Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

13 i 14 czerwca 2017 r., Warszawa: bezpłatne szkolenie z obsługi programu Citavi

25.05.2017

Szkolenie odbędzie się w Sali im. Joachima Lelewela w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk (Rynek Starego Miasta 29/31). Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. Osoby chętne proszone są o kontakt do 31.05. 2017 r. na adresy szk.citavi@gmail.com, szk.citavi@gmail.com.

28-30 czerwca 2017 r., Kraków: Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej II

25.05.2017

Organizatorzy: Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Języka Polskiego PAN
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 W trakcie szkoły będzie można wziąć udział w kursach:
- CLARIN-PL w praktyce badawczej;
- Przeszukiwanie korpusów tekstowych;
- Od tekstu do korpusu: formaty, standardy i narzędzia dla humanistów cyfrowych.
Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://lshc2017.ijp.pan.pl/index.php/zapisz-sie/
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Letniej Szkoły Humanistyki Cyfrowej II http://lshc2017.ijp.pan.pl/ .

Program „Młody IBL"

24.05.2017

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN ogłasza nabór uzupełniający do II edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

22.05.2017

Samorząd Doktorantów IBL PAN organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową "Materialno-sensualny świat tekstu"

18-05-2017

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Materialno-sensualny świat tekstu, która odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 31.05-1.06.2017 r.

25-26 listopada 2017 r.: konferencja międzynarodowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”

23.05.2017

Organizatorzy: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 
Więcej informacji w załączniku

7-9 lipca 2017 r., Katowice: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura seriali”

23.05.2017
Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Więcej informacji w załączniku

Otwarty nabór na stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt na rok akademicki 2017/2018

19.05.2017

Instytut PIASt oferuje stypendia na okres 5 lub 10 miesięcy w dwóch kategoriach: senior (dla samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 10 lat przed zgłoszeniem się do konkursu) oraz junior/post-doc (dla kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 2 lata przed zgłoszeniem się do konkursu, ale nie więcej niż 10 lat).

Wnioski będą przyjmowane do 19 czerwca. Szczegóły dotyczące warunków aplikowania są dostępne na stronie http://www.piast.pan.pl/en/apply.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl