Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

1-3 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja pt. „Rousseau, Poland and Europe: Federalism – Sovereignty – Prosperity – Patriotism”

17.01.2018

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje 3 doktorantów/doktorantek do pracy w projekcie „Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu”

08.01.2018

 Więcej informacji w ogłoszeniu pdf

24-25 lutego 2018 r., Kraków: konferencja naukowa „Rejestry kultury"

11.01.2018

Organizator: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Więcej informacji w zaproszeniu

17-18 maja 2018 r., Słupsk: ogólnopolska konferencja naukowa „Sacrum prywatne w medium literatury”

04.01.2018

Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów
Więcej informacji w zaproszeniu

25-26 stycznia 2018, Dyneburg: International Scientific Conference "XXVIII Scientific Readings"

19.11.2017

The annual international conference “Scientific Readings” organized by the Faculty of Humanities (FH) of Daugavpils University (DU) is a big research event that represents the major spheres of the humanities, research subjects, methodologies, and interdisciplinary innovations at the faculty.
The mission of the “Scientific Readings” of DU is to bring together researchers to discuss topical issues in linguistics, literary science, history, and culture, applying both traditional, approbated and modern, interdisciplinary research methodologies to characterizing the processes of the humanities, sustain and establish research contacts.
Read more >>

8-9 maja 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”

21.09.2017

Organizatorzy: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski oraz Pracownia Historii Bibliotek i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej
Więcej informacji
Formularz Zgłoszenia

24-25 maja 2018 r., Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adam Mickiewicz i Rosjanie”

06.04.2017

Organizatorzy: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Więcej informacji w załączniku pdf
Formularz zgłoszeniowy

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

08.12.2017

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl