Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Pożegnanie Lucyny Woronczakowej (1935–2024)

29.01.2024
Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą Koleżankę, mgr Lucynę Woronczakową, zasłużoną pracowniczkę IBL PAN (w latach 1957-1995). Pani Woronczakowa była nieocenioną redaktorką wielu tomów Słownika polszczyzny XVI wieku. Od 1979 roku pełniła funkcję Kierownika Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN we Wrocławiu. Całe swoje zawodowe życie poświęciła IBL PAN i Słownikowi polszczyzny XVI wieku, przygotowała niezliczone jego hasła, przez lata redagowała niestrudzenie jego kolejne tomy, jeszcze długo po przejściu na emeryturę służyła swoim doświadczeniem i wsparciem młodszym leksykografom. Nie do przecenienia jest też jej udział w edycjach szesnastowiecznej literatury, przede wszystkim w opracowaniu językowym Trenów Jana Kochanowskiego w wydaniu sejmowym jego Dzieł wszystkich (Ossolineum i IBL PAN). 
 
Rodzinie i współpracownikom Pani Lucyny Woronczakowej składamy najszczersze wyrazy współczucia.
 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 2 lutego o godzinie 14.00 na cmentarzu parafii pw. Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Konkurs na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową

22.01.2024

Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich PAN oraz Fundacja Archiwum Kobiet ogłaszają I edycję konkursu na najlepszą niepublikowaną rozprawę naukową.

Nagrodą w konkursie jest publikacja rozprawy w serii Lupa Obscura Wydawnictwo IBL – w roku przyznania nagrody.
Prace należy przesłać w terminie do 20 lutego 2024 r. na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Nowa strona internetowa EOSC Polska promuje polskie działania w otwartej nauce

19.01.2024

EOSC w polsce grafika 

 

Powstała nowa strona internetowa EOSC Polska, poświęcona promocji działań podejmowanych przez polskie podmioty w obszarze otwartej nauki. Projekt ten szczególnie akcentuje dobre praktyki w zarządzaniu danymi badawczymi oraz wdrażaniu Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC) w Polsce. Na stronie będą prezentowane profile krajowych ekspertów, a także efekty projektów realizowanych przez polskie instytucje w ramach konkursów infraEOSC. To doskonała okazja, aby bliżej poznać osiągnięcia i zaangażowanie polskich naukowców w rozwijanie otwartej nauki.


Sieć EOSC Polska jest koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, i choć nieformalna, zrzesza polskie instytucje będące członkami lub obserwatorami Stowarzyszenia EOSC, a także te, które, choć nie są członkami, aktywnie uczestniczą w działaniach związanych z EOSC. Z dumą informujemy, że jedną z instytucji współpracujących jest Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Nasze działania, takie jak przygotowanie i wdrożenie polityki otwartości w IBL PAN, współtworzenie platformy GoTriple czy aktywności w ramach polskiego oddziału OPERAS, zostały wyróżnione jako dobre praktyki i use cases na oficjalnej stronie: https://eosc.gov.pl/siec-eosc-polska/dobre-praktyki-i-use-cases/
Dodatkowo, aż trzy osoby z zespołu Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN: Magdalena Wnuk, Mateusz Franczak i Maciej Maryl, znalazły się w bazie ekspertów otwartości.


Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji na stronie EOSC Polska, aby być na bieżąco z postępami środowiska naukowego w obszarze otwartej nauki. 


Seminarium otwarte Pracowni Antropologii Współczesności

17.01.2024

Pracownia Antropologii Współczesności IBL PAN zaprasza na kolejne seminarium otwarte poświęcone Antropologii Science Fiction.

Seminarium odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godzinie 17.00, w sali 144 Instytutu Badań Literackich PAN. Spotkanie będzie poświęcone książce z pogranicza science fiction, tj. Schronowi przeciwczasowemu Georgi Gospodinowa. Książka, która otrzymała m. in. Nagrodę Bookera, opisuje współczesne społeczeństwa nękane przez uporczywą utratę pamięci zbiorowej i indywidualnej. W tym mierzącym się z powszechnością choroby Alzheimera świecie najpierw powstają kliniki przeszłości, w których każdy może wybrać „swoją” wersję przeszłości, później zaś przeszłość staje się przedmiotem referendum, które zmieni kształt Europy…

Rozmowę na temat książki poprzedzi wprowadzenie dr hab. Justyny Tabaszewskiej.

Dla chętnych proponujemy jako lekturę całość książki, dla chętnych mających mniej czasu – rozdział IV. Referendum w sprawie przeszłości i rozdział V. Dyskretne bestie.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt na adres mailowy (antropologiawspolczesnosci@gmail.com) – chętnie prześlemy materiały na seminarium. Będziemy również wdzięczni za przekazanie informacji o seminarium oraz adresu pracowni osobom, które mogą być zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu.

"A History of Polish Literature" Anny Nasiłowskiej ukaże się już w lutym

16.01.2024

A History of Polish Literature - okładkaW lutym nakładem Academic Studies Press w Bostonie ukaże się A History of Polish Literature, przekład jednotomowej syntezy historycznoliterackiej autorstwa Anny Nasiłowskiej. Tłumaczenia dokonała Anna Zaranko, autorka przekładu m.in. Chłopów Władysława Reymonta, nagrodzona Found in Translation Award w 2023 roku za tłumaczenie Pamiętnika antybohatera Kornela Filipowicza (The Memoir of an Anti-Hero).

 
Pierwsze wydanie po polsku ukazało się w 2019 roku w nakładzie w Wydawnictwie Instytutu Badań Literackich PAN: Zob. link.
 
 
Tłumaczenie sfinansował Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (z siedzibą w Toruniu) poszukuje koordynatora zespołu anotatorów, zajmujących się retrodygitalizacją haseł "Słownika polszczyzny XVI wieku"

03.01.2024

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Pracowni Słownika Polszczyzny XVI wieku (Toruń). Całość w załączniku PDF.

 

Pracownia poszukuje 1 osobę, koordynatora zespołu anotatorów, zajmujących się retrodygitalizacją haseł Słownika polszczyzny XVI wieku.

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje dokumentalisty/ki

20.12.2023

IBL PAN logo 

Oferta pracy: 
 
dokumentalist(k)a – praca na cały etat na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres do 6 miesięcy, w ramach projektu “Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie «Polskiej Bibliografii Literackiej»” (projekt nr NPRH/DN/SP/495736/2021/10).
 
Opis stanowiska: 
 
Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A) przy realizacji projektu naukowego, mającego na celu dokumentację polskiej literackiej, teatralnej i filmowej internetowej kultury cyfrowej w formie bibliograficznej bazy danych, katalogu źródeł oraz archiwum.
Stanowisko obejmuje prace związane z opracowywaniem bibliograficznym z autopsji źródeł internetowej kultury cyfrowej – serwisów, czasopism, blogów itp. – poprzez wzbogacania rekordów bibliograficznych przede wszystkim o klasyfikacje gatunkowe, tematyczne; uzgadnianie nazewnictw osób, instytucji, tekstów kultury między bibliografią źródeł internetowych a istniejącą bazą dokumentów drukowanych PBL.
Szukamy osoby z wykształceniem lub wiedzą z zakresu nauk humanistycznych lub pokrewnych. Mile widziane doświadczenie w katalogowaniu, pracach bibliograficznych itp.
 
Warunki zatrudnienia: 
 
Praca na cały etat. Umowa o pracę. Wynagrodzenie: ok. 4 500 zł brutto miesięcznie. Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 27 grudnia 2023 roku na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Referencje mile widziane. Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (ukończone studia humanistyczne lub pokrewne) lub doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze nauk humanistycznych, kultury,
 • znajomość zagadnień związanych z adnotacją gromadzonych informacji bibliograficznych (mile widziana znajomość narzędzi do anotacji),
 • mile widziana znajomość zagadnień informacji naukowej i organizacji wiedzy,
 • mile widziana znajomość pracy katalogerskiej oraz znajomość formatów bibliograficznych (MARC21) 
Oferujemy:
 • stabilną (w oparciu o umowę o pracę) i ciekawą pracę w doświadczonym, zgranym i ambitnym zespole,
 • realny wpływ na rozwój projektów, cenimy Twoją kreatywność,
 • możliwość zaangażowania się w projekt ważny społecznie,
 • ok. 4 500 brutto, umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy)
Zakres obowiązków: 
 • opracowywanie bibliograficzne z autopsji źródeł internetowej kultury cyfrowej - serwisów, czasopism, blogów itp. – poprzez wzbogacania rekordów bibliograficznych przede wszystkim o klasyfikacje gatunkowe, tematyczne,
 • uzgadnianie nazewnictw osób, instytucji, tekstów kultury między bibliografią źródeł internetowych a istniejącą bazą dokumentów drukowanych PBL,
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych.
 
Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72. 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 
Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Życzenia świąteczne od Instytutu Badań Literackich PAN

20.12.2023

 Życzenia świąteczne - kartka

Anna Nasiłowska laureatką Nagrody Miesięcznika „Nowe Książki” za tom „Mrożek. Biografia”

13.12.2023

Anna Nasiłowska została laureatką Nagrody Miesięcznika "Nowe Książki" za pozycję "Mrożek. Biografia". Jest to pierwsza biografia tego pisarza.

 

Serdeczne gratulacje dla autorki!

 

Fragment ze strony wydawcy: Paradoksy i sprzeczności składające się na legendę Sławomira Mrożka można by mnożyć, ale Anna Nasiłowska postawiła sobie na szczęście inny cel: opierając się na materiałach źródłowych i kreśląc kontekst historyczny, wypełniła białe plamy i złożyła te pozornie niepasujące do siebie elementy w kompletną, spójną i wciągającą biografię. Znakomita biografistka wyjaśnia też tajemnicę „podwójnego debiutu” Sławomira Mrożka, przybliża postać jego pierwszej żony i rzuca nowe światło na okoliczności wyjazdu pisarza z Krakowa.

Marek Bieńczyk otrzymał łódzką Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima

12.12.2023

Marek BieńczykTegorocznym laureatem łódzkiej Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima został Marek Bieńczyk. Podczas gali w Monopolis pisarz otrzymał statuetkę oraz czek na 50 tysięcy złotych.

Nagroda Literacka im. Juliana Tuwima przyznawana jest za całokształt dokonań literackich przez Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Łódź. Została reaktywowana w 2013 roku w związku z Rokiem Tuwima. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej. Nagrodę przyznaje się na zakończenie festiwalu, który organizuje Dom Literatury w Łodzi. W tym roku odbywał się pod hasłem "Na skraju utopii".

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcie: Marek Bieńczyk podpisujący swoje publikacje na 16. Targach Książki w Krakowie (źródło: Wiki Commons)

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku