Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zmiana terminu składania ofert - Zapytanie ofertowe na prowadzenie lektoratów dla doktorantów i doktorantek IBL PAN i PJATK w projekcie „Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK”

24.07.2019

Zarządzenie nr 6/2019 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 18 lipca 2019 r.

19.07.2019

Kilka słów o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

07.08.2019

OLiJP - film promocyjny

Stanowisko instytutów humanistycznych w sprawie raportu „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN”

09.07.2019

Dokument zatytułowany „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN. Raport z analizy danych” (dalej: Raport) nie powinien zostać upubliczniony.

Przede wszystkim należało zasięgnąć opinii osób/gremiów mających doświadczenie w ewaluacji poszczególnych dziedzin nauki. Udałoby się wówczas uniknąć błędów, które – wobec upublicznienia Raportu, oficjalnie przeznaczonego „do użytku wewnętrznego” – przedstawiają społeczności akademickiej obraz instytutów Wydziału I PAN w sposób niezgodny ze stanem faktycznym. Wytrwałe budowanie w społeczeństwie wizerunku instytutów humanistycznych PAN jako ważnych, często wiodących placówek naukowych w Polsce, zostało w jednej chwili podważone. Odwrócenie negatywnych skutków Raportu może okazać się niezwykle trudne.

Raport przedstawia wyniki ewaluacji 68 Instytutów PAN przeprowadzonej przez jedną osobę, w oparciu o arbitralnie wybrane kryteria, niepełne, niekiedy wręcz fałszywe dane oraz nader wątpliwą metodologię.

IBL PAN zbada praktyki interdyscyplinarne w humanistyce w ramach projektu z Horyzontu 2020

09.07.2019

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest jednym z wykonawców projektu „Shaping Interdisciplinary Practices in Europe” (SHAPE-ID), który otrzymał 1,5 mln euro finansowania od Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. SHAPE-ID jest odpowiedzią na stawiane przez współczesny świat wyzwania, którym najlepiej sprostać poprzez rozwój badań interdyscyplinarnych i międzydziedzinowych. W ramach projektu powstanie lista dobrych praktyk i rekomendacji dla Komisji Europejskiej, dotyczących trans- oraz interdyscyplinarności w nauce, ze szczególnym naciskiem na nauki humanistyczne i społeczne. Koordynatorem projektu jest Trinity College Dublin z Irlandii. Ponadto w ramach konsorcjum współpracują partnerzy z Holandii, Szkocji, Szwajcarii oraz Włoch.

Aktualna oferta edukacyjna IBL PAN

08.08.2019

Wyniki konkursu NPRH - moduł Fundamenty

08.07.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu NPRH - modułu Fundamenty. Wśród wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znajduje się projekt złożony przez IBL PAN: dr hab. Ewa Kołodziejczyk "Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny".
W konkursie zostało ocenionych pięćdziesiąt wniosków, finansowanie przyznano jedynie trzem wnioskom.
Serdecznie gratulujemy!
Zob. https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-konkursu-odrodzona-po-latach-niewoli-kompendia-wiedzy-encyklopedie-slowniki-leksykony-katalogi-etc-w-ramach-modulu-fundamenty-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki


Nauka w Polsce (2013 rok) - Instytut Badań Literackich PAN w ścisłej czołówce instytucji naukowych

03.07.2019
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z profesjonalnym raportem przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmującym wyniki działalności grantowej uczelni wyższych oraz instytutów PAN za lata 2010-2013 (czyli w okresie analizowanym w raporcie autorstwa J. Duszyńskiego i K. Stec), z którego wynika (s. 55 i 56), że Instytut Badań Literackich PAN był w tym zakresie w ścisłej czołówce, także pod względem współczynnika sukcesu, wyprzedzając z jednym wyjątkiem nie tylko instytuty PAN, lecz również wiele uczelni.

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45