Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

28-29 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa „Partners and Rivals”

18.01.2018

Organizator: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Tekst CFP

17-18 września 2018 r., Würzburg: konferencja naukowa "W drodze do nowych brzegów"

18.01.2018

Organizatorzy: Polska Misja Historyczna, Archiwum Miasta Würzburga, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Uniwersytet Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
Formularz zgłoszeniowy

Regionalna Konferencja członków i pracowników naukowych PAN w Warszawie

17.01.2018

11-12 kwietnia 2018 r., Warszawa: konferencja „Przezroczystość w kulturze”

17.01.2018

Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, IFKiK UKSW
Zaproszenie

18 – 19 kwietnia 2018 r., Opole: konferencja naukowa „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne dla młodego odbiorcy

17.01.2018

Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

1-3 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja pt. „Rousseau, Poland and Europe: Federalism – Sovereignty – Prosperity – Patriotism”

17.01.2018

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje 3 doktorantów/doktorantek do pracy w projekcie „Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu”

08.01.2018

 Więcej informacji w ogłoszeniu pdf

24-25 lutego 2018 r., Kraków: konferencja naukowa „Rejestry kultury"

11.01.2018

Organizator: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Więcej informacji w zaproszeniu

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl