Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Oświadczenie Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

24.10.2016

Treść w załączeniu

Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”

02.10.2016

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

6-7 kwietnia 2017, Poznań: Ogólnopolska konferencja naukowa "Arystokracja polska w XIX wieku. Tożsamość i kultura"

23.09.2016

Organizator: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

NEW VISITING RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2017-18. CO-FUNDED BY THE H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

11.07.2016

Więcej informacji w załączniku

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu „Młody IBL"

02.06.2016

3-5 marca 2017 r., Kraków: konferencja naukowa poświęcona kulturze epistolarnej kobiet po 1750 r.

07.06.2016

Więcej informacji w załączniku

6–8 kwietnia 2017 r., Wrocław: międzynarodowa konferencja „André Gide – współczesny niewspółczesny?”

21.04.2016

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Więcej informacji w załączniku

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl