Podyplomowe Gender Studies IBL PAN im. M. Konopnickiej i M. Dulębianki

Organizowane we współpracy z Fundacją Gender Center
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
e-mail:  agnieszka.wrobel@genderstudies.com.pl 
tel. 882 025 243 (poniedziałek - piątek, godz. 11.00-16.00);
strona internetowa: http://genderstudies.pl/, http://genderstudies.com.pl/, http://gendercenter.eu/

Instytut Badań Literackich PAN ogłasza rekrutację na podyplomowe studia Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki (VII edycja), które rozpoczną się w październiku 2013 roku.

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

Pierwszy semestr roku akademickiego 2013/2014 poświęcony będzie ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom m.in. psychoanalizy, teologii, historii literatury, filozofii, antropologii. Oprócz zajęć kursowych w ramach studiów przewidziane są także zajęcia autorskie, szczegółowo rozwijające wybrane zagadnienie. W drugim semestrze tematyka zajęć będzie oscylować wokół konkretnej problematyki, np. w roku akademickim 2008/2009 była to męskość i jej kryzys, w 2009/2010 – lesbianizm, w 2010/2011 – cyberpunk i sztuki wizualne, 2011/2012 – biopolityka, 2012/ 2013 – ekofeminizm i animal studies. W nadchodzącej edycji będzie to backlash, a także gender mainstreaming.

 

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych.

XV Festiwal Nauki

19-09-2011
XV Festiwal Nauki

W ramach XV Festiwalu Nauki Podyplomowe Gender Studies IBL PAN przygotowały wykłady dla młodzieży licealnej i warsztaty dla gimnazjalistów – wszystkie odbyły się w sali 019 Pałacu Staszica.

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl