Projekty zakończone

Anna Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD

Wydawnictwo IBL
grant NPRH
2013-2014

Antyk oświeconych

kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski
grant MNiSW / NCN
na lata 2009-2012

Atlas polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska

kierownik: dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN
grant MNISW / NCN
na lata 2009-2011

Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

kierownik: mgr Maciej Maryl
grant NCN
na lata 2012-2014

Chaplin. Burleska i historia

kierownik: dr Paweł Mościcki
grant NCN 
grant na lata 2012-2014

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

kierownik: prof. dr hab. Urszula Jakubowska
grant MNiSW
na lata 2006-2009

Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką

kierownik: dr Maciej Maryl
Stypendium “Młody IBL”
na lata 2013-2014

Edycja krytyczna – Tadeusz Miciński:"Utwory dramatyczne". Tom V

kierownik: mgr Teresa Wróblewska-Kłossowicz
grant MNiSW
na lata 2005-2008

Edycja krytyczna krótkich tekstów francuskich Adama Mickiewicza

kierownik: prof. dr hab. Maria Prussak 
grant NCN
na lata 2010-2013

Encyklopedia gender: figury i postacie

kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
grant NCN
na lata 2011-2013

Encyklopedia gender: płeć kulturowa

kierownik: prof. dr Maria Janion
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2012

Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego

kierownik: dr Estera Lasocińska 
grant NCN
na lata 2011-2013

Gatunki literatury polskiego średniowiecza

kierownik: prof. dr hab. Teresa Michałowska
grant MNiSW
na lata 2007-2010

Geopoetyka

kierownik: mgr Kinga Piotrkowiak-Junkiert   
grant NPRH
na lata 2012-2014

zob. także: Grupa badawcza "Geopoetyka"

Gra o tożsamość w Polsce w czasach Wielkiej Zmiany

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Werner
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2012

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl