IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

20.09.2018

Nabór uczestników studiów doktoranckich przy IBL PAN na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021

20.09.2018

Powołanie Komisji Przetargowej w postępowaniu przetargowym pn. Druk i oprawa 9 tytułów „Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich”

25.08.2020

Ogłoszenia o konkursach na stypendia naukowe w ramach projektu NCN SONATA „Wisła akwakrytyczna: historia środowiskowa, literatura i głębokie mapowanie”

25.08.2020

Unieważnienie postępowania przetargowego (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

13.08.2020

Informacja z otwarcia ofert (zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich)

10.08.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

04.08.2020

Zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

21.07.2020

Stanowisko Rady Naukowej IBL PAN wobec zaostrzenia języka debaty publicznej (Uchwała Rady Naukowej IBL PAN z dnia 26 czerwca 2020 roku)

29.06.2020

Jako naukowcy i współobywatele apelujemy o zaprzestanie podsycania uprzedzeń względem jakichkolwiek osób lub grup społecznych. Zrozumienie i poszanowanie różnorodności ludzkiej przyświeca studiom rozwijanym od lat w naszym Instytucie. Przypominamy, że wiele wybitnych pisarek i wielu ważnych twórców polskiej literatury należało do rozmaitych mniejszości - także seksualnych. Ich wkładu w rozwój polskiej kultury nie da się ani przemilczeć, ani przecenić.

Szkoła Doktorska Anthropos - dzień otwarty online

25.06.2020

Zainteresowanych studiami w Szkole Doktorskiej Anthropos zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Szkoły, które odbędzie się w środę 1 lipca 2020, godz. 16.00. Spotkanie poprowadzą kierowniczka Szkoły dr Olga Linkiewicz oraz koordynatorka Szkoły w IH PAN dr Anna Nowakowska-Wierzchoś.
Więcej szczegółów na stronach:
https://anthropos.edu.pl/dzien-otwarty-anthropos-na-google-meet/
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Doktorska-Anthropos-351994632189408/

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora IBL PAN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy IBL PAN podczas pandemii koronawirusa

01-06-2020

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45