Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

fascicle 4/2006

CONTENTS OF THE FASCICLE 4/2006

I. TREATISES AND ARTICLES

1. Roland Barthes, Meditation. (Translated from the French by Paweł Mościcki. Translation prepared and footnoted by Paweł Rodak)

2. Philippe Lejeune, Tracery. A Diary as a Series of Dated Traces. (Translated from the French and footnoted by Magda and Paweł Rodak)

3. Paweł Rodak, A Writer’s Diary: Between Everyday Writing Practice and Literature

4. Marcin Kowalczyk, Poetics of Carnival in Leopold Tyrmand’s “Diary 1954”

5. Konrad Niciński, Two Versions of Leopold Tyrmand’s “Diary 1954”. On the Problem of the Identity of the Text

6. Alicja Szałagan, “The Burden of Presence”. Complements to Authobiographical Motives of Writing of Maria Kuncewiczowa in Her Letters to Husband (1944–1958)

7. Agnieszka Rozpłochowska, Decadence Lost

8. Anna Foltyniak, “Intellectual Jewish-Polishness” and the Memory of Extermination. Jewish Motives in Kazimierz Brandys’s Writing

9. Natalia Słomińska, Carpathian Considerations, Or on the Travels of Andrzej Stasiuk’s Protagonist in “Dukla” and “Logbook”

10. Anna M. Szczepan-Wojnarska, Blogs as a Literary Form

Problems of Artistic Language
11. Krystyna Płachcińska, Orations from “Odprawa posłów greckich” (“Dismissal of the Grecian Envoys”) in the Light of the Seym Speeches of Jan Kochanowski’s Time

12. Agata Brajerska-Mazur, On English Translations of Three Norwid's Poems: “Śmierć” (“Death”), “Do Zeszłej...” (“To a Deceased...”), “Finis”

II. MATERIALS AND NOTES

1. Joanna Raźny, On Emigration Fortune of Wacław Grubiński

III. REVIEWS AND SURVEYS. – IV. CHRONICLE

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45