Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje dokumentalisty/ki

18.07.2023

 

Oferta pracy

 

 dokumentalist(k)a – praca na cały etat na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres do 6 miesięcy, w ramach projektu “Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie «Polskiej Bibliografii Literackiej»” (projekt nr NPRH/DN/SP/495736/2021/10).

 

Opis stanowiska:


Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A) przy realizacji projektu naukowego, mającego na celu dokumentację polskiej literackiej, teatralnej i filmowej internetowej kultury cyfrowej w formie bibliograficznej bazy danych, katalogu źródeł oraz archiwum.
Stanowisko obejmuje prace związane z opracowywaniem bibliograficznym z autopsji źródeł internetowej kultury cyfrowej – serwisów, czasopism, blogów itp. – poprzez wzbogacania rekordów bibliograficznych przede wszystkim o klasyfikacje gatunkowe, tematyczne; uzgadnianie nazewnictw osób, instytucji, tekstów kultury między bibliografią źródeł internetowych a istniejącą bazą dokumentów drukowanych PBL.
Szukamy osoby z wykształceniem lub wiedzą z zakresu nauk humanistycznych lub pokrewnych. Mile widziane doświadczenie w katalogowaniu, pracach bibliograficznych itp.

 


Warunki zatrudnienia:


Praca na cały etat. Umowa o pracę. Wynagrodzenie: ok. 4 900 zł brutto miesięcznie. Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 28 lipca 2023 roku na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Referencje mile widziane. Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe (ukończone studia humanistyczne lub pokrewne) lub doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze nauk humanistycznych, kultury,
 • znajomość zagadnień związanych z adnotacją gromadzonych informacji bibliograficznych (mile widziana znajomość narzędzi do anotacji),
 • mile widziana znajomość zagadnień informacji naukowej i organizacji wiedzy,
 • mile widziana znajomość pracy katalogerskiej oraz znajomość formatów bibliograficznych (MARC21)

 

Oferujemy:

 

 • stabilną (w oparciu o umowę o pracę) i ciekawą pracę w doświadczonym, zgranym i ambitnym zespole,
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
 • możliwość zaangażowania się w projekt ważny społecznie,
 • ok. 4 900 brutto, umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy)

 

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie bibliograficzne z autopsji źródeł internetowej kultury cyfrowej - serwisów, czasopism, blogów itp. – poprzez wzbogacania rekordów bibliograficznych przede wszystkim o klasyfikacje gatunkowe, tematyczne,
 • uzgadnianie nazewnictw osób, instytucji, tekstów kultury między bibliografią źródeł internetowych a istniejącą bazą dokumentów drukowanych PBL,
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych.

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Zaproszenie –"Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

11.07.2023

W imieniu Wydawnictwa Literackiego, Biblioteki Narodowej i Instytutu Badań Literackich PAN serdecznie zapraszamy na spotkanie z okazji zakończenia edycji Dzieł zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Odbędzie się ono we wtorek, 18 lipca, o godz. 14.00 w Sali Koncertowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

W wydarzeniu udział wezmą m.in.: Marta Herling – córka pisarza, Gennaro Sangiuliano – Minister Kultury Włoch, Prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Prof. Włodzimierz Bolecki – redaktor Dzieł zebranych.

Patronat honorowy nad uroczystością sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda. Patronat medialny: Program 2 Polskiego Radia.

 

Zaproszenie WL


Zaproszenie ważne dla 2 osób. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 14 lipca: promocja@wydawnictwoliterackie.pl

 

Rozpoczął się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

07.07.2023

Zawiadamiamy o rozpoczętym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

 

W załączniku PDF znajduje się list prof. Aleksandra Welfe oraz bardziej szczegółowe informacje. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

>> List prof. Aleksandra Welfe

Dr Piotr Wciślik ze stypendium dla młodych naukowców

03.07.2023

StypendiumZ przyjemnością informujemy, że dr Piotr Wciślik otrzymał stypendium dla młodych naukowców.

 

Jak pisze Forum Akademickie: „Stypendia przyznano młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie”.

Lista stypendystów jest dostępna na stronie ministerstwa.

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

Zapraszamy na konferencję poświęconą Danielowi Naborowskiemu

30.06.2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Naborowski: poeta – tłumacz – epistolograf – uczestnik wielkiej historii”. Odbędzie się ona w formule online w dniach 22–23 listopada 2023.
Organizatorzy czekają na zgłoszenia referatów do końca października 2023 roku.

 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

>> Konferencja – opis

>> Zaproszenie

 

Konferencja Naborowski

Konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos

26.06.2023

Rada Szkoły Doktorskiej Anthrophos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027.

 

Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF
>> Konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Antropos
>> Uchwała Rady Szkoły Doktorskiej Anthropos

 

Seminarium „Modele i aspekty podmiotowości” – 23 czerwca

20.06.2023

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach seminarium „Modele i aspekty podmiotowości”, dotyczące współczesnych redefinicji podmiotu i przemian w antropologii. Na seminarium omawiane są poszczególne kwestie w odwołaniu do aktualnego stanu badań i wybranych publikacji.

W tym roku głównym tematem spotkań seminaryjnych są perspektywy badawcze – dziedziny, zagadnienia, przedmioty badań, które aktualnie budzą spory, bywają kontrowersyjne lub są kwestionowane w ramach humanistyki i nauk społecznych. 

Najbliższe seminarium odbędzie się 23 czerwca 2023, 11.30–13.30 na platformie Zoom (o link i kod prosimy pisać na adres mailowy maria.golebiewska@ifispan.edu.pl). Będzie dotyczyć wzajemnych relacji filozofii i teologii – jest to skomplikowany i wciąż aktualny temat wielu interdyscyplinarnych dyskusji. Referat Problem przekładalności transcendentnego doświadczenia religijnego przedstawi dr Andrzej Słowikowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), koreferat i komentarz wygłosi dr Anna Borowicz (Uniwersytet Gdański). Konspekt referatu w pliku PDF.

Program konferencji 100 lat „Zwrotnicy” 3 X W: Włókna – wątki – węzły (neo)awangardy

15.06.2023

28–29 czerwca odbędzie się konferencja naukowa w ramach obchodów stulecia „Zwrotnicy”  współorganizowana przez IBL PAN. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym w linku poniżej.

 

>> Program konferencji w pliku PDF

 

Plakat

 

Szkoła Doktorska Anthropos ogłosiła nabór na rok akademicki 2023/2024

14.06.2023

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Doktorskiej Antropos na rok akademicki 2023/2024. Dostępna jest na stronie: Zob. link.

 

Zmarła Prof. Maria Bokszczanin

12.06.2023

Z głębokim żalem żegnamy śp. Profesor Marię Bokszczanin (3 lipca 1926 ‒ 9 czerwca 2023) – wybitną znawczynię twórczości, a przede wszystkim korespondencji Henryka Sienkiewicza, filolożkę, edytora i społecznika. Profesor Bokszczanin pracowała w Instytucie Badań Literackich PAN w latach 1950-1952, następnie w latach 1953-1968 w Państwowym Instytucie Wydawniczym, od 1969 aż do przejścia na emeryturę w roku 1987 ‒ ponownie w IBL. Od 1946 r. była także związana z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza i aktywnie wspierała działalność tego najstarszego polskiego stowarzyszenia zajmującego się literaturą wieku XIX. Magisterium napisała pod kierunkiem prof. Wacława Borowego, a potem przez wiele lat współpracowała z prof. Julianem Krzyżanowskim. Przygotowała edycje licznych utworów z literatury staropolskiej i dziewiętnastowiecznej dla PIW-u, Czytelnika, Ossolineum i innych wydawnictw. Dziełem Jej życia była edycja: Henryk Sienkiewicz, Listy, t. 1-5 (Warszawa 1977-2009) w czternastu woluminach. W 1989 r. uzyskała stopień naukowy doktora, w 2012 r. ‒ tytuł profesora. Została uhonorowana nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 r.), nagrodą edytorską polskiego PEN-Clubu (2010 r.), odznaczona Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2016 r.) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016 r.). Z Instytutem, Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza i pracą naukową nie rozstała się nigdy.
Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa
i Pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku