15-17 lutego 2017 r.: konferencja międzynarodowa "Komunizm - teorie i praktyki"

Organizator: Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN
Program i abstrakty referatów w załączniku pdf

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45