Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski


Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

Sekretariat
mgr Sylwia Kochman
&...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Agnieszka Rozpłochowska, Decadence Lost

Agnieszka Rozpłochowska
DECADENCE LOST

The present sketch (Decadence lost) is an attempt at “a new look at Sienkiewicz” that Julian Krzyżanowski called for as early as in the mid 50s of 20th century. The novelty of this reading relies mainly on rejecting the common schemes of interpretation, being many a time harmful for the author of Third One. In this case the author focuses on the figure of Leon Płoszowski (Without Dogma) and analyses the problem of the protagonist’s decadence, which is not as unambiguous as it was previously thought.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45