IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zarządzenie 8/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

24.04.2020

Treść Zarządzenia >>pdf>>

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

14.04.2020

Treść Decyzji Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN >>pdf>>

Zarządzenie 7/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

07.04.2020

Treść Zarządzenia >>pdf>>

Zarządzenie 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

23-03-2020

Treść Zarządzenia >>pdf>>

Zarządzenie 5/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

13-03-2020

Treść Zarządzenia >> pdf>>

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.03.2020

Zamawiający informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na „druk w technice offsetowej 5 tomów dramatów z serii „Dramat Polski. Reaktywacja” i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydrukowanych egzemplarzy” (postępowanie nr AG.26.6.2020) wybrano ofertę firmy Zakład Poligraficzny SINDRUK, ul. Firmowa 12, 45 -594 Opole.
Cena netto/brutto wybranej oferty: 45 208, 00  zł / 47 468, 40 zł.
Uzasadnienie wyboru >>

22-23 czerwca 2020 r., Warszawa" konferencja naukowa „Wokół Marii Anto. Między reprezentacją a kreacją”

12-03-2020

Organizatorzy: Czasopismo Sztuka i Filozofia / Art and Philosophy, Zakład Estetyki Instytutu Filozofii UW, Instytut Historii Sztuki UW
Więcej informacji w załączniku >>pdf>>

20-23 kwietnia 2020 r., Łódź: I Kongres Humanistów Polskich

12-03-2020

Więcej informacji na stronie www.kongreshumanistow.uni.lodz.pl  

XII edycja konkursu na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r.

03-03-2020

Fundacja im. prof. Tomasza Strzembosza, współpracując z Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r.
Propozycje książek do Konkursu prosimy zgłaszać do 30 kwietnia br. na adres email: konkurs@fundacjastrzembosza.pl  lub tradycyjną pocztą  na adres:  Instytut Studiów Politycznych  Polskiej Akademii Nauk, ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa z dopiskiem: „Nagroda im. Tomasza Strzembosza”.
Szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu oraz Fundacji znaleźć można na stronie: http://www.fundacjastrzembosza.pl/.

Bądźmy FAIR! ALLEA przedstawia rekomendacje dotyczące danych badawczych w humanistyce

02-03-2020

Nowy raport ALLEA zawiera kluczowe rekomendacje pozwalające wdrożyć w naukach humanistycznych zasady FAIR, zgodnie z którymi cyfrowe dane badawcze powinny być możliwe do znalezienia (Findable), dostępne (Accessible), interoperacyjne (Interoperable) i nadające się do ponownego wykorzystania (Reusable). Dokument ten został opracowany jako praktyczny przewodnik, który ma pomóc naukowcom, instytucjom finansującym badania, oraz osobom odpowiedzialnym za politykę naukową w procesie przechodzenia do zrównoważonej kultury udostępniania danych.
W ostatnich latach zasady FAIR zostały powszechnie uznane za zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu danymi, zarówno w badaniach naukowych, jak i na innych polach aktywności. Na przykład, standardy te szybko zyskują na popularności w galeriach, bibliotekach, archiwach i muzeach, które posiadają kluczowe zasoby dla naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych.
Po więcej informacji zapraszamy do "Biuletynu Polonistycznego" >>

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 26 lutego 2020 r.

26-02-2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej
Treść zrządzenia >>pdf

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45