Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Pani dr hab. Ewa Kołodziejczyk laureatką II edycji nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego

21.11.2016

20 listopada br. dr hab. Ewa Kołodziejczyk, profesor IBL PAN została laureatką II edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Pracę Ewy Kołodziejczyk „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza” uznano jako wybitne i  znakomite dzieło z dziedziny nauk humanistycznych.

Logo Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN wyróżnione

16.11.2016

Identyfikacja wizualna CHC została wyróżniona tytułem finalisty dwudziestej trzeciej edycji prestiżowego konkursu Dobry Wzór, corocznie organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest to konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi obecne na polskim rynku. Logo Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN doceniono ze względu na ukazanie wejścia nowoczesnej techniki do świata nauk humanistycznych. Identyfikację wizualną oparto na literze "h", tym samym nawiązując do symbolu graficznego, tzw. "małpy" i włącznika. Opracowanie graficzne: Anna Światłowska.

Opinia eksperta w załączniku

Oświadczenie Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

24.10.2016

Treść w załączeniu

Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”

02.10.2016

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych badaczy i promocja ich osiągnięć naukowych, a także popularyzacja wyników badań naukowych z dziedzin humanistycznych i włączenie ich do społecznego dialogu upowszechniania nauki.

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu „Młody IBL"

02.06.2016

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl