Podyplomowe Gender Studies IBL PAN im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Organizowane we współpracy z Fundacją Gender Center http://gendercenter.eu/
Kierowniczka studiów: dr hab. prof. IBL PAN Monika Rudaś-Grodzka
Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel
e-mail:  agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
strona internetowa: http://genderstudies.pl/

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.
 
W ofercie studiów znajdują się zajęcia poświęcone ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in. teologii, historii literatury, antropologii, psychoanalizy, biologii, filozofii. Oprócz zajęć teoretycznych i kulturoznawczych, przybliżających tematykę gender, słuchaczki i słuchacze podczas studiów mają możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi prawa, polityki równościowej, dyskryminacji, gender mainstreaming, ekonomii.
 
W roku akademickim 2015/2016 zajęcia poprowadzą: dr Sebastian Duda (Teologia feministyczna), prof. Maria Gołębiewska (Poststrukturalizm jako źródło refleksji feministycznej – dyskusje i inspiracje), dr Magdalena Grabowska (Polityka płci: Teoria i praktyka gender w naukach społecznych, prawie międzynarodowym i praktyce życia), r.pr. Karolina Kędziora (Warsztat antydyskryminacyjny), dr hab. Agnieszka Kościańska (Antropologia feministyczna), dr Barbara Krawcowicz (Wstęp do gender studies I), dr Małgorzata Anna Maciejewska (Filozofia feministyczna), dr Lena Magnone (Psychoanaliza), dr Agnieszka Mrozik (Kobiety, komunizm i emancypacja w powojennej Polsce. Idee, dyskursy, praktyki), dr Maria Pawłowska (Seksualność i gender: biologia a kultura), dr Paulina Pilch (Prawo, płeć a dyskryminacja), mgr Marta Rawłuszko (Polityka równościowa w Polsce – możliwości i ograniczenia), dr Ewa Rumińska-Zimny (Ekonomia), dr Katarzyna Sierakowska (Historia ruchów kobiecych i feminizmu), mgr Kazimiera Szczuka (Literatura i gender), dr Monika Świerkosz (Wstęp do gender studies II), zespół projektu NPRH „Archiwum Kobiet: Piszące” (Archiwa kobiet/nowy biografizm. Teoria i praktyka).
 
Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN raz lub dwa razy w miesiącu. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 15 października 2015 r. Kolejna edycja studiów rozpocznie się 24 października 2015 r.
 
Rekrutację prowadzi mgr Agnieszka Wróbel: agnieszka.wrobel@ibl.waw.pl
 
Szczegółowe informacje: http://genderstudies.pl/
 
 
S e r d e c z n i e  z a p r a s z a m y !!!!

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl