Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podziela niepokój środowiska uczonych skupionych w Instytutach Polskiej Akademii Nauk

04.05.2017

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podziela niepokój środowiska uczonych skupionych w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, wyrażony m. in. w liście skierowanym do Prezesa PAN przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki, a wywołany działaniami i propozycjami Prezydium PAN mającymi na celu przekształcenie naszych placówek w Uniwersytet.

Sprzeciw budzi zarówno sama koncepcja reformy, jak i sposób prowadzenia prac nad jej projektem. W działaniach tych zostały całkowicie pominięte Instytuty Polskiej Akademii Nauk, a więc te podmioty, których reforma ma dotyczyć. Ich kadrę naukową – w której skład wchodzą wybitni uczeni, często najlepsi badacze w obrębie swoich dyscyplin –  potraktowano w sposób przedmiotowy, z opracowywania propozycji reform wyłączono bowiem nie tylko gremia kierujące instytutami (Rady Naukowe i Dyrektorów), ale także całe środowisko naukowe, które pozbawiono nawet informacji o kształcie planowanych zmian.

Pełen tekst Uchwały Rady Naukowej IBL PAN w powyższej sprawie znajduje się TU.

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk nr 2 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w IBL PAN oraz Załącznik nr 1

27.04.2017

25-26 listopada 2017 r.: konferencja międzynarodowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”

23.05.2017

Organizatorzy: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW 
Więcej informacji w załączniku

8-10 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa „Rewolucja rosyjska a historia idei"

13.04.2017

Organizatorzy: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN
Plakat

23-24 listopada 2017 r., Poznań: konferencja naukowa ”Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy”

06.04.2017

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
Zaproszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN
Formularze zgłoszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN

13 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa poświęcona refleksji nad miejscem dorobku badawczego prof. dr. hab. Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej

04.04.2017

Organizator: Instytut Historii PAN
Więcej informacji w załączniku pdf

15-16 listopada 2017 r., Katowice: konferencja „Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939)”

15.03.2017

Więcej informacji w załączniku

6-8 grudnia 2017 r.: ogólnopolska konferencja naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

09.06.2017

Organizator: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego
Więcej informacji w załaczniku

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl