Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

fascicle 4/2006

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

28 października 2019 r., godz. 15.00, Warszawa, Pałac Staszica (sala 154): wykład dr. Piotra Dejneki (UKSW) "Czy populizm zrewitalizuje sferę publiczną w Europie, czyli o kulturowych wyzwaniach dalszej integracji europejskiej"

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45