Dla Pracowników

Zarządzenie 14/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 12 października 2017 r. w wprowadzenia regulaminu korzystania z poczty elektronicznej oraz zakładania i obslugi kont emailowych w Instytucie Badań Literackich PAN

 Treść zarządzenia i regulaminu w formacie pdf

Zarządzenie 13/2017 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych w IBL PAN

 Treść zarządzenia i zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych w IBL PAN  w formacie pdf

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora IBL PAN w sprawie zmiany nazwy Pracowni Poetyki Teoretycznej

Tekst zarządzenia w formacie pdf

Ogłoszenie konkursów NCN: Opus 13, Preludium 13, Miniatura 1

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

Opus 13 (dla wszystkich na projekty badawcze), Preludium 13 (dla osób bez stopnia doktora rozpoczynających karierę naukową), Miniatura 1 (umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych). W konkursie Miniatura nabór wniosków ma charakter ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017r.

Pracownicy i doktoranci Instytutu, którzy planują złożyć wniosek w tej edycji konkursów, proszeni są o zgłoszenie się do Działu w celu wyznaczenia opiekuna projektu oraz omówienia harmonogramu prac nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 – mailowo na adres gabriela.semenowicz@ibl.waw.pl, anna.cygan@ibl.waw.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/2017-03-15-opus13-preludium13

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 28 kwietnia 2017 z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu: http://goo.gl/oVIdbs

Program Rozwoju Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie Dyrektora IBL PAN nr 1 >> pdf
Zarządzenie Dyrektora IBL PAN nr 2 >> pdf
Regulamin Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu z dnia 23 I 2017 r. >> pdf

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Regulamin Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Treść regulaminu w formacie pdf

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23.10.2015

Tekst zarządzenia w formacie pdf

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Instytutu Badań Literackich z dnia 23.10.2015 r.

Test zarządzenia i regulaminu w formacie pdf.

 

 

 

 

 

 

 

     

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45