Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zmarła Wiesława Kordaczuk

23.10.2017

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Wiesławy Kordaczuk, kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, wybitnej specjalistki w dziedzinie rękopisów XIX wieku, a zwłaszcza rękopisów  Adama Mickiewicza, nad którymi od lat do ostatnich chwil swojego życia pracowała.
Pani kustosz Kordaczuk była współautorką kompendiów z zakresu romantyzmu i literatury współczesnej oraz archiwistyki, autorką niezwykłych ekspozycji prezentujących najcenniejsze rękopisy z kolekcji Muzeum. Była przyjaciółką najważniejszych archiwów, przede wszystkim Biblioteki Polskiej w Paryżu. Przez wiele lat sprawowała pieczołowitą opiekę nad dziedzictwem Andrzeja Towiańskiego. Jej niepowtarzalnej umiejętności licytacji muzea zawdzięczają wiele cennych obiektów. 

Rodzinie, a także Dyrekcji Muzeum składamy wyrazy współczucia. 
                                         Dyrekcja i pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN
 

16-18 listopada 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki”

27.06.2017

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN

 

Opis konferencji >> pdf
Program >> pdf
Abstrakty >>pdf
Plakat >> pdf
 

11 i 18 października 2017, Warszawa: wykłady poświęcone dorobkowi i dziedzictwu polskiej awangardy

05.10.2017

Pracownia Poetyki Historycznej zaprasza na cykl wykładów poświęconych dorobkowi i dziedzictwu polskiej awangardy. Wykłady odbywać się będą w sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 3).

  • 11 października 2017, godz. 17.00: wykład dr Magdaleny Lachman (Uniwersytet Łódzki): Poawangardowe impulsy w przestrzeni miejskiej
  • 11 października 2017, godz. 18.00: wykład dr hab. Magdaleny Rembowska-Płuciennik: Nowy człowiek. O wyobraźni antropologicznej w polskiej prozie awangardowej
  • 18 października 2017 godz. 17.00: wykład dr Marji Härmänmaa (University of Turku, Finland): Avant-garde Dinner – Marinetti, Futurismi, and the Futurist Banquette

Ponadto 4 października odbyły się wykłady:

  •     dr hab. Beaty Śniecikowskiej: Pejzaże dźwiękowe, mapy, landszafty, partytury – o spotkaniach dźwięku i obrazu w literackiej twórczości awangardowej,
  •     dr hab. Tamary Brzostowskiej-Tereszkiewicz: Awangarda w przekładzie.

Informacja o wyborze partnera do projektu w ramach konkursu nr powr. 03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich

05.10.2017

"«Biuletyn Polonistyczny» to jest to" - artykuł w "Monitorze Wołyńskim" o otwartym spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" w Instytucie Polskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

14.10.2017

Było to pierwsze spotkanie Zespołu "Biuletynu Polonistycznego" z polonistami poza granicami kraju.
O powstaniu, celach, roli, sposobach działania, możliwościach i perspektywach rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” opowiedzieli: Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzoł.
Treść artykułu w "Monitorze Wołyńskim" dostępna jest pod adresem:
http://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/5960-19447.html.
Więcej o spotkaniu - pod adresem:
https://biuletynpolonistyczny.pl/events/otwarte-spotkanie-z-cyklu-tour-de-polonistyka-w-lucku,1174/details
.

Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym naukowcom

14.10.2017

Dr Szymon Świeżewski, prof. dr hab. Anna Brożek oraz dr hab. Adam Rycerz to naukowcy wyróżnieni w piątej edycji Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Troje badaczy otrzyma po 50 tysięcy złotych za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.
Więcej informacji >>

19 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie „Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XIX w.)”

14.10.2017

19 października 2017, g. 14.00, Instytut Teatralny w Warszawie, seminarium z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”

04.10.2017

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
zapraszają na kolejne seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”: HISTORIA/ŚLEDZTWO/TERLECKI poświęcone dramaturgii Władysława Terleckiego. Tematem seminarium będzie dramatyczna rewizja historii w głośnych sztukach Władysława Terleckiego: „Dwie głowy ptaka”, „Krótka noc”, „Cyklop”, „Dragon”, zebranych w 10. tomie serii „Dramat polski. Reaktywacja”.

Seminarium jest otwarte, zapraszamy studentów, doktorantów, badaczy, miłośników dramatu polskiego. Zapraszamy 19 października o godzinie 14.00, do siedziby Instytutu Teatralnego (ul. Jazdów 1).

Więcej informacji w zaproszeniu.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl