Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

24 maja 2017 r., Olsztyn: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie”

20.04.2017

Organizator: Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
Komunikat
Karta zgłoszenia

8-10 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa „Rewolucja rosyjska a historia idei"

13.04.2017

Organizatorzy: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN
Plakat

12-13 czerwca 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa “Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych”

06.04.2017

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest pod adresem http://pts.org.pl/sztuka2017/

24-25 maja 2018 r., Warszawa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Adam Mickiewicz i Rosjanie”

06.04.2017

Organizatorzy: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Gdański Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Więcej informacji w załączniku pdf
Formularz zgłoszeniowy

23-24 listopada 2017 r., Poznań: konferencja naukowa ”Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy”

06.04.2017

Organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu
Zaproszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN
Formularze zgłoszenia w wersji polskiej PL i angielskiej EN

13 listopada 2017 r., Warszawa: konferencja naukowa poświęcona refleksji nad miejscem dorobku badawczego prof. dr. hab. Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej

04.04.2017

Organizator: Instytut Historii PAN
Więcej informacji w załączniku pdf

Warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych w IBL PAN

25.03.2017

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zakresu empirycznych badań literaturoznawczych, które poprowadzi prof. Willie van Peer (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, współautor m. in. Muses and Measures. Empirical Research Methods for the Humanities, Cambridge 2007). Warsztaty odbędą się we wtorek, 9 maja 2017 w godzinach 13.00-16.00 w sali nr 144 im. Adama Mickiewicza, w Instytucie Badań Literackich PAN (Pałac Staszica, Nowy Świat 72, Warszawa). Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych laptopów. Na kilka dni przed spotkaniem prześlemy zarejestrowanym osobom bezpłatny próbny plik programu komputerowego, który będzie wykorzystywany podczas warsztatów. Rejestracja uczestników po kontakcie z M. Rembowską-Płuciennik (rembowskapluciennik@gmail.com).

Warszawa, 10-11 kwietnia 2017: konferencja "Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze"

15.09.2016

Organizatorzy: Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Literackich PAN
Program >>

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl