Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Pani dr hab. Ewa Kołodziejczyk laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego

21.11.2016

20 listopada br. dr hab. Ewa Kołodziejczyk, profesor IBL PAN została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Pracę Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza” uznano jako wybitne i  znakomite dzieło z dziedziny nauk humanistycznych.

Logo Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN wyróżnione

16.11.2016

Identyfikacja wizualna CHC została wyróżniona tytułem finalisty dwudziestej trzeciej edycji prestiżowego konkursu Dobry Wzór, corocznie organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest to konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi obecne na polskim rynku. Logo Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN doceniono ze względu na ukazanie wejścia nowoczesnej techniki do świata nauk humanistycznych. Identyfikację wizualną oparto na literze "h", tym samym nawiązując do symbolu graficznego, tzw. "małpy" i włącznika. Opracowanie graficzne: Anna Światłowska.

Opinia eksperta w załączniku

Pierwsze spotkanie z cyklu „Literaturoznawstwo architektoniczne – kontaminacje"

04.11.2016

W poniedziałek 7 listopada 2016 r. (godz. 16.00) w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144) odbędzie się panel dyskusyjny pt. Dworce kolejowe jako przestrzeń refleksji literackiej, architektonicznej i historii techniki. Wezmą w nim udział:
prof. dr hab. Wojciech Tomasik (UKW) – historyk literatury, autor takich książek jak Pociąg do nowoczesności. Szkice; Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność;
dr hab. Zbigniew Tucholski (IHNPAN) – historyk techniki i komunikacji, specjalizujący
się m.in. w historii kolejnictwa;
dr hab. Jacek Wesołowski (PŁ) – architekt, specjalizujący się m.in. w obszarach transportu
i planowania przestrzennego, autor dwutomowej monografii o halach peronowych.
Po panelu przewidujemy dyskusję z udziałem słuchaczy.
Cykl dyskusji jest częścią projektu „Literaturoznawstwo architektoniczne”, finansowanego ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016 – 2019, nr projektu  0176/NPRH4/H2a/83/2016, kierownik: Aleksandra Wójtowicz.

Oświadczenie Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

24.10.2016

Treść w załączeniu

Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”

02.10.2016

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

6-7 kwietnia 2017, Poznań: Ogólnopolska konferencja naukowa "Arystokracja polska w XIX wieku. Tożsamość i kultura"

23.09.2016

Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

NEW VISITING RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2017-18. CO-FUNDED BY THE H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

11.07.2016

Więcej informacji w załączniku

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu „Młody IBL"

02.06.2016

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl