Biblioteka IBL

Zalążkiem Biblioteki IBL PAN (która powstała wraz z Instytutem w 1948 roku) były zbiory Jana Michalskiego i Gabriela Korbuta, zawierające książki XIX-wieczne i dawniejsze, często unikatowe. Dzięki tym kolekcjom, a także wieloletnim zakupom dzieł krajowych i zagranicznych oraz wymianie z takimi znanymi na świecie instytucjami jak między innymi: Nobel Bibliothek, School of Slavonic, The Library of Congress, University of California Berkeley, The Stanford University, University of Washington, Deutsches Polen Institut czy Bibliotheque Nationale de France, Biblioteka IBL PAN jest obecnie, w ocenie specjalistów, najlepszą placówką w Polsce w zakresie nauk o literaturze.


Biblioteka IBLNajcenniejszą część księgozbioru stanowią: rękopisy (w tym pisarzy tej miary co Norwid, Orzeszkowa, Konopnicka, Kasprowicz, Gombrowicz, Miłosz), starodruki (w tym bardzo cenne broszury z okresu Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej), ikonografia (np. unikatowy zbiór wizerunków Adama Mickiewicza, Teki Napoleona Ordy oraz dzieła Stanisława Ignacego Witkiewicza), kolekcja literatury XIX wieku (w tym wiele pozycji niedostępnych w innych księgozbiorach), judaica, zbiór powojennego literaturoznawstwa zagranicznego, a także prawie kompletny zbiór tzw. literatury "drugiego obiegu". Pod patronatem Biblioteki znajduje się "Archiwum Elizy Orzeszkowej".

 

 

Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN informuje Szanownych Czytelników, że w związku z naszym udziałem w realizacji Projektu Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) i koniecznością przejścia z systemu bibliotecznego MAK na system HORIZON, jesteśmy zmuszeni do zamknięcia kartkowych katalogów bibliotecznych od 1 września 2011 roku. Nowy system nie jest bowiem zaopatrzony w opcję druku kart katalogowych. Dostęp do zamkniętych kartkowych katalogów (alfabetyczny i rzeczowy) nie będzie ograniczony. Zmienia się też lokalizacja bazy internetowej Biblioteki IBL PAN. Dotychczasowa baza biblioteczna dostępna na stronie www.ibl.waw.pl zostaje przeniesiona na stronę Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN www.katalog.pan.pl .
Dla Państwa wygody dostęp do bazy MAK na stronie Instytutu zostanie utrzymany, ale nie znajdą się już tam pozycje wprowadzone po 31 sierpnia 2011 roku. Wszelkich informacji i pomocy przy korzystaniu z nowego systemu udzielają dyżurni bibliotekarze.

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45