All Scientific Council members

IBL PAN Scientific Council

Chairpersons of the IBL PAN Scientific Council

Chairman of the IBL PAN Scientific Council 
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Professor (prof. dr hab.)

Vice-Chairpersons
Teresa Dobrzyńska-Janusz, Professor (prof. dr hab.)
Krzysztof Mrowcewicz, Professor (prof. dr hab.)

Secretary of the Scientific Council
Joanna Krauze-Karpińska, Ph.D. (dr)
 

Scientific Council Members

prof.dr hab. Włodzimierz Bolecki
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr hab. Tomasz Chachulski
dr hab. Marcin Cieński
prof. dr hab. Małgorzata Czermińska
prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
dr hab. Beata Dorosz
prof. dr hab. Adam Dziadek
prof. dr hab. Stanisław Gajda
prof. dr hab. Grzegorz Gazda
dr hab. Ewa Głębicka
prof. dr hab. Michał Głowiński
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
prof. dr Maria Janion
dr hab Barbara Judkowiak
dr hab. Jerzy Kandziora
dr hab. Elżbieta Kiślak
prof. dr hab. Zbigniew Kloch
dr hab. Jacek Kopciński
dr hab. Jan Kordys
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa
prof. dr hab. Alina Kowalczykowa
dr Joanna Krauze-Karpińska
dr Dorota Krawczyńska
prof. dr hab. Jacek Leociak
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
dr Maciej Maryl
dr hab.Ewa Matywiecka
dr hab. Mieczysła Mejor
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
prof. dr hab. Ryszard Nycz
prof. dr hab. Ewa Paczoska
dr hab. Joanna Partyka
dr hab. Marek Pąkciński
prof. dr hab. Magdalena Popiel
dr Patrycja Potoniec
prof. dr hab.Maria Prussak
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
mgr Ewa Serafin
dr Dorota Siwicka
dr hab. Jerzy Snopek
prof. dr hab. Anna Sobolewska
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
prof. dr hab. Wojciech Tomasik
dr hab. Jacek Wójcicki
prof. dr hab. Marek Zaleski
dr hab. Zygmunt Ziątek
dr hab. Marta Zielińska

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45