Kurs Kreatywnego Pisania (warsztaty literackie)

KURS KREATYWNEGO PISANIA
(warsztaty literackie)
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
tel.:
530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl
 
Kierownik kursu – Anna Nasiłowska
Sekretarz – Anna Ryjak
Opiekun roku – Tomasz Żukowski
 
Kurs Kreatywnego Pisania (creative writing), uruchomiony w 2007 roku, skierowany jest do wszystkich osób, które pragnęłyby rozwijać umiejętność pisania. Sprzyjać ma podejmowaniu samodzielnej twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej, dziennikarskiej oraz krytycznoliterackiej. Ma kształtować wrażliwość, wyobraźnię, umiejętność stosowania form literackich, symboliki i świadomość językową. Kurs nie jest nastawiony na wiedzę o teorii i historii literatury, choć podczas zajęć będą również analizowane teksty literackie. Nie gwarantuje sukcesu, ale rozwija wiele potrzebnych umiejętności pisarskich, dostarcza wiedzy o technikach pisania oraz o funkcjonowaniu rynku. Będziemy ćwiczyć pisanie tekstów o zróżnicowanej poetyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe (esej, artykuł, powieść, opowiadanie, felieton, reportaż itd.)
Zajęcia prowadzą osoby mające znaczący dorobek twórczy w dziedzinie poezji, prozy, eseju, krytyki literackiej i form dziennikarskich. W trakcie warsztatów uczestnicy mogą przedstawiać własne próby pisarskie.
 
PLAN KURSU

l.p.
NAZWA PRZEDMIOTU
PROWADZĄCY
Ilość godzin
  1.  
Pisanie bestsellerów
Jakub Winiarski
30
  1.  
Twórcze pisanie. Opowiadania, proza, wiersze
Bożena Keff
12
  1.  
Warsztaty pisania scenariusza
Magdalena Wleklik
30
  1.  
Nowa humanistyka i wizje literatury
Anna Nasiłowska
12
  1.  
Krytyka literacka
Leszek Szaruga
14
  1.  
Sztuka eseju
Marek Bieńczyk
10
  1.  
Biografia
Anna Nasiłowska
12
  1.  
Warsztat poetycki. Pisanie i czytanie
Maciej Cisło
24
  1.  
Prawo autorskie
Anna Nasiłowska
4
  1.  
Praktyka pisarza. Spotkania
 
8
 
RAZEM
 
158

Sprawy organizacyjne

Kurs obejmuje dziesięć zjazdów. Przewidujemy także zjazd jedenasty, rezerwowy termin na wypadek nieprzewidzianych okoliczności (np. niedyspozycja prowadzącego). Zajęcia, które z przyczyn losowych nie odbędą się w planowanym czasie, odrobimy na jedenastym, dodatkowym zjeździe.
Świadectwo ukończenia kursu będzie wystawiane na podstawie zaliczenia jednego z trzech przedmiotów: warsztatów prozatorskich, warsztatów poetyckich lub warsztatów scenopisarskich. Warunki zaliczenia określają prowadzący.
Zajęcia prowadzimy w grupach liczących około 25 osób. Liczba grup zależy od ilości uczestników i frekwencji na zajęciach. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia grup, o ile niska frekwencja przeszkadza w prowadzeniu warsztatów.
Oferta, którą przedstawiamy, nie powinna ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do korekty planu zajęć.
Opłata za kurs wynosi: 200 zł wpisowe, czesne 2.100 zł. Żeby zostać uczestnikiem kursu należy wypełnić tzw. kartę informacyjną i opłacić wpisowe 200 zł. Opłatę za kurs w wysokości 2.100 zł przyjmujemy w pełnej kwocie do 30 września 2014 roku. Świadectwo ukończenia kursu płatne 30 zł.  
 
Zjazdy:
1.         25/26 października
2.         22/23 listopada
3.         13/14 grudnia
4.         10/11 stycznia
5.         07/08 lutego
6.         28 lutego/01 marca
7.         21/22 marca
8.         11/12 kwietnia
9.         09/10 maja
10.       30/31 maja
11.       13/14 czerwca             (zjazd rezerwowy)
            zakończenie kursu


Bliżej o przedmiotach:

Pisanie bestsellerów
Prowadzi Jakub Winiarski
„Pisanie bestsellerów” to kurs dla każdego, kto chciałby poznać tajniki tworzenia prozy, którą wydawcy zechcą opublikować, a czytelnicy kupić i przeczytać. To możliwość dowiedzenia się, jakich sztuczek używają autorzy tzw. bestsellerów, czyli książek pokupnych. Na kursie będzie można nauczyć się m.in., jak tworzyć fascynujących bohaterów, jak prowadzić fabułę, a także, jak dobrać narrację, operować wciągającym dialogiem, czy też budować napięcie, operując suspensem. A to tylko kilka tematów, jakie poruszymy. Cel jest prosty. Po tym kursie jego uczestnicy mają wiedzieć, jakie są cechy potencjalnego bestsellera i mają umieć zastosować je w swojej pisarskiej praktyce.
JAKUB WINIARSKI, Prozaik, poeta, krytyk literacki, nauczyciel pisania. Od czerwca 2010 redaktor naczelny „Nowej Fantastyki” i kwartalnika „Fantastyka Wydanie Specjalne”. Do tej pory opublikował trzy książki poetyckie („Przenikanie darów” (1995), „Obiektyw” (1997), „Piosenki starego serca” (2011)) oraz dwie powieści („Kronika widzeń złudnych”, „Loquela”; obie w roku 2004). Strona autorska
 
Twórcze pisanie. Opowiadania, proza, wiersze
Prowadzi Bożena Keff
Spędziłam wiele czasu w życiu na obsesyjnym pisaniu. Nigdy nie zależało mi na ilości, zawsze na jakości. Pisałam z trudem, poprawiając i przerabiając po kilkadziesiąt razy jeden nie za duży wiersz. To nie robi ze mnie ekspertki od pisania, ale coś o tym procesie wiem. Wiem i powiem. Zaproponuję Wam kilka mistrzowskich wierszy i kilka mistrzowskich opowiadań do interpretacji. Reszta zajęć zależy od tego co i o czym Wy napiszecie, i od tego w czym będę mogła być pomocna.
BOŻENA KEFF, poetka, pisarka. Z wykształcenia filozofka i polonistka. Wykładowczyni filozofii, etyki i Gender Studies na UW. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym, gdzie ostatnio ułożyła i wydała antologię amatorskiej poezji z czasów Zagłady Tango łez śpiewajcie Muzy. Autorka książek: Razem osobno, Czytelnik, Warszawa 1986; Sen o znaczeniu snów, Warszawa 1995; Nie jest gotowy, Open, 2000; Postać z cieniem, Sic !, Warszawa 2001 (nominacja do Nike,2002); Barykady. Kroniki obsesyjne, Efka, Karków 2006; Utwór o Matce i Ojczyźnie, Ha!art, Kraków 2008 (nominacja do Nike, 2009).
 
Warsztaty pisania scenariusza
Prowadzi Magdalena Wleklik
Celem warsztatów jest napisanie scenariusza filmu krótkometrażowego, który ma szansę realizacji. Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego protagonistę, wyróżnimy wątki, a następnie popracujemy nad strukturą scenariusza fabularnego, dokumentalnego lub animowanego. Zajmiemy się techniką budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dramaturgiczną.
Praca scenarzysty to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego zastanowimy się nad artystycznymi walorami poszczególnych projektów oraz kontekstem wypowiedzi filmowej. Każdy będzie miał szansę na wypracowanie swojego indywidualnego języka wizualnego. W międzyczasie będziemy oglądać polskie filmy krótkometrażowe, rozmawiać o dziełach najważniejszych scenarzystów w historii kina. Poznamy możliwości adaptacji literatury i dramatu. Skupimy się na omówieniu sytuacji na rynku zawodowym oraz praktyce pisania dla różnych mediów.
MAGDALENA WLEKLIK, absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Scenarzysta, pisarz, reżyser. Autorka scenariuszy filmowych (m.in. "Możesz być kim chcesz", "Kino", "Czerwone") i telewizyjnych (m.in. „Plebania”, „BrzydUla”, „Anna Maria Wesołowska”, „Malanowski & partnerzy”), Teatru Telewizji, słuchowisk radiowych. Autorka powieści „Szykuj się do odlotu” oraz opowiadań. Reżyser Teatru Polskiego Radia i filmów krótkometrażowych. Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
 
Sztuka eseju
Prowadzi Marek Bieńczyk
Celem zajęć jest połączenie umiejętności nabytych podczas warsztatów prozatorskich, dziennikarskich i poetyckich, to znaczy synteza świadomej konstrukcji ze swobodą stylu. Pierwsze spotkania poświęcone będą wspólnemu projektowaniu esejów na zadany temat i pisaniu kluczowych fragmentów. Druga część cyklu poświęcona zostanie analizie i szlifowaniu esejów napisanych przez uczestników.
MAREK BIEŃCZYK, prozaik, eseista, tłumacz Kundery i Ciorana, historyk literatury w Instytucie Badań Literackich PAN, współpracownik kwartalnika „L'atelier du Roman” (Francja). Studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem International Federation of Wine and Spirits and Writers (F.I.J.E.V.).
 
Biografia
Prowadzi Anna Nasiłowska
Biografia – spektrum gatunku obejmuje dużą rozmaitość form: od powieści niefikcjonalnej do prac naukowych. Jak pisać biografie? Jak szukać materiałów? Co wolno ujawnić? Czy istnieją tematy tabu? – o tym rozmawiać będziemy na spotkaniach. Od kilku lat biografia zaczyna być w Polsce doceniana. Czytelnicy lubią biografie, wydawcy zaczęli je zamawiać.
 
Nowa humanistyka i wizje literatury
Prowadzi Anna Nasiłowska
W trakcie zajęć będziemy zajmować się następującymi zagadnieniami:
1. Postmodernizm i światowa klasyka powieści postmodernistycznej;
2. Feminizm, gender i program „ecriture feminine”;
3. Teorie dyskursu, literatura mniejszości seksualnych;
4. Postkolonializm z polskiej perspektywy.
ANNA NASIŁOWSKA, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean- Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu.
 
Warsztat poetycki. Pisanie i czytanie
Prowadzi Maciej Cisło
Warsztaty poetyckie pomyślane zostały jako życzliwy dialog z adeptami przedstawiającymi własne (oraz zadane w formie „prac domowych”) teksty pisane mową wiązaną. Osobną sprawą jest to, czy nauka sztuki wierszotwórczej potrzebna jest prozaikom, którzy zazwyczaj przeważają na kursach IBL? Ba, środki poetyckie spotykamy w całej literaturze pięknej! Wystarczy wspomnieć o figurach retorycznych (metafora, elipsa, anafora, symbole, tropy), a dalej o rytmie i rymie (choćby dalekim), bez których nie obejdzie się żadna dobra powieść, utwór sceniczny, esej czy reportaż… Miał może paradoksalną rację Norwid, gdy w „Rzeczy o wolności słowa” pisał:
...prozy? – nie ma wcale...
                 I jakże by być mogła! ...skoro są periody?
                 Dwukropki? – komy? – pauzy?...
                 ...to jest brulion ody
                 Nie napisanej wierszem.
MACIEJ CISŁO, ur. 1947. Debiutował jako poeta w 1975 w miesięczniku „Nowy Wyraz”. W czasie stanu wojennego – internowany. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Laureat Nagrody im. Barbary Sadowskiej za całokształt twórczości. Wielokrotny stypendysta Funduszu Promocji Twórczości przy Ministerstwie Kultury. Uczestnik konferencji literackich i festiwali międzynarodowych. Członek jury w konkursach, recenzent, współpracownik radiowej Dwójki (miał tam m.in. stałą audycję poświęconą „liternetowi” pn. „Poeci w Sieci”.) Lektor i redaktor w wydawnictwie książkowym Nowy Świat. Prywatnie – mąż poetki i powieściopisarki Anny Janko.
Wydał następujące tomy wierszy: „Plastikowe języki”, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979; „Okoliczniki są sprzyjające”, Czytelnik, Warszawa 1982; „Z domu normalnych”, NOW-a, Warszawa 1985; „Stan po”, Czytelnik, 1986; „Było jutro, będzie wczoraj”, Przedświt, Warszawa 1993; „Bezczas i niemiejsce”, Zielona Sowa, Kraków 2003, „Kochaina, wiersze używane i nowe”, Nowy Świat, Warszawa 2006. Jego utwory ukazywały się też w antologiach za granicą (np. w dwujęzycznej „Das Unsichtbare lieben – Kochać to, co niewidzialne”, Kirsten Gutke Verlag, Kolonia 1998).
W 1994 roku, nakładem ostrołęckiej Pracowni wyszło „Razem osobno”, prozo-poetycka książka sylwiczna. Następny tom „Razem osobno”, z podtytułem „Wieloksiążka”, opublikowało warszawskie Trio w roku 1997.
Maciej Cisło jest też autorem wyborów poezji (Horacego, Kochanowskiego, Norwida), wydanych przez Prószyńskiego i Spółkę, oraz antologii wierszy dla dzieci (Wśród serdecznych przyjaciół).
 
Prawo autorskie
Prowadzi Anna Nasiłowska
Prawo autorskie – z perspektywy praktyka. Na co trzeba zwracać uwagę podpisując umowy autorskie? Jak wyglądać może umowa? Dlaczego to takie ważne? Pozycja prawa autorskiego w cyfrowym świecie jest słaba. Czy trzeba jej bronić? Kiedy rozmawialiśmy o tym z uczestnikami kursu, stworzyliśmy taki zestaw postulatów:
1. Jesteśmy za rozwojem platform cyfrowych umożliwiających dostęp do utworów literackich i innych dzieł;
2. Książka powinna żyć dłużej niż towar w hipermarkecie kultury;
3. Potrzebna jest kampania społeczna, uświadamiająca wagę praw autorskich;
4. Dzieło jest owocem pracy;
5. Praca powinna być wynagradzana;
6. Praca twórcy jest traktowana jak praca domowa kobiet - niewidoczna. Każdy widzi bałagan, ale nie każdy wie, że porządek nie robi się sam.
7. Interes państwa i społeczeństwa polega na rozwoju twórczości rodzimej;
8. Potrzebne jest zrozumienie dla greckiej paidei: idei pracy, twórczości i uczenia się, uszlachetniających całe życie;
9. Dzieło powinno wchodzić w jak najszerszy obieg i być przedmiotem poważnej dyskusji;
10. Popieramy festiwale literackie jako okazję spotkań z publicznością i spotkań twórców, umożliwiającą wymianę idei;
11. Prawa autorskie przysługują każdemu;
12. Twórca ma prawo decydować, kto zarządza jego prawami;
13. Nie wolno pozbawiać twórcy wpływu na los dzieła;
14. Jesteśmy za różnorodnością form dostępu do utworów literackich (księgarnie, biblioteki, targi, sprzedaż internetowa);
15. Autor powinien móc zdecydować o skróceniu 70-letniego okresu ochrony praw autorskich po śmierci, przeniesienie jego utworów do domeny publicznej mogłoby się odbywać z chwilą jego śmierci;
16. Teksty podpisane przez autorów wolno cytować z internetu z podaniem źródła i autora, o ile nie jest to użycie komercyjne;
17. W wypadku wykorzystania tekstu w celach komercyjnych trzeba pytać autora o zgodę, a po jej uzyskaniu - podpisać umowę autorską i wypłacić honorarium;
18. Musimy chronić język literacki, tworzywo naszej twórczości i środek porozumiewania się;
19. Demokracja powinna wyzwalać siły twórcze i chronić wolność słowa;
20. Na wszystkich piszących i zabierających głos w przestrzeni publicznej spoczywa odpowiedzialność moralna za głoszone poglądy i propagowane postawy.
ANNA NASIŁOWSKA, profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. W roku 2013 wydała biografię Yoshiho Umedy, Japończyka, działacza pierwszej Solidarności zatytułowaną „Wolny agent Umeda i druga Japonia”. Sekretarz Polskiego PEN- Klubu.
 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl