Kurs Retoryki Praktycznej

joanna.partyka@ibl.waw.pl

Joanna Partyka ukończyła filologię polską i etnologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Stopień doktora (1994) i doktora habilitowanego (2005) uzyskała w Instytucie Badań Literackich PAN. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest szeroko rozumiana kultura XVI i XVII wieku, która stała się dla niej źródłem rozważań natury antropologicznej, socjologicznej i psychologicznej. W swych poszukiwaniach sięga do mało znanych tekstów z zakresu paraliteratury (encyklopedie, traktaty moralne i pedagogiczne, przewodniki dla spowiedników, dzienniki, silvae rerum, kalendarze, zapiski gospodarcze, gazetki ulotne, dzienniki podróży, listy). Literaturę i kulturę staropolską analizuje w kontekście europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem krajów śródziemnomorskich. Jednym z głównych nurtów jej zainteresowań jest dawne piśmiennictwo kobiece. Jest autorką dwóch książek Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej (1994) i „Żona wyćwiczona”: kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku (2004) oraz ponad sześćdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Równolegle zajmuje się przekładami z języka hiszpańskiego (przełożyła m.in. Nueve ensayos dantescos, Libro de sueños i Discusión J.L. Borgesa). Prowadziła wykłady gościnne z historii literatury i kultury staropolskiej, z literatury porównawczej oraz z zakresu gender studies, m. in. w Brukseli, Sztokholmie i Uppsali, na Uniwersytecie Barcelońskim, Uniwersytecie Complutense, Uniwersytecie w Alicante i na Uniwersytecie Lizbońskim, a także w Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano w Buenos Aires. Związana jest także z Uniwersytetem w Grenadzie, gdzie przez 6 lat prowadziła seminaria doktorskie. Uczestniczyła z referatami w wielu międzynarodowych kongresach, m. in. w Berlinie, Madrycie, Oksfordzie, Uppsali, Budapeszcie, Lizbonie i na Uniwersytecie w Lujan (Argentyna). Odbyła wiele staży naukowych, m. in. z Instytutu Camoesa i z British Academy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, International Association for Neo-Latin Studies, Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies (WISPS) oraz International Society for Iberian-Slavonic Studies (CompaRes). Jest także prezesem Stowarzyszenia Pro Cultura Litteraria. Przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza naukowego w Komitecie Nauk o Literaturze PAN. Jej praca została uhonorowana w 2005 r. nagrodą Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną.
Przez wiele lat związana była z Instytutem Badań Interdyscyplinarnym (obecnie Wydział „Artes Liberales”) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do dziś prowadzi zajęcia z historii kultury iberyjskiej XVI i XVII wieku. Od 1987 roku pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN.

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl