IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Unieważnienie postępowania przetargowego (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

13.08.2020

Informacja z otwarcia ofert (zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich)

10.08.2020

Zmarł Profesor Samuel Sandler

04.08.2020

Z ogromnym żalem informujemy, że w niedzielę 2 sierpnia w wieku 94 lat zmarł Profesor Samuel Sandler, historyk literatury i jej wydawca, znakomity znawca wieku XIX, szczególnie jego drugiej połowy oraz wieku XX, jeden z najpierwszych Pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, osoba, której Biblioteka Narodowa zawdzięcza swą odbudowę ze zgliszcz wojennych.

Był Profesor Sandler świadkiem historii. Ocalony z Holocaustu, w 1969 roku wyemigrował do Izraela,
a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na chicagowskiej Slawistyce.

W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk między rokiem 1951 a 1957 przez pewien czas pełnił funkcję p.o. Dyrektora, od 1954 roku kierownika działu literatury polskiej okresu pozytywizmu, następnie w latach 1962–1969 pracował na stanowisku docenta.

W naszej pamięci pozostanie głównie jako Autor 30 książek i edycji, niezrównany znawca Bolesława Prusa
i Andrzeja Struga. Tylko nieliczni z nas mieli zaszczyt znać Go osobiście.

       Dyrekcja, Rada Naukowa, Pracownicy Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

04.08.2020

Zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

21.07.2020

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45