Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Prof Krzysztof Mrowcewicz o historii Instytutu Badań Literackich

26.07.2017

24 lipca w audycji Wieczór Radia dla Ciebie prof Krzysztof Mrowcewicz opowiadał o historii IBL w 69. rocznicę powołania Instytutu. Przybliżył historię powstania naszej Instytucji oraz jego dzieje i misję.
Zachęcamy do słuchania.
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-68-lat-instytutu-badan-literackich-pan/

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

25.07.2017

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:  
 ttps://instytucja.pan.pl/images/2017/praca/ogloszenie_dyr_Stacji_Naukowej_PAN_
w_Paryzu.pdfhttps://instytucja.pan.pl/images/2017/praca/ogloszenie_dyr_Stacji_Naukowej_PAN_
w_Paryzu.pdf


Termin składania zgłoszeń w konkursie upływa 11 września 2017 r.

228-30 lipca 2017 r., Gdynia: 6. Nadmorski Plener Czytelniczy z Nagrodą Literacką GDYNIA8-30 lipca 2017 r., Gdynia: 6. Nadmorski Plener Czytelniczy z Nagrodą Literacką GDYNIA

24.07.2017

Wyniki konkursu w programie "Młody IBL"

12.07.2017

Na podstawie wniosku wystosowanego przez Komisję Konkursową, oceniającą projekty złożone do programu grantowego ,,Młody IBL'', Dyrektor Instytutu - decyzją nr 6/2017  z dnia 10 lipca br. - przyznał grant mgr Marcie Bukowieckiej  na projekt  Literackość form nieliterackich w literaturze polskiej po 1956 r.
Zwyciężczyni konkursu serdecznie gratulujemy!

Instytut Badań Literackich zdobywa grant COST na stworzenie sieci do badań nad kulturami oporu

11.07.2017

Powstały pod przewodnictwem IBL PAN projekt NEP4DISSENT - New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent [Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio-europejskich kultur oporu] uzyskał finansowanie ze środków europejskich w ramach programu COST na stworzenie międzynarodowej sieci badawczej (Akcja COST nr CA16213). Sieć będzie rozwijać nowe podejścia i programy badawcze poświęcone kulturowemu wymiarowi dziedzictwa oporu i ruchów dysydenckich w krajach byłego bloku socjalistycznego 1945-1989.

Innowacyjność planowanych działań wynika z kombinacji założeń badawczych, z których najważniejsze to:

  • zwrot w stronę badania kultury zamiast koncentracji na zjawiskach ściśle politycznych;
  • przyjęcie perspektywy ponadnarodowej i porównawczej, która wzbogaci dorobek badawczy w skali narodowej;
  • badanie szerokiego spektrum zjawisk kultury, od literatury i piśmiennictwa, przez sztuki wizualne i film, po naukę i oświatę;
  • objęcie zakresem badań, obok kultury niezależnej, zagadnień państwowego nadzoru nad kulturą;
  • badanie „szarej strefy” opozycyjności, czyli zjawisk mieszczących się pomiędzy przystosowaniem a oporem.

Akcja będzie także wprowadzać narzędzia cyfrowe do praktyki badawczej oraz wzmacniać umiejętności twórczego upowszechniania wyników badań, stając się platformą współpracy międzyśrodowiskowej dla badaczy, informatyków oraz przedstawicieli świata bibliotek, archiwów, galerii i muzeów.

Cele projektu będą realizowane poprzez organizowanie konferencji i spotkań warsztatowych w ramach grup roboczych, szkoleń, staży międzynarodowych oraz konferencji naukowych. Wyniki badań będą publikowane w formie raportów i artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych.

Sieć badawczą utworzyło 55 uczestniczek i uczestników z 21 krajów, reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Europie, uznane instytucje dziedzictwa kulturowego, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z doświadczeniem w dostarczaniu cyfrowych usług dla naukowców. Akcje COST mają charakter otwarty, więc liczba krajów i instytucji może jeszcze wzrosnąć.

Projekt został przygotowany przez zespół IBL PAN: dr Maciej Maryl (kierownik), mgr Piotr Wciślik, dr Nina Hoffman. IBL PAN jest pierwszą polską jednostką naukową, która zdobyła grant COST w dziedzinie nauk humanistycznych.

Strona internetowa projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213

4-5 grudnia 2017 r., Warszawa: konferencja "Długie życie Jane Austen"

11.07.2017

Organizator: Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW
Zaproszenie

Projekt "Wejdź w konwencję”

04.07.2017

Projekt "Wejdź w konwencję” to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Snapchat. Pokażemy, jak ważne jest tworzenie krótkich, internetowych komunikatów w sposób zaplanowany i celowy. W efekcie wśród odbiorców projektu wzrośnie umiejętność sprawnego posługiwania się polszczyzną w sytuacjach codziennych. Zaprosimy użytkowników nowych mediów do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym. Działania skierujemy przede wszystkim do młodych ludzi w wieku szkolnym: grupy, która zwraca niewielką uwagę na poprawność językową i stylistyczną wypowiedzi, która z trudnością angażuje się w projekty dotyczące poprawnej polszczyzny. Kampania będzie promowana za pomocą filmu wykonanego w technice videoscribe, głównymi kanałami komunikacji będzie profil na Facebooku oraz bardzo popularny wśród młodzieży Snapchat, co pozwoli dopasować formę komunikatów do zainteresowań młodych ludzi.

Projekt prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą w partnerstwie z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017".

Cele projektu

Ogłoszenia o dwóch konkursach rozpisanych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

29.06.2017

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl