Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Nabór do zespołu anotatorów w Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku

13.03.2023


Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (z siedzibą w Toruniu) 
poszukuje 13 osób,
zespołu anotatorów zajmujących się retrodygitalizacją haseł
Słownika polszczyzny XVI wieku z zakresów:
PI – PNIOWY oraz POŁACAĆ – PRYWOWANY

Zakres obowiązków:

 • porównanie zawartości dostarczonego przez koordynatora pliku (w formacie rtf) – z podstawą tekstową hasła (opublikowaną w postaci tradycyjnej) i wprowadzenie poprawek,
 • opracowanie hasła w postaci cyfrowej: wprowadzenie hasła do specjalistycznego edytora i opatrzenie go znacznikami (tagami) języka XML odwzorowującymi elementy struktury haseł Słownika polszczyzny XVI wieku,
 • wprowadzenie poprawek merytorycznych i technicznych wskazanych przez koordynatora

Wymagania:

 • minimalne wykształcenie – średnie (preferowani będą studenci kierunków filologicznych i osoby z wyższym wykształceniem filologicznym),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • zamieszkanie w Toruniu i okolicy (preferowane; przewidywana praca zdalna, ale ze względów merytorycznych obowiązkowe będą osobiste konsultacje z koordynatorem w siedzibie Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN mieszczącej się w Toruniu),
 • pożądane doświadczenie w obsłudze specjalistycznego edytora stosowanego do opracowania haseł w wersji internetowej Słownika polszczyzny XVI wieku.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło),
 • wynagrodzenie uzależnione od objętości opracowanych materiałów, stawka stała: 200 zł za arkusz wydawniczy opracowanych haseł,
 • elastyczność w przydziale zadań i czasie ich realizacji,
 • odpowiednie oprogramowanie (ze wsparciem informatycznym),
 • wszelkie materiały niezbędne do wykonania pracy,
 • stały kontakt z koordynatorem (on-line, telefonicznie, osobisty),
 • w razie potrzeby udostępnianie sprzętu komputerowego do realizacji zadań projektu.

Zgłoszenia wraz z CV (w jednym pliku zatytułowanym nazwiskiem Kandydata lub Kandydatki) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 26 marca 2023 roku na adres: slownik16[at]ibl.waw.pl

 

Więcej informacji o projekcie w załączniku >> Oferta pracy 

Seminarium Archiwum Kobiet – spotkanie z Joanną Mueller

Seminarium Archiwum Kobiet – spotkanie z Joanną Mueller

13.03.2023

Zespół Archiwum Kobiet IBL PAN zaprasza na spotkanie z Joanną Mueller, które odbędzie się 15 marca (środa), o godzinie 18:00, na platformie Zoom. Tematem spotkania będzie przygotowywany tom pt. trule. Rozmowę poprowadzi dr Iwona Misiak.

Zainteresowanych/zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia mailowe (do godz. 12:00 w dniu spotkania): archiwumkobiet [at] ibl.waw.pl


Zdjęcie: Ola Wasilewska (Aleksandra Wasilewska), CC BY-SA 4.0 via Wiki Commons.

Spotkanie poświęcone książce „Burza i zwierciadło” Krzysztofa Mrowcewicza

10.03.2023

16 marca o godz. 18.00. odbędzie się spotkanie wokół książki „Burza i zwierciadło” Krzysztofa Mrowcewicza. Gośćmi będą autor oraz Aleksander Nawarecki. Fragmenty książki przeczyta Wojciech Malajkat.
Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: Zob. link.
Serdecznie zapraszamy!

Burza i zwierciadło - plakat

 

Otwarte seminarium Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN

09.03.2023
Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN serdecznie zaprasza 15 marca (środa) o godzinie 11.00 na otwarte seminarium z cyklu (Po)socjalistyczne modernizacje – lokalnie i globalnie. Gościem będzie Harold Gabel, doktorant na Wydziale Historii Uniwersytetu Rutgers w New Jersey, którego badania dotyczą społecznych i kulturowych związków PRL-u z Europą Zachodnią w latach 60. i 70. XX wieku.
Spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica, ul. Nowy świat 72, w sali 144 (I piętro). Możliwe będzie również uczestnictwo online. Po link (najpóźniej do godziny 10.00 w dniu spotkania) prosimy pisać na adres: katarzyna.chmielewska [at] ibl.waw.pl
Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

Kilka słów o spotkaniu:

Western Promises: Making modern Europeans in the PRL, 1960–1974
W maju 1960 r. pod auspicjami Ligi Kobiet rozpoczęto wydawanie kolorowego miesięcznika. Tytuł tego czasopisma - „Ty i Ja” - wydawał się prosty, znajomy i zachęcający. W typowym dla magazynów o tematyce modowej i lifestylowej „Ty i Ja” pojawiały się jednak artykuły informujące czytelników o współczesnych badaniach socjologicznych, fragmenty dzieł literackich (często tłumaczonych z języków obcych), streszczenia filmów i liczne, bogate rozkładówki zdjęć, które ilustrowały najnowsze trendy w Londynie, Rzymie, Mediolanie i - oczywiście - Paryżu. „Ty i Ja” ukazywało się nieprzerwanie przez ponad trzynaście lat, w tym czasie było niemal wolne od jawnego przesłania ideologicznego. W grudniu 1973 roku redakcja ogłosiła, że pismo nie będzie już wydawane w dotychczasowym kształcie. Obiecywano nowy tytuł, czasopismo większe, z większą liczbą ilustracji. „Magazyn Rodzinny” rzeczywiście spełniał te obietnice, ale jego charakter był już zupełnie inny. Pozbawiono go wszystkich tych zalet, które czyniły „Ty i Ja” tak atrakcyjnym i wyjątkowym: otwartości społecznej, finezji i wolności od ideologii.
Wzrastające zainteresowanie historią kultury PRL sprawiło, że magazyn „Ty i Ja” przyciąga współcześnie szczególną uwagę. W swoim wystąpieniu autor wskaże, jak niektóre sfery życia społecznego i kulturalnego w Polsce poruszały się w przeciwstawnych kierunkach. Społeczna otwartość, która sprzyjała eksperymentalnemu, frywolnemu charakterowi „Ty i Ja” na początku jego powstania, w 1974 roku zamieniła się w swoje przeciwieństwo, podczas gdy w sferze gospodarczej kraj zmierzał do liberalizacji.

Kilka słów o gościu:

Harold Gabel jest doktorantem na Wydziale Historii Uniwersytetu Rutgers w New Jersey. Pracuje nad najnowszą historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w okresie zimniej wojny. Obecnie przygotowuje pracę doktorską, której tematem będą związki społeczne i kulturowe PRL-u z Europą Zachodnią w latach 60. i 70. XX wieku. Jego zainteresowania obejmują historię ruchów społecznych, geografię miejską, historię transnarodową i globalną oraz teorię społeczną, szeroko rozumianą. Jego najnowsze badania były wspierane przez Fundację Kościuszkowską i stypendium Fulbright-Hays DDRA. Ma tytuł licencjata z filozofii na Reed College (Portland, Oregon) oraz tytuł magistra nauk społecznych na Uniwersytecie w Chicago.

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii

08.03.2023

W związku z premierą podręcznika pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii – opracowywanym przez Zespół Literatura a Glottodydaktyka wraz z Zakładem Nauczania Języka i Kultury Polskiej PUNO Londyn – przypominamy o możliwości wzięcia udziału w sympozjum, na którym będzie prezentowany. Wykłady oraz warsztaty poprowadzą m.in. prof. Agata Roćko, Marlena Olechowska i Katarzyna Duda z IBL PAN.
Sympozjum odbędzie się 26.03.2023 w Londynie w Polish University Abroad.
Na wydarzenie można zapisywać się poprzez link: Zob. link lub language.conference [at] puno.ac.uk. Będzie możliwość uczestnictwa online.


>> Program sympozjum 

 

O podręczniku:
Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii to nowoczesny podręcznik wspierający nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu GCSE z
języka polskiego jako obcego. To pierwsza tego typu publikacja, która nie tylko rozwija wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie oraz umiejętności tłumaczenia ale także wspiera naukę gramatyki i podejmuje próbę zainteresowania uczniów polską literaturą młodzieżową. Tekst literacki stał się więc dla autorek publikacji punktem wyjścia do nauczania ortografii, gramatyki, form pisemnych, doskonale wpisując się w katalog tematów obowiązujących na egzaminie GCSE. Istotną nowością tej publikacji będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, tak ważnych w edukacji.
Podręcznik wraz z przewodnikiem metodycznym wpierającym nauczyciela przy rozwijaniu każdej sprawności językowej, zawierają gotowe scenariusze lekcji. Został przygotowany przez doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako odziedziczonego, obcego, a większość prezentowanych materiałów edukacyjnych jest od 4 lat systematycznie testowana i modyfikowana podczas zajęć z młodzieżą przygotowującą się do egzaminu GCSE. 
Podręcznik ten dzięki ciekawej szacie graficznej, przemyślanej strukturze lekcji, sprawdzonym rozwiązaniom dydaktycznym, zapewni nauczycielom świetną bazę materiałów i pomysłów, a uczniom wysokie wyniki na egzaminie. Idealny do pracy w klasie jak i również podczas zajęć w hybrydowych synchronicznych przestrzeniach edukacyjnych.
Całość będzie dostępna online.


Język, tożsamość, kultura - plakat

Badacze IBL o pisarzach i pisarkach

03.03.2023

Międzynarodowy Dzień Pisarzy i PisarekW Międzynarodowym Dniu Pisarzy i Pisarek prezentujemy działania naszych pracowników, którzy niestrudzenie pracują nie tylko nad badaniami, lecz także popularyzacją samej literatury i jej twórców. O wielu takich działaniach już pisaliśmy, m.in. o audycji z udziałem prof. Krzysztofa Mrowcewicza czy rozmowie w Trzecim Punkcie Widzenia na temat korespondencji Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stempowskiego w opracowaniu prof. Ewy Głębickiej. Poniżej przedstawiamy kolejne rozmowy i audycje:

Jeszcze w październiku 2022 roku, jak donosiła Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej, odbyła się rozmowa z prof. Beatą Dorosz – edytorką korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem i Haliną Wierzyńskimi. Audycję w programie „Strefa literatury” można odsłuchać na stronie Polskiego Radia. Zob. link.

O Janie Parandowskim w „Sądach, przesądach” rozmawiała dr Grażyna Pawlak – autorka przygotowywanej do druku biografii i monografii pisarza – oraz Joanna Szczepkowska, wnuczka bohatera programu. Zob. link.

W lutym prof. Grzegorz Marzec – razem z dr. Mikołajem Mirowskim – z okazji pierwszej rocznicy śmierci wspominał Jarosława Marka Rymkiewicza w programie „Strefa literatury”. Zob. link.

W „Sądach, przesądach” wystąpiła prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz, która opowiadała o swojej działalności naukowej i zainteresowaniach badawczych. Przedmiotem rozmowy była również jej książka „Regina libertas” oraz edycja krytyczna Konstytucji 3 Maja. Zob. link.

Zachęcamy do odsłuchania!

Transmedialne narracje drugoosobowe - panel dyskusyjny i promocja numeru

01.03.2023

Transmedialne narracje drugoosoboweSerdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone nowemu numerowi „Zagadnień Rodzajów Literackich”. Numer „Transmedial Second-person Narratives" pod redakcją Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik (IBL PAN) i Joanny Jeziorskiej-Haładyj (UW) jest pierwszą w Polsce monograficzną prezentacją odmian i zastosowań tej formy narracyjnej. Przez długi czas narracja w drugiej osobie uznawana była za jeden z najradykalniejszych eksperymentów artystycznych modernizmu, formę ekstremalnie trudną warsztatowo i odstraszającą czytelników. Dziś staje się coraz powszechniejsza w literaturze fikcjonalnej i niefikcjonalnej, w literaturze drukowanej i cyfrowej oraz w grach wideo i mediach interaktywnych.
W spotkaniu wezmą udział polscy i zagraniczni autorzy artykułów zamieszczonych w zeszycie (Michał Kłosiński, Pernille Meyer, Joshua Parker, Sandrine Sorlin, Denise Wong). Będzie to okazja do zapoznania się z bogactwem i różnorodnością tej odmiany narracji, która dopiero zdobywa równorzędne miejsce obok tradycyjnych form opowiadania w pierwszej i trzeciej osobie.

Seminarium (w jęz. angielskim) odbędzie się online, za pomocą platformy Zoom w dniu 9 marca w godz. 11.00-12.30. Stanowi ono jedno z wydarzeń Roku Mikołaja Kopernika.
Link do wydarzenia dostępny na stronie wydarzenia: Zob. link.

 

Audycja radiowa z udziałem prof. Krzysztofa Mrowcewicza

28.02.2023

Burza i zwierciadłoZapraszamy do odsłuchania audycji „Strefa literatury” w Programie II Polskiego Radia z udziałem prof. Krzysztofa Mrowcewicza. Przedmiotem rozmowy była książka Burza i zwierciadło, powieść epistolarna, której jednym z bohaterów jest Daniel Naborowski.
Zob. link.

Wybitny znawca literatury baroku, wyrusza wraz Naborowskim w fascynującą podróż, podczas której nic nie jest takie, jakie się wydaje. Kim okaże się Szekspirowski Prospero, kiedy opadnie jego magiczny płaszcz? I jakie jest prawdziwe imię róży?

[z opisu wydawcy]

Dąbrowska – Stempowski w Trzecim Punkcie Widzenia

27.02.2023

Dąbrowska - Stępowski19 lutego w TVP Kultura wyemitowano odcinek programu Trzeci Punkt Widzenia poświęcony m.in. korespondencji Stempowskiego i Dąbrowskiej, opracowanej przez prof. Ewę Głębicką z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej. Zapraszamy do wysłuchania transmisji programu: Zob. link (od 17 minuty). 
Tom pierwszy i drugi są już dostępne w Wydawnictwie IBL. Trzeci w przygotowaniu.

Instytut Badań Literackich PAN opublikował właśnie dwa tomy epistolografii dwojga wybitnych intelektualistów i partnerów, Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stempowskiego. Korespondencja daje obraz życia pokolenia przedwojennej inteligencji polskiej, jest świadectwem zarówno codziennej mrówczej pracy, jak aktów twórczości artystycznej najwyższej próby.

[Z opisu programu]

.

 

W rocznicę inwazji na Ukrainę – współpraca IBL z naukowcami z Ukrainy

W rocznicę inwazji na Ukrainę – współpraca IBL z naukowcami z Ukrainy

23.02.2023
Wraz z niewybaczalną i szokującą inwazją Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. Instytut Badań Literackich PAN, podobnie jak całe polskie środowisko naukowe, włączył się w działania pomocowe skierowane do badaczy i obywateli Ukrainy. W rocznicę tych wydarzeń i w obliczu ciągle trwającej wojny przypominamy o tych inicjatywach, koniecznych, choć z pewnością nadal niewystarczających. Wierzymy, że do mającej wieloletnią tradycję współpracy IBL z ukraińskimi ośrodkami naukowymi wrócimy już niebawem w okolicznościach zwycięskiej, wolnej i niezawisłej Ukrainy.
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN

W załączonym pliku PDF prezentujemy niektóre z owoców tej bogatej współpracy – przede wszystkim w tym trudnym roku. Więcej inicjatyw polsko-ukraińskich z lat poprzednich przypomnieliśmy na naszych mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter. 
 
 
 

W ramach programów pomocowych dla naukowców z Ukrainy od lutego 2022 prowadziliśmy w Instytucie dwa projekty: Program Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Program Polskiej Akademii Nauk i amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. Pierwszy z programów objął pomocą ośmiu naukowców, drugi siedmiu.

Oba programy zakończyły się wraz z końcem 2022 roku. Beneficjenci zajmowali się różnorodnymi tematami. Wśród nich były takie jak m.in.:
 • wojna wojna rosyjsko-ukraińska w memach w Internecie;
 • retoryka międzynarodowych wystąpień publicznych prezydenta Ukrainy W. Zelenskiego
 • badanie wyzwań związanych z oddaniem pojęcia wojny w tłumaczeniu literackim (z języka angielskiego na ukraiński oraz w porównaniu z tłumaczeniami rosyjskimi i polskimi) oraz adaptacjach filmowych dzieł Ernesta Hemingwaya
 • system kształtowania obrazów barokowej poezji moralizatorskiej Danyły Bratkowskiego;
 • przygotowanie antologii, skupiającej polskich i ukraińskich autorów XIX wieku, którzy zajmowali się relacjami polsko-ukraińskimi w warunkach, gdy modernizacja terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów odbywała się pod presją zaborczych imperiów i powstawania nowych projektów narodowotwórczych;
 • agresja rosyjska a kulturowe zmiany w mentalności Ukraińców;
 • związki łączące Elizę Orzeszkową z pisarzami ukraińskimi (Iwan Franko, Ołeksandr Koniski, Olha Kobylańska);
 • opracowanie materiałów do wydania zbioru listów Filipa Orlika;
 • obraz doświadczenia wojny w pieśniach ukraińskich;
 • przekład z języka polskiego na ukraiński Historii literatury polskiej prof. Anny Nasiłowskiej.
W roku 2023 złożono ponadto cztery projekty zespołowe do programu Long-term program to support Ukrainian research teams. Obecnie czekamy na decyzję.
 
*
 
Dzięki projektowi „Geopolonistyka”, realizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego oraz Wydział Filologii i Dziennikarstwa - Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, odbyły się wykłady i warsztaty, podczas których studenci polonistyki z Rzymu, Łucka i Wilna, uczestniczący w projekcie, mogli poszerzyć swoją wiedzę o literaturze i kulturze polskiej, ale także swoje kompetencje cyfrowe, umożliwiające korzystanie z internetowych źródeł wiedzy oraz  promocję swoich uczelni i wartości, jaką niesie nauka języka polskiego. Jednym z takich spotkań były Jesienne warsztaty z Geopolonistyką. W listopadzie studenci spotkali się w Warszawie. W siedzibie IBL PAN w Pałacu Staszica wspólnie uczestniczyli w warsztatach translatorskich Przekłady na tle swoich czasów pod kierunkiem Prof. Magdaleny Heydel i w zajęciach, podczas których wspólnie z prowadzącymi nagrali podcasty, materiały audiowizualne i poznali tajniki ich postprodukcji.
Inną z inicjatyw były warsztaty translatorskie. Studenci polonistyki Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku skupili swoje prace przekładowe wokół tematu twórców związanych z Wołyniem (Józef Łobodowski i Wołyń - tłum. Yaroslav Petrovskyi oraz (Nie)znani Wołyniacy: łucki artysta Łukasz Niewisiewicz - tłum. Nadiia Kryshtof) oraz historią Łucka. Stworzyli swego rodzaju przewodnik po Łucku, wzbogacając „Biuletyn Polonistyczny” o takie teksty jak: Łuckie Gimnazjum imienia Kościuszki, czyli trzy projekty okazałego budownictwa (tłum. Khrystyna Babii)Bolesław Zieliński, czyli wyjątkowy prezydent Łucka (tłum. Inna Poliszczuk)Ogród Jordanowski w Łucku. Niezwykły pomysł profesora ginekologii z 1930 roku (tłum. Anna Zotowa), Kościół Świętych Piotra i Pawła (tłum. Viktoriya Bobro).
Dokonano również przekładów na języki narodowe, m.in. ukraiński (Луцький замок / Zamek w Łucku na Wołyniu - tłum. Julia WakułaПро Габріелю Запольську на Волині / O Gabrieli Zapolskiej na Wołyniu - tłum. Ilja NowakОлика — перлина Волині. Частина 2 / Ołyka perłą Wołynia, część 2 - tłum. Oksana Zabołotnia, Alina KociubaЛуцьк - “малий Рим” Сходу - tłum. Iryna Kalenikowa, Mariana Dudko, Tetiana ŁazarukПоетична група “Волинь” / Poetycka grupa „Wołyń” - tłum. Bogdana Hajduk, Hanna Diktiaruk).
W ramach projektu powstały też trzy filmy promujące trzy instytucje polonistyczne: w Wilnie, Łucku i na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie. 
 
 
Uczestnikom przedsięwzięcia przyświecał ideał odnalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia, mimo różnic kulturowych, w języku i kulturze polskiej. Sama zaś „Geopolonistyka” jako nowoczesny projekt cyfrowy ma zachęcić studentów polonistyki i innych kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia, do zainteresowania się językiem polskim i kulturą polską. 
 
*
 
#ScienceForUkraine to oddolna inicjatywa prowadzona przez międzynarodową społeczność uczonych wolontariuszy i studentów od początku wojny Rosji na Ukrainie. Misją kampanii jest wsparcie ukraińskiego środowiska akademickiego w przetrwaniu wojny oraz pomoc w zapewnieniu ciągłości ukraińskiej nauki i wzmocnieniu jej obecności na międzynarodowej arenie naukowej Strona internetowa projektu stała się znaną bazą danych z ofertami pracy i wsparcia dla naukowców. Inicjatorem i koordynatorem ds. kontaktów z instytucjami międzynarodowymi jest dr Maciej Maryl. Współpracują z nim m.in. dr Magdalena Wnuk oraz Mateusz Franczak.
Już ponad 600 krajów przyłączyło się do inicjatywy!
Udostępniamy rozmowę dra Macieja Maryla z Borysławem Kozielskim w podcaście „Nauka XXI wieku”: Zob. link.
 
W ramach powyższej inicjatywy zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej wziął udział w przeprowadzeniu badań ankietowych i przygotowania raportu Beyond Resilience: Professional Challenges, Preferences, and Plans of Ukrainian Researchers Abroad. Dostarcza on informacji z pierwszej ręki na temat wyzwań zawodowych i preferencji dotyczących wsparcia ukraińskich naukowców, którzy opuścili Ukrainę w następstwie rosyjskiej inwazji. Wyniki badania mają służyć jako wskazówki do planowania programów wsparcia przez instytucje akademickie i finansujące. Przybliżają wiedzę o sytuacji ukraińskich naukowców, dostarczając informacji o ich profilu demograficznym, dyscyplinie i etapie kariery, a także o szczególnych wyzwaniach zawodowych i życiowych, z którymi się zmagają.
 
Science for Ukraine
 
*
 
Pracownicy IBL angażowali się również w inicjatywy pomocowe dla potrzebujących. 
Już w marcu 2022 w odpowiedzi na apel zaprzyjaźnionych z Instytutem Badań Literackich PAN środowisk polonistycznych w Łucku, Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy uruchomiło zbiórkę publiczną z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dla Łucka i okolic. Artykuły zakupione ze zbiórki „Pomoc dla Łucka” dotarły na Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w drugiej połowie maja.
 
Odebranie_przesyłki_w_Łucku_Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy
Odebranie przesyłki w Łucku. Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy.
 
*
 
Konsorcjum OPERAS wraz z IBL PAN i partnerami z całej Europy rozpoczęło kampanię „Supporting Ukrainian Editorial Staff” (SUES) na rzecz wsparcia ukraińskich redakcji czasopism i wydawnictw naukowych. Jej celem jest wsparcie i podtrzymanie komunikacji naukowej w Ukrainie. Zwracano się do ukraińskich czasopism naukowych i wydawców akademickich, oferując im pomoc w codziennej działalności, umiędzynarodowieniu, tworzeniu infrastruktury oraz budowaniu silniejszych relacji na przyszłość. 
W ramach kampanii crowdfundingowej, wspartej przez indywidualnych donatorów oraz takie instytucje jak CNRS, College de France czy Knowledge Unlatched, zebrano środki na ufundowanie ponad 40 stypendiów w wysokości 1500 euro.
Dzięki projektowi i współpracy z Directory of Open Access Journal zatrudniono w IBL PAN na umowę zlecenie osoby do obsługiwania bazy danych ukraińskich czasopism i dodawania nowych tytułów. 
W działaniach biorą udział Maciej Maryl, Marta Błaszczyńska, Mateusz Franczak, Marta Tomachiw i Svietlana Tarasowa.
 
SUES
 
*
 
Kolejna inicjatywa to SUM (Saving Ukrainian Monuments) koordynowana przez 4CH, czyli europejskie centrum kompentencji dla dziedzictwa kulturowego. Celem projektu było zabezpieczenie cyfrowego dziedzictwa kulturowego offline, czyli różnych zasobów i danych badawczych z zagrożonych serwerów instytucji i organizacji. IBL PAN, reprezentowany przez dr. Macieja Maryla, dołączył do projektu, by ułatwiać kontakt z organizacjami ukraińskimi (m.in. z wykorzystaniem kontaktów ukraińskich badaczek zatrudnionych w Instytucie). W prace włączyło się także Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Maciej Brzeźniak), które dostarczyło technologii ułatwiającej łatwy przerzut danych z zagrożonych instytucji.
IBL PAN koordynował poszukiwanie kontaktów i przygotowania do akcji dostarczania sprzętu do archiwizacji w przypadku zerwania połączeń internetowych. Inicjatywę realizowano z największym natężeniem w marcu i kwietniu. Zabezpieczono ok. 70 TB danych dziedzictwa kulturowego. 
 
 
 
 
Post powstał przy współpracy dyr. Grzegorza Marca, prof. Teresy Dobrzyńskiej, Gabrieli Semenowicz, dr. Macieja Maryla, Marioli Wilczak, Magdaleny Fatygi, Julii Wójcik-Górskiej.

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku