Aktualności

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN w sprawie powołania rzecznika dla naukowców zatrudniownych na umowach terminowych w Instytucie Badań Literackich PAN

08.03.2018

Ankieta - Konsultacje w sprawie problemów jednostek PAN

27.02.2018

Zaproszenie na konferencję: "Najwyższa Pani swoich praw..." Idee wolności, niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej 1569-1795

12.10.2018

 

 Pracownia Literatury Oświecenia

oraz 

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

zapraszają serdecznie do udziału w konferencji:
 

Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, niepodległości

i suwerenności Rzeczypospolitej

w latach 1569-1795
 
 
 
 
 
Pojęcie niepodległości tak często przywoływane w związku ze stuleciem jej odzyskania w jego współczesnym znaczeniu ma w tradycji polskiej stosunkowo krótką, historię. Termin ten zaczął funkcjonować w powszechnym użyciu dopiero w momencie, kiedy Polska niepodległość właśnie traciła. Jak ustalił przed laty Władysław Konopczyński, pojawił się dopiero w tekstach konfederacji barskiej. Czy oznacza to jednak, że idea niepodległości była wcześniej nieobecna?
Celem naszego spotkania ma być właśnie próba odpowiedzi na to pytanie, zastanowienia się, jak w myśli i dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także w rozważaniach filozoficznych, prawnych, w szeroko rozumianej literaturze pięknej, a nawet w dziełach artystycznych od wieku XVI po XVIII przedstawiano kwestie związane z niezawisłością państwa, jego podmiotowością w grze mocarstw europejskich, suwerennością w stosunkach międzynarodowych. Będzie nas interesować zarówno to, do jakich idei się odwoływano, jak to, jakimi słowami je opisywano, jakimi kategoriami pojęciowymi operowali ówcześni uczestnicy życia publicznego, a nawet do jakich form artystycznych sięgano, by wyrazić troskę o niezawisłość Rzeczypospolitej lub dumę z jej "independencji".

 

 Program do pobrania tutaj.

         

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45