Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

30 czerwca - 6 lipca 2017 r.: Międzynarodowa konferencja „Kresy południowo-wschodnie - polska kultura współcześnie odkrywana"

22.02.2017

Organizatorzy: Katedra Teorii Kultury i Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II i Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska
Więcej informacji w załączniku.

28-30 czerwca 2017 r., Kraków: Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej II

30-05-2017

Organizatorzy: Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytut Języka Polskiego PAN
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 W trakcie szkoły będzie można wziąć udział w kursach:
- CLARIN-PL w praktyce badawczej;
- Przeszukiwanie korpusów tekstowych;
- Od tekstu do korpusu: formaty, standardy i narzędzia dla humanistów cyfrowych.
Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://lshc2017.ijp.pan.pl/index.php/zapisz-sie/
Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie Letniej Szkoły Humanistyki Cyfrowej II http://lshc2017.ijp.pan.pl/ .

7-9 lipca 2017 r., Katowice: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura seriali”

08.06.2017

Organizatorzy:  Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Więcej informacji w załączniku

Program „Młody IBL"

30-05-2017

Otwarty nabór na stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt na rok akademicki 2017/2018

01-06-2017

Instytut PIASt oferuje stypendia na okres 5 lub 10 miesięcy w dwóch kategoriach: senior (dla samodzielnych pracowników naukowych, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 10 lat przed zgłoszeniem się do konkursu) oraz junior/post-doc (dla kandydatów, którzy uzyskali stopień doktora co najmniej 2 lata przed zgłoszeniem się do konkursu, ale nie więcej niż 10 lat).

Wnioski będą przyjmowane do 19 czerwca. Szczegóły dotyczące warunków aplikowania są dostępne na stronie http://www.piast.pan.pl/en/apply.

29 września 2017 r., Warszawa: „Poetyka i antropologia przekazów perswazyjnych (rejony artystycznych tekstów kultury)”

09.05.2017

Organizator: Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW
Więcej informacji w załączniku

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk nr 2 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w IBL PAN oraz Załącznik nr 1

27.04.2017

14-15 września 2017 r., Lublin: konferencja naukowa „Umysł · Kultura · Komunikacja. Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej"

16.02.2017

Organizatorzy: Zakład Językoznawstwa Kognitywnego i Zakład Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Więcej informacji w załączniku pdf

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl