Research Group "Women's Archive"


Members of the Team:

Chair: Professor Monika Rudaś-Grodzka
Professor Anna Nasiłowska
Dr. Katarzyna Nadana-Sokołowska
Dr. Katarzyna Stańczak-Wiślicz
Dr. Agnieszka Mrozik

About the Team:
The Team was appointed on May 1, 2011.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku