Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

nr 3/2004

TEKSTY DRUGIE nr 3 2004

Krytyka poetycka

autor /strona/ tytuł

Wstęp
Anna NASIŁOWSKA /4/ Krytyka poetycka

Szkice
Clare CAVANAGH /7/ Granice liryki: zachodnia teoria a polska praktyka powojenna (przeł. Maciej Maryl)

Krzysztof MROWCEWICZ /24/ Sęp palimpsestowy. Kilka uwag o stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Hanna KONICKA /32/ Wyznać nie wyjawiając. Skarga na los ptaka-ryby w sonecie A. Mickiewicza "Do Samotności"

Adam POPRAWA /47/ Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego

Magdalena RABIZO-BIREK /59/ Młodej poezji lat dziewięćdziesiątych liryki zaangażowane

Bożena KARWOWSKA /79/ Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej - próba postfeministycznej refleksji

Roztrząsania i rozbiory

Joanna MUELLER /91/ Przyboś z perspektywy

Michał WARCHALA /100/ Człowiek, istota fantazjująca

Lidia WIŚNIEWSKA /107/ Wokół "Matka odchodzi" Różewicza

Roman CHYMKOWSKI /114/ Przeciw wieży Babel

Prezentacje

Philippe LACOUE-LABARTHE /118/ Obejście (przeł. Pawet Pieniążek)

Interpretacje

Tomasz ŻUKOWSKI /145/ Kręgiem ostrym rozdarty na pół. O niektórych wierszach K. K. Baczyńskiego z lat 1942-1943

Bogumiła KANIEWSKA /163/ Skąd wziąć złoty aksamit albo metafizyka baby

Tomasz ŁYSAK /171/ Miron Białoszewski w interpretacji Czesława Miłosza - cztery tłumaczenia

Przechadzki

Zofia MITOSEK /178/ Zaraza

Henryk SIEWIERSKI /188/ Babel Amazonki

Archiwalia
Beata DOROSZ /193/ Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia

Sprostowania /209/

Noty o autorach /210/

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45