Świąteczna promocja Wydawnictwa IBL PAN

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że wszystkie książki, które zostaną zamówione w grudniu będą sprzedawane z 50 % rabatem. Rabat zostanie naliczony na fakturze od cen znajdujących się przy książkach
 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zarządzenie 9/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

14.09.2017

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w ramach programu POWER nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17

07.09.2017

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ogłasza, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 3.2 Studia doktoranckie

Treść ogłoszenia w formacie pdf

Podyplomowe GENDER STUDIES im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki

31.08.2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Rekrutacja na studia trwa do 20 października 2017.

Prof Krzysztof Mrowcewicz o historii Instytutu Badań Literackich

26.07.2017

24 lipca w audycji Wieczór Radia dla Ciebie prof Krzysztof Mrowcewicz opowiadał o historii IBL w 69. rocznicę powołania Instytutu. Przybliżył historię powstania naszej Instytucji oraz jego dzieje i misję.
Zachęcamy do słuchania.
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-68-lat-instytutu-badan-literackich-pan/

Instytut Badań Literackich zdobywa grant COST na stworzenie sieci do badań nad kulturami oporu

11.07.2017

Powstały pod przewodnictwem IBL PAN projekt NEP4DISSENT - New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent [Nowe odkrycia naukowe w badaniu wschodnio-europejskich kultur oporu] uzyskał finansowanie ze środków europejskich w ramach programu COST na stworzenie międzynarodowej sieci badawczej (Akcja COST nr CA16213). Sieć będzie rozwijać nowe podejścia i programy badawcze poświęcone kulturowemu wymiarowi dziedzictwa oporu i ruchów dysydenckich w krajach byłego bloku socjalistycznego 1945-1989.

Innowacyjność planowanych działań wynika z kombinacji założeń badawczych, z których najważniejsze to:

  • zwrot w stronę badania kultury zamiast koncentracji na zjawiskach ściśle politycznych;
  • przyjęcie perspektywy ponadnarodowej i porównawczej, która wzbogaci dorobek badawczy w skali narodowej;
  • badanie szerokiego spektrum zjawisk kultury, od literatury i piśmiennictwa, przez sztuki wizualne i film, po naukę i oświatę;
  • objęcie zakresem badań, obok kultury niezależnej, zagadnień państwowego nadzoru nad kulturą;
  • badanie „szarej strefy” opozycyjności, czyli zjawisk mieszczących się pomiędzy przystosowaniem a oporem.

Akcja będzie także wprowadzać narzędzia cyfrowe do praktyki badawczej oraz wzmacniać umiejętności twórczego upowszechniania wyników badań, stając się platformą współpracy międzyśrodowiskowej dla badaczy, informatyków oraz przedstawicieli świata bibliotek, archiwów, galerii i muzeów.

Cele projektu będą realizowane poprzez organizowanie konferencji i spotkań warsztatowych w ramach grup roboczych, szkoleń, staży międzynarodowych oraz konferencji naukowych. Wyniki badań będą publikowane w formie raportów i artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych.

Sieć badawczą utworzyło 55 uczestniczek i uczestników z 21 krajów, reprezentujących wiodące ośrodki badawcze w Europie, uznane instytucje dziedzictwa kulturowego, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy z doświadczeniem w dostarczaniu cyfrowych usług dla naukowców. Akcje COST mają charakter otwarty, więc liczba krajów i instytucji może jeszcze wzrosnąć.

Projekt został przygotowany przez zespół IBL PAN: dr Maciej Maryl (kierownik), mgr Piotr Wciślik, dr Nina Hoffman. IBL PAN jest pierwszą polską jednostką naukową, która zdobyła grant COST w dziedzinie nauk humanistycznych.

Strona internetowa projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16213

4-5 grudnia 2017 r., Warszawa: konferencja "Długie życie Jane Austen"

11.07.2017

Organizator: Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki UW
Zaproszenie

Projekt "Wejdź w konwencję”

04.07.2017

Projekt "Wejdź w konwencję” to kampania edukacyjna dotycząca świadomego budowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Snapchat. Pokażemy, jak ważne jest tworzenie krótkich, internetowych komunikatów w sposób zaplanowany i celowy. W efekcie wśród odbiorców projektu wzrośnie umiejętność sprawnego posługiwania się polszczyzną w sytuacjach codziennych. Zaprosimy użytkowników nowych mediów do kreatywnej zabawy konwencjami literackimi i słowem pisanym. Działania skierujemy przede wszystkim do młodych ludzi w wieku szkolnym: grupy, która zwraca niewielką uwagę na poprawność językową i stylistyczną wypowiedzi, która z trudnością angażuje się w projekty dotyczące poprawnej polszczyzny. Kampania będzie promowana za pomocą filmu wykonanego w technice videoscribe, głównymi kanałami komunikacji będzie profil na Facebooku oraz bardzo popularny wśród młodzieży Snapchat, co pozwoli dopasować formę komunikatów do zainteresowań młodych ludzi.

Projekt prowadzi Fundacja Szkoła z Klasą w partnerstwie z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2017".

Cele projektu

7-8 grudnia 2017, Instytut Badań Literackich w Warszawie: międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej"

12.06.2017

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl