All Scientific Council members

IBL PAN Scientific Council

Chairpersons of the IBL PAN Scientific Council

Chairman of the IBL PAN Scientific Council 
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Professor (prof. dr hab.)

Vice-Chairpersons
Teresa Dobrzyńska-Janusz, Professor (prof. dr hab.)
Krzysztof Mrowcewicz, Professor (prof. dr hab.)

Secretary of the Scientific Council
Joanna Krauze-Karpińska, Ph.D. (dr)
 

Scientific Council Members

   prof.dr hab. Włodzimierz Bolecki
   prof. dr hab. Grażyna Borkowska
   dr hab. Tomasz Chachulski
   dr hab. Marcin Cieński
   prof. dr hab. Małgorzata Czermińska
   prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
   prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
   dr hab. Beata Dorosz
   prof. dr hab. Adam Dziadek
   prof. dr hab. Stanisław Gajda
   prof. dr hab. Grzegorz Gazda
   dr hab. Ewa Głębicka
   prof. dr hab. Michał Głowiński
   prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
   prof. dr Maria Janion
   dr hab Barbara Judkowiak
   dr hab. Jerzy Kandziora
   dr hab. Elżbieta Kiślak
   prof. dr hab. Zbigniew Kloch
   dr hab. Jacek Kopciński
   dr hab. Jan Kordys
   prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa
   prof. dr hab. Alina Kowalczykowa
   dr Joanna Krauze-Karpińska
   dr Dorota Krawczyńska
   prof. dr hab. Jacek Leociak
   prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
   dr Maciej Maryl
   dr hab.Ewa Matywiecka
   dr hab. Mieczysła Mejor
   dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
   prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
   prof. dr hab. Ryszard Nycz
   prof. dr hab. Ewa Paczoska
   dr hab. Joanna Partyka
   dr hab. Marek Pąkciński
   prof. dr hab. Magdalena Popiel
   dr Patrycja Potoniec
   prof. dr hab.Maria Prussak
   dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
   mgr Ewa Serafin
   dr Dorota Siwicka
   dr hab. Jerzy Snopek
   prof. dr hab. Anna Sobolewska
   prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
   prof. dr hab. Wojciech Tomasik
   dr hab. Jacek Wójcicki
   prof. dr hab. Marek Zaleski
   dr hab. Zygmunt Ziątek
   dr hab. Marta Zielińska

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45