8-9 października 2015, Białystok: Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Klasyczna i romantyczna - nowa postać Europy po Kongresie Wiedeńskim"

Organizatorzy:
Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Nauk Politycznych oraz
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Zgłoszenia do końca czerwca 2015.

W związku z dwustuleciem Kongresu Wiedeńskiego, który dał początek nowemu ładowi politycznemu w Europie, trwającemu aż po Wielką Wojnę, proponujemy dyskusję o samym tym wydarzeniu tudzież o jego długofalowych następstwach. Przy czym interesuje nas nie tylko wymiar polityczny wiedeńskich rokowań (w tym m.in. utworzenie Królestwa Polskiego), ale także ich szeroko rozumiany kontekst kulturowy. Przedmiotem rozważań chcemy uczynić zarówno wielogatunkowe i wielojęzyczne świadectwa ówczesnego stylu myślenia i działania, jak też tradycję badawczą - łącznie z najnowszymi propozycjami z kręgu badań nad dziejami Europy w XIX wieku.

Oto wstępna lista zagadnień:

 • świat, który wyłonił się po 25 latach od Wielkiej Rewolucji Francuskiej i po latach wojen napoleońskich
 • stan świadomości artystów, polityków, ideologów, młodych ludzi dorastających w epoce przyśpieszonego
 • pulsu historii, narodzin rozmaitych -izmów, wiary w lud i w heglowskiego Ducha Dziejów
 • idee romantyzmu, konserwatyzmu, liberalizmu; ich odmiany i mutacje w różnych częściach Europy
 • restauracja starego porządku czy (jak chce Paul Johnson) początek Nowoczesności
 • „wiek rewolucji” - świadectwa i ekspresje lęków oraz nadziei
 • Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie - skanseny dawnej polskości czy namiastki odradzającego się państwa
 • związki między polityką i sztuką
 • pierwiastki klasyczne w romantyzmie / romantyczne w klasycyzmie
 • klasycystyczna myśl polityczna
 • parlamentaryzm pokongresowy
 • bohaterowie zbiorowej wyobraźni
 • geniusze polityczni, literaccy, muzyczni…
 • stare / nowe elity
 • kultura dyplomacji
 • sojusz tronu i ołtarza w polityce i estetyce
 • stare / nowe centra i peryferie w wymiarach geopolityki i geografii kultury

 

Zależy nam na tym, aby nasza konferencja stała się pożyteczną platformą wymiany myśli między przedstawicielami różnych dyscyplin powiązanych z muzą Klio - historii idei, filozofii, historii politycznej, historii literatury, historii kultury, historii sztuki itp.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie propozycji tematów wraz z abstraktem i afiliacją do końca czerwca 2015 roku na adres mailowy: klasycznairomantyczna@wp.pl

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. W jej ramach zapewniamy nocleg, obiady, przerwy kawowe oraz publikację materiałów pokonferencyjnych.

 

Z wyrazami szacunku
dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB
 

 

   

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45