Agnieszka Mrozik

 

PhD, Assistant Professor
 
 
Main Research Interests:
 • gender, generations, communism in Central and Eastern Europe
 • critical analysis of public discourse (including media and popular culture)
 • phenomenon of backlash
 • women's history and feminist movement in Central and Eastern Europe
 • women's life writing and literature in Central and Eastern Europe
 
E-mail:
agnieszka.mrozik@ibl.waw.pl
 
 
 
PUBLICATIONS:
 
Books:
Edited Books:

Edited Journal Contribution (guest editor):

Journal Articles and Book Chapters:

 • Introduction: Historical Memory of European Communisms Before and After 1989 (co-authored with Stanislav Holubec), in: Historical Memory of Central and East European Communism, eds. Agnieszka Mrozik and Stanislav Holubec, Routledge, New York 2018, pp. 1-18.
 • "We Must Reconstruct Our Own Past": 1960s Polish Communist Women’s Memoirs—Constructing the (Gender) History of the Polish Left, inHistorical Memory of Central and East European Communism, eds. Agnieszka Mrozik and Stanislav Holubec, Routledge, New York 2018, pp. 192-220.
 • Crossing Boundaries: The Case of Wanda Wasilewska and Polish Communism, "Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History" 2017, No. 11, pp. 19-53.
 • "Dziadek (nie) był komunistą". Między/ transgeneracyjna pamięć o komunizmie w polskich (auto)biografiach rodzinnych po 1989 roku [“Grandpa Was (Not) a Communist". Inter/ Transgenerational Memory about Communism in Post-1989 Polish Family (Auto)biographies], "Teksty Drugie" 2016, No. 1, pp. 46-67.

 • Pożytki z "pokolenia". Dyskusja o "pokoleniu" jako kategorii analitycznej [The Usefulness of “Generations". Discussing the “Generation" as an Analytical Category], "Teksty Drugie" 2016, No. 1, pp. 347-366 (co-authored with Anna Artwińska, Małgorzata Fidelis and Anna Zawadzka).

 • Nieobecne, ale użyteczne. O pożytkach z komunistek w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku [Absent but Useful. Making Use of the Communist Women in Post-1989 Polish Public Discourse], in: Sporne postacie polskiej krytyki feministycznej po 1989 roku [Disputed Figures of Polish Feminist Criticism after 1989], ed. Monika Świerkosz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, pp. 171-208.

 • Zwrot genderowy w Polsce: niedokończony projekt [Gender Turn in Poland: The Unfinished Project], in: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi [A Long-term Project. Works Dedicated to Ryszard Nycz], eds. Zdzisław Łapiński and Anna Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, pp. 145-152.

 • "Traktorzystka to nie kobieta". Polska polityka płci w okresie Odwilży [“Female Tractor Drivers Are Not Women". The Politics of Gender during the Polish Thaw], in: Przełom Października ‘56 [The Breakthrough of October ‘56], ed. Paweł Dybicz, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2016, pp. 133-162.

 • Hela traktorzystka [Hela, the Tractor Driver]; Siłaczka [A Strong Woman], in: … czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon […Forty and Four. Literary Figures. New Canon], eds. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik et al., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, pp. 210-227; 546-566.

 • Prządki (po)rewolucyjnej rzeczywistości. Konstruowanie historii lewicy we wspomnieniach polskich komunistek w latach 60. XX wieku [Spinners of the (Post)revolutionary Reality. Constructing History of the Left in the Memoirs of Polish Communist Women in the 1960s], in: Rok 1966. PRL na zakręcie [1966. The Polish People’s Republic at a Turning Point], eds. Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec and Tomasz Żukowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014, pp. 255-296.

 • Poza nawiasem historii (kobiet), czyli po co nam dziś komunistki [On the Margins of (Women’s) History, or Why We Need Communist Women Today], "Wakat On-line" 2014, No. 3.

 • Women’s Archives as Literary Larders: Identity Politics in Women’s (Auto)biographies, in: Polish Literature in Transformation, eds. Ursula Phillips, Knut Andreas Grimstad and Kris Van Heuckelom, LIT Verlag, Berlin 2013, pp. 139-154.

 • "Komuniści (nie) mają ojczyzny..." Wanda Wasilewska jako polska (anty)bohaterka narodowa [“Communists Have No Homeland…" A Portrait of Wanda Wasilewska], "Studia Litteraria et Historica" 2013, No. 2, pp. 528-554.
 • ЖЕНСКИЕ АРХИВЫ – КЛАДОВЫЕ ПАМЯТИ. ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В (АВТО)БИОГРАФИЯХ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 1989 ГОДА [Women’s Archives as Literary Larders. Identity Politics in Women’s (Auto)biographies after 1989], in: Гендер и литература в странах Центральной и Юго-Восточной Европы [Gender and Literature in Central and South-Eastern Europe], eds. И. Е. Адельгейм, Н. Н. Старикова and А. В. Усачева, Институт славяноведения РАН, МОСКВА 2013, pp. 39-55.
 • "Wanda, co wolała Rusa". Wytwarzanie (biografii) komunistki – wytwarzanie (tożsamości) narodu [“Wanda Who Preferred the Russian". The Manufacturing of a Communist (Biography) – the Manufacturing of Nation(al Identity)], in: PRL – życie po życiu [People's Poland – the Afterlife], eds. Katarzyna Chmielewska, Agnieszka Mrozik and Grzegorz Wołowiec, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, pp. 47-89.
 • Bridget Jones au bord de la Vistule. (Re)constructions de la féminité dans la littérature populaire polonaise après 1989 [Bridget Jones Up from the Vistula. (Re)constructions of Femininity in Polish Women’s Popular Fiction after 1989], in: Un siècle après Marie Curie-Sklodowska ou l'émancipation des femmes en Pologne et en France [A Century after Maria Curie-Skłodowska. Emancipation of Women in Poland and France], eds. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska and Ewa Serafin, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, pp. 171-193.
 • “The Time of Visionary Artists Has Come to an End"? Manuela Gretkowska’s Recent Literary and Political Activity, in: Women’s Voices and Feminism in Polish Cultural Memory, eds. Urszula Chowaniec and Ursula Phillips, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne 2012, pp. 109-123.
 • Akuszerki transformacji. Stosunek do PRL-u jako element polityki tożsamości polskiego feminizmu po 1989 roku [Midwives of the Transformation. The Polish People’s Republic as Part of Feminist Identity Politics in Post-1989 Poland], in: Opowiedzieć PRL [To Tell of the People's Poland], eds. Katarzyna Chmielewska and Grzegorz Wołowiec, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2011, pp. 145-158.
 • Gender Studies in Poland: Prospects, Limitations, Challenges, “Dialogue and Universalism" 2010, No. 5-6, pp. 19-29.
 • Motherhood as a Source of Suffering: On the Contemporary Polish Discourse of Maternity, in: Mapping Experience in Polish and Russian Women's Writing, eds. Urszula Chowaniec, Marja Rytkonen, Ursula Phillips and Kirsi Kurkijärvi, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010, pp. 214-239.
 • "БОМБАРДИРОВАЧКИ"? СБОГУВАНЕ С МАЙКА ПОЛЯКИНЯ В ЖЕНСКАТА ПРОЗА СЛЕД 1989  ГОДИНА  [Female Bombers? Farewell to the Polish Mother in Post-1989 Women’s Prose], in: Даопишешжена... Българо-полски дискусии в годините на прехода  [To Write a Woman… Bulgarian-Polish Conversations in the Transition Period], Съставители и редакция: Магда Карабелова и Анна Нашиловска, Издателство "Боян Пенев", София 2009, pp. 95-123.
 • Być liderem na placu zabaw. "Kryzys męskości" jako backlash w literaturze polskiej po 1989 roku [To Be a Leader on the Playground. “Masculinity Crisis" as a Figure of Backlash in Post-1989 Polish Literature], in: Lektury płci. Polskie (kon)teksty [Gender Readings. Polish (Con)texts], ed. Mieczysław Dąbrowski, Elipsa, Warszawa 2008, pp. 100-117.

 Book Reviews:

 • Sexual Revolution Did Not Start in the West, H-Soz-Kult, 18.01.2019 [Kateřina Lišková, Sexual Liberation, Socialist Style: Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989, Cambridge University Press 2018].
 • Antysemityzm nasz powszedni [Our Common Antisemitism], "Bez Dogmatu" 2018, No. 115, pp. 16-18 [Anna K. Kłys, Tajemnica pana Cukra. Polsko-żydowska wojna przed wojną, Wielka Litera 2015].
 • Melancholia lewicy [Melancholy of the Left], "Bez Dogmatu" 2017, No. 113, pp. 28-29 [Enzo Traverso, Left-wing Melancholia: Marxism, History, and Memory, Columbia University Press 2016].
 • Czy komunistka może być ofiarą? [Can the Female Communist Be a Victim?], "Bez Dogmatu" 2017, No. 112, pp. 29-31 [Stanisława Sowińska, Gorzkie lata. Z wyżyn władzy do stalinowskiego więzienia, Ośrodek KARTA 2017].
 • O pokoleniach z perspektywy niemieckiej [Generations from a German Perspective], "Teksty Drugie" 2016, No. 1, pp. 253-263 (co-authored with Anna Artwińska) [Hubert Orłowski (ed.), Pokolenia albo porządkowanie historii, Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2015].
 • Historia na ławie oskarżonych [History in the Dock], "Bez Dogmatu" 2016, No. 107, pp. 7-10 [Piotr Lipiński, Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa, Wydawnictwo Czarne 2016].
 • Obywatelki-żołnierki [Women Citizens – Women Soldiers], "Bez Dogmatu" 2014, No. 101-102, pp. 26-30 [Anna Krylova, Soviet Women in Combat. A History of Violence on the Eastern Front, Cambridge University Press 2011].
 • Legendą być [To Be a Legend], "Bez Dogmatu" 2014, No. 100, pp. 4-10 [Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca, Iskry 2013].
 • Solistki – jednym głosem [Women Soloists – In One Voice], "Res Publica Nowa", winter 2009/2010, No. 8, pp. 182-186 [Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Justyna Radczyńska (eds), Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009), Staromiejski Dom Kultury 2009].
 
Articles in Dictionaries and Encyclopedias:
 • Saga, Siostrzeństwo, Utopia, Własny głos [Saga, Sisterhood, Utopia, Own Voice], in: Encyklopedia gender [Encyclopedia of Gender], eds. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik et al., Czarna Owca, Warszawa 2014, pp. 498-501, 511-514, 555-559, 570-573.
 • Krystyna Kofta (co-author Agnieszka Gajewska), in: Poznański przewodnik literacki [Posen Literary Guide], eds. Paweł Cieliczko and Joanna Roszak, Media Rodzina, Poznań 2013, pp. 152-153.
 • Krystyna Kofta, in: Wielkopolski Alfabet Pisarek [The Alphabet of Women Writers from Greater Poland], eds. Ewa Kraskowska and Lucyna Marzec, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2012, pp. 145-151.
 • Małgorzata Musierowicz, in: Wielkopolski Alfabet Pisarek [The Alphabet of Women Writers from Greater Poland], eds. Ewa Kraskowska and Lucyna Marzec, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2012, pp. 229-234.
 • Matka odchodzi [Mother Passes Away], in: Panorama Literatury Polskiej [Panorama of Polish Literature], 2009.
 • Moja córeczka [My Little Daughter], in: Panorama Literatury Polskiej [Panorama of Polish Literature], 2009.
 
Translations (into Polish):
 
PARTICIPATION IN ACADEMIC AND ORGANIZATIONAL EVENTS:
 
Research Projects and Networks:
 • 2017–2021 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, Researcher in the COST Action CA16213, member of the “Culture in the Grey Zone" working group.
 • 2017-2018 Marxist Literary Research in Polish People’s Republic and Czechoslovak Republic and Their Contexts, 1944-1956, a joint project of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences; participant of the research team.
   
 • 2014-2017 Polish and Ukrainian Women’s Prose of the Interwar Period – A Central-European Perspective, National Science Center, Poland (international team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2013-2019  Communism – History of the Concept in Poland, 1944-1989. Interpretations and Uses: Literature, Culture, Society,National Program for the Development of the Humanities, Poland (international team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2013-2018  The Archives of Women: Writing, National Program for the Development of the Humanities, Poland (domestic team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2011-2013  Gender and Nation: The Culture of Social Change in Poland after 1989, National Science Center, Poland (domestic individual research project: manager); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2011-2013 Encyclopedia of Gender: Figures, Motives, Symbols, National Science Center, Poland (domestic team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2011-2013  To Tell of the People’s Poland, National Science Center, Poland (international team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2010-2012 Encyclopedia of Gender, Ministry of Science and Higher Education/ National Science Center, Poland (international team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
 • 2010-2012 The Senses in Polish Culture: Representations of Human Senses in Language, Literature and Art from Middle Ages to the Present, The National Center for Research and Development, Poland (domestic team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
Teaching:
 

2008-2016 Lecturer at the Postgraduate Gender Studies Program at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences:

 • Women, Communism and Emancipation in Postwar Poland (2015/2016)
 • Faces of Polish Backlash (2013/2014)
 • Feminism in the Land of Popular Culture (2011/2012, 2012/2013)
 • Critical Analysis of Media Discourse in Poland (2010/2011)
 • To Be a Leader on the Playground. “Masculinity Crisis" as a Figure of Backlash in Polish Culture after 1989 (2008/2009)
 • Feminism and the Media (spring 2008)
Public Activity/ Membership:

 • since 2019 member of the Memory Studies Association.
 • since 2017 member of the European Network in Universal and Global History.
 • since 2016 the European Commission’s expert/ evaluator in Horizon 2020 Programme.
 • since 2016 member of the International Society for Cultural History.
 • since 2015 member of the Polish Gender Studies Association.
 • since 2012 member of the Editorial Board of the “Lupa Obscura" publishing series at the Institute of Literary Research Publishing House.
 • since 2012 peer-reviewer in Jan Józef Lipski Master Thesis Competition, organized by the Open Republic – Association Against Anti-Semitism and Xenophobia.
 • since 2010 member of the Editorial Team of the cultural-political quarterly “Bez Dogmatu" [Without Dogma].
 • 2012-2015 peer-reviewer and jury member in the Master Thesis on Gender Issues Competition, organized by Postgraduate Gender Studies Program at the Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences.
 • 2009-2017 member of the Board of the Gender Center Foundation.
 • 2009-2016 coordinator of the cycle of socio-cultural debates “Feminaria".

Scholarships and Awards:

 • 2019  Women’s Life Writing as Activism: Forging Collective Identities in the Auto/Biographical Works of Polish and Czechoslovak Female Communists and Dissidents, a 3-month DAAD research stay at the Institute of Slavic StudiesUniversity of Hamburg, Germany.
 • 2018-2019 – Female Architects of the People’s Poland: Agency, Collective Auto/biography and Memory, a 5-month Junior Thyssen Fellowship at the Institute of Advanced Studies, Central European University, Budapest, Hungary.
 • 2017 Forgotten Revolution: Communist Female Intellectuals and the Making of Women’s Emancipation in Postwar Poland, a 6-month fellowship at Imre Kertész Kolleg in Jena, Germany.
 • 2016-2017 Communist Women and the Spirit of Transgression: A History of One Generation, scholarship awarded under the Institute of Literary Research Programme for the Development of International Cooperation – IBL.eu.
 • 2013-2016 Award for an outstanding young scientist, Ministry of Science and Higher Education in Poland.
 • 2011-2012 “Wanda Who Preferred the Russian": Communist Women as a Subject of Gender Studies, scholarship awarded under the Institute of Literary Research Programme “Young IBL".
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku