osób (57 z nich udzieliło wywiadów, 134 wypełniło ankiety, a 464 uczestniczyło w warsztatach). W lutym 2021 r. odbyła się trzydniowa konferencja “The Future of Scholarly Communication" współorganizowana przez IBL PAN i konsorcjum OPERAS. Przedstawiono wstępne wyniki badań i zaproszono do dyskusji społeczność akademicką. W seminariach dotyczących najważniejszych problemów związanych z transformacją cyfrową w naukach humanistycznych i społecznych uczestniczyły 342 osoby.

Wyniki prac powstałych w ramach projektu OPERAS-P, w tym raport końcowy “Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities", który poza podsumowaniem badań przedstawia także rekomendacje dla konkretnych grup zaangażowanych w komunikację naukową – infrastruktur badawczych jak OPERAS, badaczy i badaczek HS, wydawców naukowych, bibliotek, instytucji naukowych, instytucji finansujących badania oraz decydentów politycznych – odnajdą Państwo w repozytorium Zenodo

Obecnie OPERAS Innovation Lab pracuje nad kolejnymi pomysłami i prototypami usług, które ułatwią przedstawicielom i przedstawicielkom HS sprawniejszą komunikację naukową, ze szczególnym uwzględnieniem edycji cyfrowych.

                  Marta Błaszczyńska (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN)

OPERAS na europejskiej liście infrastruktur badawczych

Z ogromnym entuzjazmem zawiadamiamy, że 30 czerwca europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski. OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r.  za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej.

Webinar for PASIFIC Call-2 Applicants

If you are interested in applying for the PASIFIC Postdoctoral Fellowship, do not miss the live Webinar for Call 2 Applicants! It will take place on 28 October 2021 (Thursday) from 10:00 AM to 12:00 PM (CEST). During the event, we will introduce you to the details regarding the application process, what steps you should undertake before preparing your proposal, as well as guide you through the registration procedure in the SEA system. We will also show you what are the necessary documents you should enclose in your application.

The deadline for registration is 25 October 2021 at 10:00 AM (CEST).

In order to enroll in the event, you need to fill in the registration form.  
20-22 October 2021: INTERNATIONAL CONFERENCE "THE SUN AND HER PLANETS. AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE"

20-22 October 2021: INTERNATIONAL CONFERENCE "THE SUN AND HER PLANETS. AROUND GEORGE SAND’S RECEPTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE"

In Poland and Central and Eastern Europe, critics and historians have rarely addressed the question of a serious impact of George Sand on the literatures of these regions, nor have they bothered to list possible references to her works. This is surprising, given that she was an author whose work, as it is well known, was explicitly present in different spheres of readership for a few decades at least, and it seems therefore impossible that she should have had no influence at all on the ideosphere, as well as on the aesthetic and cultural models of these places.
This conference intends to fill this gap, and in this sense, it is a first one in Poland. It would like to pay tribute to George Sand in two ways: on one hand, it aims to highlight her role as a producer of culture, and thus examine the phenomenon of “sandism" and its dissemination in Poland and in Central and Eastern Europe; on the other hand, the conference aims to examine as systematically as possible the way in which the works of the French writer have been received, read and understood in these regions. This approach acknowledges the intense development of Sand reception studies in other countries.
 

For more information, please visit the website: https://georgesand.ibl.waw.pl/.

Organisers:
Women’s Archive of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences
Department of Comparative Studies, Institute of Polish Literature, University of Warsaw
Foundation Womens’ Archive
Institute of the History of Science, Polish Academy of Sciences
Institute of French language and Literature, University of Bern (Switzerland)
Cultural and Tourist Association Women Writers Route
 
Scientific Committee:
Regina Bochenek-Franczakowa, Jagiellonian University, Kraków
Katarzyna Czeczot, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN), Warsaw
Corinne Fournier Kiss, University of Bern (Switzerland)
Emilia Kolinko, IBL PAN, Warsaw
Michał Kuziak, University of Warsaw
Katja Mihurko, University of Nova Gorica (Slovenia)
Katarzyna Nadana-Sokołowska, IBL PAN, Warsaw
Anna Nasiłowska, IBL PAN, Warsaw
Iwona Puchalska, Jagiellonian University, Kraków
Monika Rudaś-Grodzka, IBL PAN, Warsaw
Alicja Urbanik-Kopeć, IHN PAN, Warsaw
Danuta Zawadzka, University of Białystok
 
Organising Committee:
Katarzyna Nadana-Sokołowska
Monika Rudaś-Grodzka
Michał Kuziak
Corinne Fournier Kiss
Emilia Kolinko
Alicja Urbanik-Kopeć
Anna Pawlik
22-24 November 2021: 1st TRIPLE International Conference (Virtual Event): Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities

22-24 November 2021: 1st TRIPLE International Conference (Virtual Event): Empowering Discovery in Open Social Sciences and Humanities

The goal of the conference is to create space for discussing the impact, benefits and challenges of discovery services for the social sciences and humanities (SSH) in the European research ecosystem.

We would like to bring together members of the Open Science and SSH communities (researchers, university and library staff) as well as other TRIPLE stakeholders such as publishers, science journalists, SMEs, public authorities and policy makers.

Topics include the nascent GoTriple platform – the innovative multilingual and multicultural discovery solution for the SSH –, crowdfunding in science, business models for Open Science and the role of SSH in the European Open Science Cloud (EOSC).

Link to the programme: https://project.gotriple.eu/triple-international-conference-2021/

Link to the registration: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOmgqDwoEtUST8PTisW_aBmqpmjGipiL

#TRIPLEConference @TripleEU

The second call for the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme is now open!

Call-2 for the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme was opened on 15 September 2021. The PASIFIC Programme is coordinated by the Polish Academy of Sciences and co-financed by the European Union under the MSCA COFUND scheme (Horizon 2020). In the second call, 15 researchers of any nationality and representing all research disciplines will be offered a possibility to pursue their research for two years at one of the Polish Academy of Sciences institutes and the International Institute of Molecular and Cell Biology. The deadline for applications is 30 December 2021.

PASIFIC fellows will be offered a monthly allowance of approx. €2,500 net. Those, who decide to come to Poland together with their families, will be entitled to an additional family allowance. In addition, they will be granted a research budget of up to €60,000 for direct costs related to the project implementation.

To apply for the PASIFIC fellowships, candidates must be in possession of at least a doctoral degree or have 4 years of full-time equivalent research experience. Also, they must comply with the MSCA Mobility Rule and have not carried out their main activities in Poland for more than 12 months during the three years prior to the call’s deadline (31 December 2018 – 30 December 2021).  

Please find more information about the application procedures as well as templates of the necessary documents on website PASIFIC: https://pasific.pan.pl/call-2/.
 

10 października 2017 r., Kraków: uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2017

Więcej informacji w załączeniu

 

Nauki humanistyczne i społeczne potrzebują więcej otwartości. (Sprawozdanie ze spotkania "OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych")

– To, co dzieje się w Centrum Humanistyki Cyfrowej ma olbrzymie znaczenie dla całej humanistyki i nauk społecznych – mówił na spotkaniu “OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych" prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

17 czerwca Centrum Humanistyki Cyfrowej (CHC) Instytutu Badań Literackich PAN przedstawiło nową inicjatywę OPERAS-PL, skierowaną do nauk humanistycznych i społecznych (HS), która stawia sobie za cel rozwijanie i umiędzynarodowienie polskich czasopism i wydawnictw w otwartym dostępie (OA) oraz upowszechnianie w polskim środowisku naukowym infrastruktury badawczej, budowanej przez europejskie konsorcjum OPERAS. 


Tematem spotkania był stan otwartej komunikacji w HS w Polsce, potrzeby środowiska naukowego związane z transformacją cyfrową oraz działania, jakie powinien realizować OPERAS-PL, aby na te potrzeby odpowiedzieć. Jak podkreślił dr Maciej Maryl, kierownik CHC, pierwszym celem OPERAS-PL jest zbudowanie społeczności osób, zaangażowanych w rozwój otwartej komunikacji naukowej w tychże naukach w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ponad 65 gości, przede wszystkim badaczy i badaczek, nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz pracowników i pracowniczek bibliotek.
 

3 października 2017 r., Warszawa: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Cybulskiego

25 września 2017 r., Warszawa; Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej

Zapraszamy na otwarte zebranie CHC, podczas którego Pani Marta Tomakhiv zaprezentuje wybrane ukraińskie projekty cyfrowe z zakresu humanistyki. Prezentacja będzie poświęcona zasobom leksykograficznym, biograficznym oraz projektom digitalizacyjnym (teksty, obrazy, architektura). Marta Tomakhiv jest doktorantką Centrum Badań i Nauczania Języków Obcych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, gdzie złożyła rozprawę doktorską poświęconą analizie genologicznej wykładów internetowych. We wrześniu 2017 przebywa na stażu w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach programu współpracy między PAN a NANU. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 25 IX 2017 o 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica). Prezentacja będzie w języku angielskim (pytania można zadawać po polsku).

18 maja 2021, godz.13: Karolina Przysiecka: Dane bibliograficzne w badaniach literackich / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Dynamiczny rozwój rynku książki powoduje, że nikt nie jest w stanie przeczytać i przestudiować wszystkich książek. Z kolei analiza i interpretacja kanonu literackiego nie pozwala na scharakteryzowanie i zrozumienie systemu literackiego. Aby uzyskać jego pełny obraz, należy przeanalizować zarówno ważne dzieła badane przez literaturoznawców, jak i te, które nie są czytane, komentowane lub zostały zapomniane. To zadanie przekracza możliwości jednego naukowca lub nawet grupy naukowców. Z pomocą przychodzą nowe technologie dające możliwość prowadzenia analiz dużych zbiorów zróżnicowanych danych.
Seminarium będzie poświęcone bibliograficznej bazie danych jako źródle dużych zestawów danych badawczych. Jego celem jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania danych bibliograficznych w badaniach literackich i odpowiedź na pytania: Jakie dane gromadzi bibliografia literacka? Jakich danych potrzebują badacze? Na jakie pytania badawcze można odpowiedzieć, wykorzystując dane bibliograficzne? Czy z analizy danych wyłonią się nowe perspektywy badawcze?
Szczegółowe informacje o planowanych webinariach Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN dostępne są w załączonym pliku (w formacie .pdf).
Webinaria będą nagrywane.
W celu zapisania się na webinaria, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza: https://forms.gle/4yQ3uNHZYVne5iTV9.
Kilka godzin przed rozpoczęciem poszczególnych spotkań otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem i kodem do spotkania.

TEST

Zaproszenie do złożenia oferty

Nagrania webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z webinariów: "Henryk Sienkiewicz w epoce cyfrowej" ("Henryk Sienkiewicz in the digital age") oraz "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii (“I got imprisoned for rock and roll": Andrzej Stasiuk and the Literature of Periphery).
Webinaria są częścią projektu realizowanego przez IBL PAN i Fundację Kościuszkowską. Szczegółowe informacje o spotkaniach dostępne są na stronie: https://www.thekf.org/kf/events/KF_Online_Programs/.

16-18 November 2017: International Conference: "Gender, Generations, Communism in Central and South-Eastern Europe: Concepts, Discourses, Practices"

Organisers: Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Institute of Slavonic Studies at the University of Leipzig, The Committee on Literary Studies of the Polish Academy of Sciences

Conference description >> pdf
Conference program >> pdf
Conference booklet >> pdf
Conference poster >> pdf

The Webinars in cooperation the Kosciuszko Foundation and the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

The Webinars in cooperation the Kosciuszko Foundation and the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

In this coming spring, researchers of the Institute - established scholars, authors, and literary experts will delve into thought-provoking works by some of the most influential and internationally recognized Polish writers.

Please check out the series' upcoming events, save the date, and join us live on Zoom for informative lectures which provide you with insights into important messages conveyed by the authors!

WEDNESDAY, MARCH 24, 2021, AT 2:00 PM

Does Henryk Sienkiewicz, a man from the age of steam, have his place in the digital age culture? Is this writer, Nobel prize winner, whose novels were once absolute bestsellers still interesting for scholars and the audience at the beginning of the 21st century? Or could he potentially be?

The lecture will try to answer these questions, showing some digital scholarly stories told about Henryk Sienkiewicz's life, work, and reception (for example, his journeys to America and Africa or monuments for Sienkiewicz erected over the years). It will also analyze traces of Sienkiewicz's presence in contemporary culture - including novels, films, and video games.


Bartłomiej Szleszyński - professor at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, head of the New Panorama of Polish Literature team, responsible for creating and operating NPLP.PL, a platform publishing digital scholarly collections, and TEI.NPLP.PL, a platform for scholarly digital editions, deputy director of the Digital Humanities Centre.

His main research interests are literature of the second half of the nineteenth century, colonial discourse in nineteenth-century Polish culture, literary Sarmatism, digital humanities and scholarly digital editions. Published Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego [Trying on the Kontush: Henryk Rzewuski and Henryk Sienkiewicz, the most notable representatives of the nineteenth-century Sarmatian trend]; Non omnis moriar? Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne, [Non omnis moriar? Bolesław Prus, the nineteenth century and contemporary novels]. Co-edited: Przerabianie XIX wieku [Rethinking the nineteenth century]; Realiści, realizm, realność [Realists, realism, reality], Sienkiewicz ponowoczesny [Postmodern Sienkiewicz].

Dorota Masłowska’s Provinces - A lecture by Prof. Katarzyna Czeczot

Dorota Masłowska’s Provinces - A lecture by Prof. Katarzyna Czeczot

On May 26, Prof. Katarzyna Czeczot will argue that the language of Dorota Masłowska's Snow White and Russian Red (Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną) has been shaped by the history of Poland as a Russian province in the 19th century and as a satellite country of the Soviet Union. The talk will explore the cultural game of inferiority and superiority, seen as inseparable from empire and province’s geography.

The second edition of Dorota Masłowska's debut novel Snow White and Russian Red (Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną) comes up with the cover of Maciej Sieńczyk, cartoonist, illustrator, comic book creator. His drawing transforms two images crucial for Polish visual culture. The first one would be a nineteenth-century allegory of Poland as a woman trampled by a horse on which a Cossack with a saber sits. The second one depicts a Polish nurse providing care for an insurgent, probably during the Warsaw Uprising (1944). Both scenes outlined by Sieńczyk, referring to Polish martyrdom iconography, reveal the paradoxes of relations between Poland and Russia, relations to which the title of Masłowska's novel also refers. Snow White and Russian Red's language is the product of a post-dependent imagination, shaped by the history of Poland as a Russian province in the 19th century and as a satellite country of the USSR in the 20th century. The author of this novel excellently manages to recreate the cultural game of inferiority and superiority, inseparable from empire and provinces' geography.

Wednesday, May 26, 2021, 2 PM EDT

“I got imprisoned for rock and roll": Andrzej Stasiuk and the Literature of Periphery – A lecture by Dr. Krzysztof Gajewski / / in cooperation the Kosciuszko Foundation and the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

“I got imprisoned for rock and roll": Andrzej Stasiuk and the Literature of Periphery – A lecture by Dr. Krzysztof Gajewski / / in cooperation the Kosciuszko Foundation and the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Date of the event: Thursday, April 15, 2021, 2:00 PM EDT

The text comes from: Kosciuszko Foundation - American Center of Polish culture - “I got imprisoned for rock and roll": Andrzej Stasiuk and the Literature of Periphery – A lecture by Dr. Krzysztof Gajewski (thekf.org), https://www.thekf.org/kf/events/KF_Online_Programs/i-got-imprisoned-for-rock-and-r/.

The literature of periphery tells stories about places, persons, and things that do not belong to the mainstream of history, culture, or politics. The term was coined ad hoc to refer to Andrzej Stasiuk's literary fiction, but it can also be applied to other writers from the history of Polish literature, such as, for instance, Bruno Schulz, Stanisław Vincenz, Marek Nowakowski, Sokrat Janowicz, or, Stasiuk's literary master, Zygmunt Haupt. The magnificent examples from the US literary history can be evoked too, such as John Steinbeck or William Faulkner. In traditional literary theory, one can find the term "regionalism," and to some extent, it is close to the notion of the periphery. The latter contains an internal and strong connection to the broadly understood processes of colonization the former is deprived of.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku