Projekty badawcze w toku

Orbis Polonus Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki

kierownik: dr Magdalena Piskała
grant NCN (2012/05/B/HS2/04/124)
na lata 2013-2016

Archiwum kobiet: piszące

kierownik: dr Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Chachulski
grant NPRH
na lata 2013-2018

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (1)

Kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor 
grant NPRH
na lata 2012-2015

Dokończenie wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Dramat polski. Reaktywacja

Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

kierownik: mgr Paweł Bem
grant NCN - Preludium
na lata 2014-2017

Dzieci Hagar - literackie wizerunki Romów/Sinti/Cyganów

kierownik: dr Anna Sobieska
grant NCN 
na lata 2011-2014

Edycja „Listów do Adama Mickiewicza”

kierownik: prof. dr hab.  Maria Prussak
grant NPRH
na lata 2012-2015

George Sand - polskie spojrzenia: monografia

kierownik: dr Katarzyna Nadana-Sokołowska 
grant NCN
na lata 2011-2014

Ida Fink – monografia twórczości

kierownik: mgr Bartłomiej Krupa
grant NCN 
na lata 2012-2015

Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

kierownik: dr Grzegorz Marzec
grant NCN - OPUS 5
na lata 2014-2016

Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna

kierownik: mgr Mariola Wilczak 
grant NCN
na lata 2012-2014

Kobiety w Polsce 1944-1989

kierownik: dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
grant NPRH
na lata 2013-2017

Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby uzycia: literatura, kultura, społeczeństwo

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH
na lata 2013-2018

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl