Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Seminarium otwarte z udziałem Magdy Szcześniak

09.12.2023

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich IBL PAN zaprasza na seminarium otwarte 20 grudnia o godzinie 12, w sali 144 z udziałem Magdy Szcześniak, autorki książki Poruszeni. Awans i emocje w socjalistycznej Polsce (KP 2023).


Magda Szcześniak - adiunktka w Instytucie Kultury Polskiej UW, kierująca specjalizacją Kultura wizualna. Autorka książki Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji (Warszawa 2016) i współautorka dwutomowej publikacji Kultura wizualna w Polsce (Warszawa 2017). Dwukrotna stypendystka Fundacji Fulbrighta (2010/11, University of Rochester, Graduate Program in Visual and Cultural Studies; 2019/20, Duke University, Institute for Critical Theory) i Narodowego Centrum Nauki (grant Preludium w latach 2013-2015 oraz Sonata w latach 2018-2021). Laureatka Nagrody Naukowej "Polityki" 2017 (nauki humanistyczne) oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2017-2020. Publikowała m.in. w „Journal of Visual Culture”, „Tekstach Drugich”, „Dialogu”, „Kontekstach”, „Krytyce Politycznej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej”.


Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy, po link do wersji online prosimy pisać na adres: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl najpóźniej na godzinę przed seminarium.

Konferencja naukowa „Metamorfozy: poetyka, natura, znak. Profesor Teresie Dobrzyńskiej w 55-lecie debiutu naukowego”

07.12.2023

IBL logoPracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury zaprasza na konferencję naukową "Metamorfozy: poetyka, natura, znak. Profesor Teresie Dobrzyńskiej w 55-lecie debiutu naukowego". Konferencja odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN 11 grudnia 2023 roku w sali 144.

Program konferencji w pliku docx.

Konferencja "Szymborska redakcyjnie"

01.12.2023

Serdecznie zapraszamy na konferencję Szymborska redakcyjnie. "Teksty Drugie" o tekstach pierwszych (Wisławy Szymborskiej). Odbędzie się 14-15 grudnia w sali 144 w Pałacu Staszica.

 

Szymborska plakat

XI edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald

06.12.2023

Z przyjemnością informujemy, że laureatami XI edycji Konkursu im. Aliny „Inki” Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską z dziedziny humanistyki zostali:

 

Nagroda I (równorzędne):

 • Agata Szulc-Woźniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej) za pracę „Joanna Pollakówna. Largo”;
 • Justyna Koszarska-Szulc (Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich), „Wierny własnemu rozdarciu”. Problematyka tożsamościowa w twórczości Artura Sandauera;
 • Sara Akram (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filologiczny), „Narracja o WOJNIE w reportażach Wojciecha Jagielskiego. Perspektywa lingwistyczno-kulturowa”.

Nagroda II (równorzędne):

 • Karolina Kostyra (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk o Kulturze) „Tajemne życie przedmiotów. Topografia pokoju dziecięcego w kinie fantastycznym lat osiemdziesiątych”;
 • Jędrzej Krystek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), „Makryna Mieczysławska w utworach i dokumentach polskiego romantyzmu”.

Wyróżnienia:

 • Katarzyna Nowaczyk-Basińska (Uniwerytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej ), NIEŚMIERTELNOŚĆ. Technokulturowe strategie współczesności”;
 • Anna Kujawska-Kot (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki Instytut Literatury Polskiej), „Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie”;
 • Aleksandra Żurek-Huszcz (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Języka Polskiego), „Imiona i nazwiska konwertytów z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826-1850);
 • Agata Iżykowska-Uszczyk (Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Kulturoznawstwa), „Kulturowe przemiany intymności na przykładzie polskiej sztuki współczesnej w XXI wieku”

W jury Nagrody zasiadali: prof. prof. Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Maryla Amsterdamska-Hopfinger, Jan Kordys, Marek Zaleski, Tomasz Żukowski.
Uroczystość wręczenia nagród poprowadzona przez Michała Komara odbywała się dnia 27 listopada 2023 o godzinie 17:00 w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72.
Partnerami Nagrody są Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Akademia logo

Instytut Badań Literackich PAN Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na konferencję "Naborowski: poeta – tłumacz – epistolograf – uczestnik wielkiej historii"

16.11.2023

Logo IBLSerdecznie zapraszamy na konferencję Naborowski: poeta – tłumacz – epistolograf – uczestnik wielkiej historii, która odbędzie się 23 listopada w Pałacu Staszica (sala 144 im. Adama Mickiewicza). Wydarzenie organizuje Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

 

Program konferencji w pliku w formacie doc

10. urodziny CHC - zapraszamy na uroczyste sympozjum

15.11.2023

Szanowni Państwo,

 

w ciągu ostatniej dekady Centrum Humanistyki Cyfrowej odegrało istotną rolę w rozwoju cyfrowych badań humanistycznych w Polsce. W ciągu 10 lat pracowaliśmy nad ponad 30 projektami i inicjatywami, w tym dziewięcioma w międzynarodowych konsorcjach (więcej na stronie). Dzięki innowacyjnemu podejściu udało nam się zbudować silny interdyscyplinarny zespół, który stawia nowe pytania badawcze, wdraża nowatorskie metody badań i uczestniczy w międzynarodowych projektach, współtworząc europejskie infrastruktury badawcze. Chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom i pracowniczkom, badaczom i badaczkom, oraz partnerom instytucjonalnym, którzy przyczynili się do naszych osiągnięć w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Wasza praca i zaangażowanie były kluczowe dla naszego sukcesu.

 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do świętowania z nami dziesiątych urodzin Centrum Humanistyki Cyfrowej. Uroczyste obchody odbędą się w formie sympozjum w języku angielskim, które będzie okazją do prezentacji naszej najnowszej publikacji cyfrowej oraz dyskusji i refleksji nad przyszłością badań i infrastruktur humanistycznych w czasach transformacji cyfrowej.

 

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

 

Data: 30 listopada
Godziny: 10:30 - 16:00

Miejsce: Sala nr 144 im. Adama Mickiewicza, Pałac Staszica w Warszawie

 

Szczegółowy program uroczystości jest dostępny na stronie: https://chc.ibl.waw.pl/pl/10-urodziny/

 

W programie m.in.:

 

 • premiera cyfrowej monografii Panorama literaturoznawstwa cyfrowego,
 • panel dyskusyjny poświęcony przyszłości europejskich infrastruktur badawczych dla humanistyki i nauk społecznych na poziomie europejskim z udziałem gości z Polski i zza granicy,
 • debata na temat możliwości rozwoju lokalnych centrów humanistyki cyfrowej z udziałem liderów i liderek społeczności,
 • sesja posterowa prezentująca projekty absolwentów i absolwentek programu studiów doktoranckich Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych „Humanistyka Cyfrowa”,
 • urodzinowy toast i poczęstunek.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zespół Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

 

10. urodziny CHC baner

 

Konkurs dla młodych badaczy w projekcie digitalizalizacyjno-bibliograficznym „Zintegrowana Baza Bibliograficzna eZBB IBL PAN - kontynuacja projektu”.

02.11.2023

Instytut Badań Literackich PAN ogłasza otwarty konkurs dla młodych badaczy – wykonawców merytorycznych w projekcie digitalizalizacyjno-bibliograficznym „Zintegrowana Baza Bibliograficzna eZBB IBL PAN – kontynuacja projektu”.

W projekcie pozostało jeszcze jedno miejsce. Zachęcamy do wzięcia udziału.

>> Ogłoszenie w pliku w formacie pdf.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole Badań nad Literaturą Zagłady

10.10.2023

Logo IBLInstytut Badań Literackich PAN ogłasza otwarty konkurs na pracownika naukowego na stanowisko adiunkta w Zespole Badań nad Literaturą Zagłady.

 

>> Ogłoszenie w pliku w formacie pdf.

Listy kondolencyjne w związku ze śmiercią prof. Michała Głowińskiego

06.10.2023

Pogrzeb prof. Michała Głowińskiego

03.10.2023

 Nekrolog

 


 

Ostatnie pożegnanie Profesora Michała Głowińskiego odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

 


 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku