Projekty badawcze w toku

Archiwum kobiet: piszące

kierownik: dr Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Chachulski
grant NPRH
na lata 2013-2018

Dokończenie wydania sejmowego Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby uzycia: literatura, kultura, społeczeństwo

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH
na lata 2013-2018

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego t. 4-23

kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
grant NPRH 3 - 1.1
na lata 2015-2020

Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy. Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce: literatura bez fikcji

kierownik: dr hab. Zbigniew Ziątek, prof. IBL PAN
grant NPRH
na lata 2013-2018

Recepcja i ślad. Inkulturacja pisarza jako problem historii literatury – Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej

Kierownik projektu: dr Magdalena Śniedziewska (Pracownia Poetyki Historycznej)
Grant NCN (konkurs: FUGA 4)
na lata 2015-2018

Słownik XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43

kierownik: dr Patrycja Potoniec
grant NPRH
na lata 2013-2018

Spojrzenia z ukosa… . Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych

kierownik: dr Anna Sobieska
grant NCN
na lata 2013-2018

Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu. Kategoria „obojętni świadkowie”

kierownik: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
grant NPRH
na lata 2013-2018

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45