Literary Communication Department

         

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

Archiwum wydarzeń

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 lipca 2018 r.

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45