Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia modułu publikacji danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku – numer sprawy: AG.26.27.2020

18.01.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej”

18.01.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

18.01.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. " Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej "

13.01.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. " Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych "

13.01.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie modułu publikacji danych ( front - end )

11.01.2021

Decyzja nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania umów cywilnoprawnych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

11.01.2021

22 stycznia 2021 r.: spotkanie online poświęcone książce „Wiek Teorii"

11.01.2021

Szanowni Państwo

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz zespół autorów Wieku Teorii. Stu lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego mają przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie online poświęcone książce Wiek Teorii, które odbędzie się 22 stycznia 2021 roku o godz. 18 00 (link do spotkania poniżej). Spotkanie poprowadzi Profesor Andrzej Skrendo.

Serdecznie zapraszamy!

https://us02web.zoom.us/j/83306625063?pwd=Qll3UlZYVGVHSm95ZFE3dDdDZ3M2Zz09

Życzenia Zespołu "Archiwum Kobiet"

04.01.2021

Zespół "Archiwum kobiet" życzy Państwu udanego, lepszego niż 2020 roku 2021 - zdrowia, spokoju, dobrych warunków do pracy i sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu. Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej.

30.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu. Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych.

30.12.2020

 

 

      

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45