Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Dni Otwarte Szkoły Doktorskiej Anthropos

17.05.2019

Szkołę Doktorska Anthropos tworzy dziewięć Instytutów PAN: Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Badań Literackich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytut Historii im. T. Manteuffla, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytut Języka Polskiego, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytut Slawistyki oraz Instytut Sztuki.
O tym, jakie zajęcia będą odbywać się w Szkole Doktorskiej Anthropos i jak będzie wyglądać rekrutacja, będzie można się dowiedzieć w trakcie dni otwartych w Warszawie i w Krakowie. Spotkanie w Warszawie odbędzie się 13 czerwca w g. 15:00-17:00 w Czytelni Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Zapraszamy!
Zachęcamy również do lektury wywiadu z dr Olgą Linkiewicz, kierowniczką Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN oraz dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską, wiceprzewodniczącą Rady Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN >>

Instytut Badań Literackich PAN podpisał umowę ramową o współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki

30.05.2019

Koordynatorem do spraw porozumienia ze strony IBL PAN została dr Aleksandra Wójtowicz, ze strony NIAiU – Dyrektor Bolesław Stelmach.
W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski (Dyrektor IBL PAN), 
dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. WSPA (Dyrektor NIAiU), dr Grzegorz Marzec (Wicedyrektor IBL PAN), dr Aleksandra Wójtowicz (kierownik grantu LA, IBL PAN), dr hab. Błażej Brzostek (Kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji NIAiU) oraz Dominik Witaszczyk (Specjalista ds. komunikacji i promocji NIAiU). Celem porozumienia jest zacieśnienie związków pomiędzy teorią projektową architektury i urbanistyki oraz badaniami literaturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych, zajmujących się analizą przestrzeni (w tym jej tekstowych reprezentacji).

Więcej na temat przedsięwzięcia można przeczytać w „Biuletynie Polonistycznym".


REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ ANTHROPOS IPAN (2019/2020)

29.05.2019

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.
Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach (Zasady rekrutacji). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej.
Orientacyjny limit miejsc w Szkole: 20.

19 czerwca 2019 r., Warszawa: debata pt. „ILE WSCHODU, ILE ZACHODU? POKOLENIOWE DOŚWIADCZENIA TRZYDZIESTOLECIA”

06.06.2019

Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/events/667541020333997/permalink/667541023667330/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1559666109966067

24-25 października 2019 r., Warszawa: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komizm historyczny”

04.06.2019

13 września 2019 r., Rzeszów: konferencja „Języki specjalistyczne - praktyka i teoria IV”

04.06.2019

Organizatorzy: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Więcej informacji w dokumencie pdf

18-19 listopada 2019 r., Warszawa: konferencja naukowa „Retoryka i medycyna”

28.05.2019

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica IBL PAN
Program
 

Prof. Marek Bieńczyk i Prof. Jacek Leociak nominowani do Nagrody Literackiej "Nike"

24.05.2019

W czwartek 23 maja, na Warszawskich Targach Książki ogłoszono 20 książek nominowanych do Nagrody Literackiej "Nike". Wśród nich znalazły się „Kontener” Marka Bieńczyka (wyd. Wielka Litera) oraz „Młyny Boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie” Jacka Leociaka (wyd. Czarne).

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45