Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Nabory na wyjazdy pracowników na wykłady i szkolenia za granicą w 2017 roku

06.01.2017

Szanowni Państwo,
W zakładce: Dla Pracowników IBL (Dział Obsługi Badań Naukowych) pojawiła się aktualizacja dotycząca tegorocznej oferty wyjazdowej w ramach Programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Propozycja wyjazdu na szkolenia dotyczy wszystkich pracowników - zarówno naukowych, jak administracyjnych. Propozycja wykładowa - pracowników naukowych.
Koordynator Programu Erasmus+ w IBL PAN, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące wyjazdów - mailowo pod adresem Erasmus@ibl.waw.pl lub w czasie dyżurów w pokoju 107 w czwartki między 14-tą a 16-tą.

INTERNATIONAL CONFERENCE CONVENTION AND REVOLUTION "Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods" (call for papers)

29.12.2016

10-12 May 2017, Warsaw: Cultural Literacy in Europe. Second Biennial Conference

08.08.2016

CLE 2017 is dedicated to the issue of motion, which is crucial for the contemporary human condition. The concept of motion captures the state of affairs in Europe today, where seemingly rock-solid arrangements, like the shapes of borders, are being nullified and apparently irreversible processes, like European integration, are turned around and dismantled. It marks our spatial relations, as is clearly visible in the challenges of migration, experiences of social and professional mobility, social movements or tourism. Mobility also has a temporal aspect, which is visible in the processual and performative character of identity, memory or history. The other key term, emotion, aims to contextualize this movement and localize it in human affectivity – feelings, motives and perceptions. Texts and other kinds of representations, the body in movement, forging personal links, living with memories – all these bring motion and emotion together. We believe that the notion of cultural literacy will help us read and comprehend these diverse, changeable phenomena.

Nowe projekty badawcze

20.12.2016

W ramach centralnych porozumień Polskiej Akademii Nauk z partnerami zagranicznymi zatwierdzone zostały następujące projekty badawcze, zgłoszone przez IBL PAN:
1. Białoruska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Kultura literacka na Białorusi XVI-XX wieku - koordynator dr hab. Tomasz Chachulski, profesor IBL PAN;
2. Czeska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Literaturoznawstwo marksistowskie w Polsce i Czechosłowacji i jego konteksty. 1944-1956 - koordynator dr Katarzyna Chmielewska;
- Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych - koordynator mgr Piotr Wciślik.

Wszystkim koordynatorom projektów serdecznie gratulujemy.

Nagroda im. Juliana Tuwima 2016 dla prof. Michała Głowińskiego

16.12.2016

11 grudnia br. prof. dr hab. Michał Głowiński otrzymał Łódzką Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima. Jury postanowiło uhonorować dokonania literackie i twórczość Pana Profesora m.in. za „standardy nie tylko literackie, również etyczne” oraz „zaangażowanie w sprawy świata”.

Prof. Michał Głowiński podzielił się uwagą, że jego pierwszym doświadczeniem literackim był wiersz właśnie Juliana Tuwima. Przyznał, że dostając właśnie teraz wyróżnienie imienia tego poety,  tworzy to w jego życiu „piękną ramę”. Profesor Głowiński jest autorem m.in. książek „Carska filiżanka”, „Nowomowa po polsku”, „Mowa w stanie oblężenia”, „Kręgi obcości”. 

Serdecznie gratulujemy w imieniu Dyrekcji, Rady Naukowej i pracowników IBL PAN.

Żródło: http://www.dzienniklodzki.pl/kultura/ksiazki/a/nagroda-im-juliana-tuwima-2016-dla-prof-michala-glowinskiego-zdjecia,11566505/
 

8-9 czerwca 2017 r., Białystok: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzeń jako kategoria poetyki Poetyki doświadczenia przestrzennego

08.12.2016

Organizator: Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
List konferencyjny
Formularz zgłoszeniowy

22-24 maja 2017 r., Łódź: Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Kultura Reformacji i reformowanie w kulturze”

01.12.2016

Organizatorzy: Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, Katedra Teorii Literatury UŁ, Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny) i Akademia Muzyczna imienia Bacewiczów w Łodzi oraz PAN Oddział w Łodzi
Program w załączniku
 

 

Wyróżnienie dla Dyrektora dr Macieja Maryla

30.11.2016

Miło nam poinformować, że Dyrektor Maciej Maryl został wyróżniony w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec. Kapituła Konkursu doceniła dr Macieja Maryla za rozprawę doktorską pt. ”Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych”.

Serdecznie gratulujemy!

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl