Projekty zakończone

Orbis Polonus Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki

kierownik: dr Magdalena Piskała
grant NCN (2012/05/B/HS2/04/124)
na lata 2013-2016

Anna Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD

Wydawnictwo IBL
grant NPRH
2013-2014

Antyk oświeconych

kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski
grant MNiSW / NCN
na lata 2009-2012

Atlas polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska

kierownik: dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN
grant MNISW / NCN
na lata 2009-2011

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (1)

Kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor 
grant NPRH
na lata 2012-2015

Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

kierownik: mgr Maciej Maryl
grant NCN
na lata 2012-2014

Chaplin. Burleska i historia

kierownik: dr Paweł Mościcki
grant NCN 
grant na lata 2012-2014

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

kierownik: prof. dr hab. Urszula Jakubowska
grant MNiSW
na lata 2006-2009

Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką

kierownik: dr Maciej Maryl
Stypendium “Młody IBL”
na lata 2013-2014

Dramat polski. Reaktywacja

Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

kierownik: mgr Paweł Bem
grant NCN - Preludium
na lata 2014-2017

Dzieci Hagar - literackie wizerunki Romów/Sinti/Cyganów

kierownik: dr Anna Sobieska
grant NCN 
na lata 2011-2014

Edycja „Listów do Adama Mickiewicza”

kierownik: prof. dr hab.  Maria Prussak
grant NPRH
na lata 2012-2015

Edycja krytyczna – Tadeusz Miciński:"Utwory dramatyczne". Tom V

kierownik: mgr Teresa Wróblewska-Kłossowicz
grant MNiSW
na lata 2005-2008

Edycja krytyczna krótkich tekstów francuskich Adama Mickiewicza

kierownik: prof. dr hab. Maria Prussak 
grant NCN
na lata 2010-2013

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45