Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

20 grudnia, godz. 19: wernisaż wystawy WRÓCIŁAM. MARIA KONOPNICKA

17.12.2022

Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie dr hab. Jarosław Klejnocki,
Kierowniczka Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN prof. Monika Rudaś-Grodzka,
Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie dr Tadeusz Skoczek
zapraszają na wernisaż wystawy WRÓCIŁAM. MARIA KONOPNICKA, który odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2022 r. o godzinie 19.00 w siedzibie Muzeum Niepodległości przy Al. Solidarności 62 w Warszawie.

Wystawa jest dofnansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza jest fnansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Link do zaproszenia w pliku w formacie png >>

Raport z badania potrzeb ukraińskich naukowców na emigracji

08.12.2022

Maciej Maryl i Magdalena Wnuk z IBL PAN brali udział w pracach zespołu, który przeprowadził ankietę wśród ukraińskich naukowców i opublikował właśnie wnioski w raporcie Beyond Resilience: Professional Challenges, Preferences, and Plans of Ukrainian Researchers Abroad. Raport dostarcza informacji na temat wyzwań zawodowych i preferencji dotyczących wsparcia ukraińskich naukowców, którzy opuścili Ukrainę w następstwie rosyjskiej inwazji z 24 lutego 2022 roku. Wyniki badania mają służyć jako wskazówki do planowania programów wsparcia przez instytucje akademickie i finansujące. Przybliżają wiedzę o sytuacji ukraińskich naukowców, dostarczając informacji o ich profilu demograficznym, dyscyplinie i etapie kariery, a także o szczególnych wyzwaniach zawodowych i życiowych, z którymi się zmagają. W obliczu bardzo niepewnej sytuacji ukraińscy uczeni wykazują się dużą zaradnością i siłą tak w życiu osobistym, jak i zawodowym, jednocześnie troszcząc się o przyszłość swoich macierzystych instytucji i powojenną odbudowę ukraińskiego systemu nauki.

Badanie ma charakter eksploracyjny i opiera się na 619 odpowiedziach udzielonych przez przedstawicieli i przedstawicielki ukraińskiego środowiska naukowego na emigracji od końca czerwca do początku września 2022 roku.

Pożegnanie Profesora Jerzego Myślińskiego

02.12.2022


Z żalem zawiadamiamy, że 28 listopada 2022 r. w wieku 88 lat zmarł Prof. Jerzy Myśliński,
emerytowany profesor Instytutu Badań Literackich PAN Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Północnym / Wólka Węglowa/ 7 grudnia o godzinie 13.30. Spotkanie w Domu Przedpogrzebowym sala B.
Żonie Pana Profesora składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy IBL PAN

Prof. Jerzy Myśliński  pracował w Instytucie Badań Literackich od  1 października 1960 r. do 31 grudnia 2004 r. w Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego  XIX i XX wieku, która w latach 90-tych zmieniła nazwę na Pracownię Komunikacji Literackiej w okresie PRL, zajmując kolejno stanowiska: starszego asystenta, adiunkta, docenta  i  profesora.
Od 1 listopada 1974 r. do 30 kwietnia 1986 r. pełnił funkcję kierownika Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku.

Poniżej krótkie pożegnanie, wspomnienie i informacja, przygotowane przez Panią Profesor Urszulę Jakubowską, emerytowanego pracownika IBL, wieloletniego kierownika Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL. (dostęp pod adresem: https://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/aktualnosci/pozegnanie-profesora-jerzego-myslinskiego)

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

04.07.2022

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z historią poprzez próby ożywienia jej z wykorzystaniem technik dokumentalnych, kreacyjnych, fotograficznych i innych.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do wszystkich studentek/studentów i absolwentek/absolwentów wyższych uczelni, ale także do wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie. Zapraszamy muzealników, animatorów kultury, pracowników kultury, dziennikarzy, filmowców – amatorów, którzy pragną opowiedzieć jakąś historię i przedstawić ją jako obrazy. 

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego - baner

 

 

 

 

 

 

 

W kursie mogą wziąć udział zarówno ci, którzy na zaawansowanym poziomie poznali już technologie filmowe, jak i początkujący z różnych środowisk, zainteresowani nowoczesnym potraktowaniem filmu dokumentalnego i archiwów.

Kurs trwa dwa semestry – od końca października 2022 do czerwca 2023. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Podczas zjazdów każdego dnia przewidziane jest osiem godzin zajęć (w godzinach od 10:00 do 18:00). Rekrutacja przeprowadzana jest online, za pomocą formularza rekrutacyjnego.

CENA KURSU: 5100 zł
WPISOWE: 300 zł
FORMULARZ REKRUTACYJNY: https://forms.gle/nXwtZoSTPeTo3uRKA
 
Szczegółowe informacje o kursie znajdują się na jego profilu na Facebooku pod adresem internetowym:
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Historycznego-Dokumentu-Filmowego-IBL-PAN-CKC-UW-101363029306071/ .

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku