Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk nr 2 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w IBL PAN oraz Załącznik nr 1

27.04.2017

Resolution No. 2. of the Scientific Council of the Institute of the Literary Research of the Polish Academy of Sciences of April 25th 2017, on terms and conditions of recruitment for doctoral studies at the Institute of the Literary Research of the Polish

27.04.2017

19-20 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie "Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczyposplotej (XVI-XIX w.)"

24.04.2017

Organizatorzy: Instytut Historii PAN i Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Więcej informacji w załączniku

20-21 maja 2017 r., Kraków: konferencja "Narracje fantastyczne w literaturze i mediach"

26.04.2017

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Więcej informacji na stronie swiatypozaswiatem.wordpress.com http://swiatypozaswiatem.wordpress.com/

20 maja 2017, Dom Literatury w Warszawie; III Maraton Czytania Literatury (w ramach Nocy Muzeów)

21.04.2017

20 maja 2017 r. w ramach Nocy Muzeów w Domu Literatury, na deskach nowego warszawskiego TEATRU SCENA o godz. 21.45 rozpocznie się III Maraton Czytania Literatury - prezentacja utworów dramatycznych uczestników (i wykładowców) Warsztatu Pisania Scenariusza i Dramatu oraz Kursu Kreatywnego Pisania IBL PAN, a także członków SPP.

Jest to wspólna inicjatywa Instytutu Badań Literackich PAN oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Opieka artystyczna: Anna Nasiłowska i Magdalena Wleklik.

24 maja 2017 r., Olsztyn: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie”

20.04.2017

Organizator: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Komunikat
Karta zgłoszenia

8-10 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa „Rewolucja rosyjska a historia idei"

13.04.2017

Organizatorzy: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN
Plakat

12-13 czerwca 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa “Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”

06.04.2017

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest pod adresem http://pts.org.pl/sztuka2017/

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl