11-12 kwietnia 2018 r., Warszawa: konferencja „Przezroczystość w kulturze”

Organizator: Zakład Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, IFKiK UKSW
Zaproszenie

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45