Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

14-16 września 2017 r., Łódź-Kutno: Międzynarodowa konferencja naukowa „Szalom Asz – pisarz, publicysta i społecznik”

09.02.2017

Organizatorzy:Uniwersytet Łódzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Pomorska w Słupsku, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Zaproszenie
Formularz zgłoszenia

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Stanisława Lama

04.02.2017

Więcej informacji w załączniku.

Komunikat Komisji Stypendialnej Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich

04.02.2017

Więcej informacji w załączniku.

Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej

24.01.2017

Zarządzenie Dyrektora IBL PAN nr 1 >> pdf
Zarządzenie Dyrektora IBL PAN nr 2 >> pdf
Regulamin Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu z dnia 23 I 2017 r. >> pdf

Ogłoszenie konkursów NCN: Etiuda 5, Sonatina 1, Uwertura 1, Miniatura 1

09.01.2017

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że w dniu 15.12.2016 r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:
Etiuda 5 - na stypendia doktorskie,
Sonatina 1 - dla badaczy do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy,
Uwertura 1 - dla doświadczonych badaczy z tytułem doktora, którzy realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Celem programu jest wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC. Aby zdobyć niezbędne doświadczenie polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.
Miniatura 1 - umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN. W konkursie Miniatura nabór wniosków ma charakter ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017r.

Nabory na wyjazdy pracowników na wykłady i szkolenia za granicą w 2017 roku

06.01.2017

Szanowni Państwo,
W zakładce: Dla Pracowników IBL (Dział Obsługi Badań Naukowych) pojawiła się aktualizacja dotycząca tegorocznej oferty wyjazdowej w ramach Programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Propozycja wyjazdu na szkolenia dotyczy wszystkich pracowników - zarówno naukowych, jak administracyjnych. Propozycja wykładowa - pracowników naukowych.
Koordynator Programu Erasmus+ w IBL PAN, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące wyjazdów - mailowo pod adresem Erasmus@ibl.waw.pl lub w czasie dyżurów w pokoju 107 w czwartki między 14-tą a 16-tą.

INTERNATIONAL CONFERENCE CONVENTION AND REVOLUTION "Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods" (call for papers)

29.12.2016

10-12 May 2017, Warsaw: Cultural Literacy in Europe. Second Biennial Conference

08.08.2016

CLE 2017 is dedicated to the issue of motion, which is crucial for the contemporary human condition. The concept of motion captures the state of affairs in Europe today, where seemingly rock-solid arrangements, like the shapes of borders, are being nullified and apparently irreversible processes, like European integration, are turned around and dismantled. It marks our spatial relations, as is clearly visible in the challenges of migration, experiences of social and professional mobility, social movements or tourism. Mobility also has a temporal aspect, which is visible in the processual and performative character of identity, memory or history. The other key term, emotion, aims to contextualize this movement and localize it in human affectivity – feelings, motives and perceptions. Texts and other kinds of representations, the body in movement, forging personal links, living with memories – all these bring motion and emotion together. We believe that the notion of cultural literacy will help us read and comprehend these diverse, changeable phenomena.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl